Chapter 20 (บทที่ 20)
“General Hygiene”
“การรักษาสุขอนามัยโดยทั่วไป”

The knowledge that man is to be a temple for God, a habitation for the revealing of His glory, should be the highest incentive to the care and development of our physical powers. Fearfully and wonderfully has the Creator wrought in the human frame, and He bids us make it our study, understand its needs, and act our part in preserving it from harm and defilement. {MH 271.1}

ความรู้ที่ว่ามนุษย์นั้นเป็นพระวิหารของพระเจ้า เป็นที่พำนักสำหรับสำแดงพระสง่าราศีของพระองค์ จึงควรต้องเป็นแรงดลใจสูงสุดในการหมั่นดูแลและพัฒนาสุขภาพทางร่างกายของเรา พระผู้ทรงสร้างทรงเนรมิตสร้างโครงร่างของมนุษย์ขึ้นมาได้อย่างน่าเกรงขามและน่าอัศจรรย์ พระองค์ทรงบัญชาให้เราต้องศึกษา เข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ของเราในการพิทักษ์รักษาร่างกายนี้ให้ปราศจากอันตรายและมลทิน {MH 271.1}

The Circulation of the Blood In order to have good health, we must have good blood; for the blood is the current of life. It repairs waste and nourishes the body. When supplied with the proper food elements and when cleansed and vitalized by contact with pure air, it carries life and vigor to every part of the system. The more perfect the circulation, the better will this work be accomplished. {MH 271.2}

การไหลเวียนของโลหิต การที่จะมีสุขภาพที่ดีนั้น เราต้องมีโลหิตที่ดี เพราะโลหิตเป็นกระแสแห่งชีวิต โลหิตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงร่างกาย เมื่อเราได้รับสารอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมและอากาศที่บริสุทธิ์ โลหิตจะนำชีวิตและความแข็งแรงไปสู่ทุกส่วนของระบบ ถ้าโลหิตไหลเวียนได้สมบูรณ์มากเพียงไร หน้าที่นี้ก็จะประสบผลสำเร็จมากเท่านั้น {MH 271.2}

At every pulsation of the heart the blood should make its way quickly and easily to all parts of the body. Its circulation should not be hindered by tight clothing or bands, or by insufficient clothing of the extremities. Whatever hinders the circulation forces the blood back to the vital organs, producing congestion. Headache, cough, palpitation of the heart, or indigestion is often the result. {MH 271.3}

ทุกจังหวะเต้นของชีพจรของหัวใจ โลหิตควรไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้โดยสะดวกรวดเร็ว การไหลเวียนไม่ควรถูกกีดขวางโดยการสวมใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปหรือสายรัดที่รัดแน่นจนเกินไปหรือการไม่มีสิ่งปกคลุมของอวัยวะส่วนปลายบริเวณแขนหรือขา เมื่อการไหลเวียนถูกกีดขวาง โลหิตจะถูกบังคับให้ไหลกลับไปคั่งตามอวัยวะที่สำคัญๆ ของร่างกาย และทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ไอ ใจสั่นหรืออาหารไม่ย่อยได้บ่อยๆ {MH 271.3}

Respiration In order to have good blood, we must breathe well. Full, deep inspirations of pure air, which fill the lungs with oxygen, purify the blood. They impart to it a bright color and send it, a life-giving current, to every part of the body. A good respiration soothes the nerves; it stimulates the appetite and renders digestion more perfect; and it induces sound, refreshing sleep. {MH 272.1}

การหายใจ เพื่อจะมีโลหิตที่ดี เราต้องหายใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม การหายใจยาวๆ ลึกๆ รับอากาศบริสุทธิ์จนทำให้ออกซิเจนเต็มปอด จะช่วยฟอกโลหิตให้บริสุทธิ์ ทำให้โลหิตมีสีแดงสดและส่งเป็นกระแสโลหิตที่บำรุงชีวิตหล่อเลี้ยงไปยังอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย การหายใจที่ดีช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของประสาท ช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารและทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และทำให้นอนหลับสนิทด้วยความสดชื่น {MH 272.1}

The lungs should be allowed the greatest freedom possible. Their capacity is developed by free action; it diminishes if they are cramped and compressed. Hence the ill effects of the practice so common, especially in sedentary pursuits, of stooping at one’s work. In this position it is impossible to breathe deeply. Superficial breathing soon becomes a habit, and the lungs lose their power to expand. A similar effect is produced by tight lacing. Sufficient room is not given to the lower part of the chest; the abdominal muscles, which were designed to aid in breathing, do not have full play, and the lungs are restricted in their action. {MH 272.2}

เราควรจะปล่อยให้ปอดของเราทำหน้าที่โดยไม่ติดขัดอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ สมรรถนะของปอดจะเพิ่มขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งใดคอยกีดขวางการทำงาน แต่จะลดลงถ้าถูกบีบรัดหรือถูกกดไว้ ด้วยเหตุนี้ ผลเสียของกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่การงานที่มีท่านั่งต้องโค้งหลังห่อตัว ท่านั่งในลักษณะนี้ ทำให้ไม่สามารถหายใจลึกๆ ได้ ในไม่ช้าการหายใจตื้นๆ ก็จะกลายเป็นนิสัยความเคยชิน และปอดก็สูญเสียความสามารถในการขยายตัว ผลกระทบที่คล้ายคลึงกันนี้ จะเกิดกับผู้ที่สวมเสื้อผ้าที่รัดรูป เพราะส่วนล่างของทรวงอกไม่มีช่องว่างเพียงพอให้ทรวงอกขยาย กล้ามเนื้อหน้าท้องที่มีส่วนช่วยในการหายใจก็ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ปอดจึงทำหน้าที่ได้อย่างจำกัด {MH 272.2}

Thus an insufficient supply of oxygen is received. The blood moves sluggishly. The waste, poisonous matter, which should be thrown off in the exhalations from the lungs, is retained, and the blood becomes impure. Not only the lungs, but the stomach, liver, and brain are affected. The skin becomes sallow, digestion is retarded; the heart is depressed; the brain is clouded; the thoughts are confused; gloom settles upon the spirits; the whole system becomes depressed and inactive, and peculiarly susceptible to disease. {MH 273.1}

ด้วยเหตุนี้ ร่างกายจึงไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ โลหิตก็จะไหลช้าลง ของเสียที่เป็นพิษต่อร่างกายซึ่งควรจะถูกขจัดออกไปจากปอดโดยการหายใจออกก็กลับคั่งค้างอยู่ ทำให้โลหิตไม่บริสุทธิ์ มิใช่แต่เพียงปอดเท่านั้น กระเพาะอาหาร ตับและสมองก็พลอยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ผิวพรรณกลับดูซูบซีด การย่อยอาหารช้าลง การทำงานของหัวใจตกต่ำ สมองขุ่นมัว ความคิดสับสน และจิตใจห่อเหี่ยวเศร้าหมอง อวัยวะทุกส่วนทั่วร่างกายจะทำงานอย่างเชื่องช้าและขาดพลัง และในที่สุดโรคร้ายก็จะเบียดเบียน {MH 273.1}

The lungs are constantly throwing off impurities, and they need to be constantly supplied with fresh air. Impure air does not afford the necessary supply of oxygen, and the blood passes to the brain and other organs without being vitalized. Hence the necessity of thorough ventilation. To live in close, ill-ventilated rooms, where the air is dead and vitiated, weakens the entire system. It becomes peculiarly sensitive to the influence of cold, and a slight exposure induces disease. It is close confinement indoors that makes many women pale and feeble. They breathe the same air over and over until it becomes laden with poisonous matter thrown off through the lungs and pores, and impurities are thus conveyed back to the blood. {MH 274.1}

ปอดทำหน้าที่ในการขจัดสิ่งไม่บริสุทธิ์ออกจากร่างกายอยู่อย่างสม่ำเสมอ และจำเป็นจะต้องได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา อากาศที่ไม่บริสุทธิ์จะมีปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอที่โลหิตจะใช้ในการบำรุงหล่อเลี้ยงสมองและอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกาย ฉะนั้น อากาศที่ถ่ายเทอย่างสะดวกจึงเป็นสิ่งจำเป็น การอยู่ในห้องที่อับทึบและมีอากาศไม่เคลื่อนไหวทำให้อากาศเสียและจะส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะทั่วร่างกายอ่อนแอลง ทำให้ไวต่อการติดหวัดและการสัมผัสเชื้อโรคแต่เพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย การอยู่ภายในบ้านที่ปิดมิดชิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกทำให้ผู้หญิงหลายคนมีผิวพรรณที่ซีดเซียวและอ่อนเปลี้ยเพลียแรง พวกเขาหายใจเอาอากาศที่มีอยู่ในห้องนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนอากาศนั้นกลับกลายเป็นพิษจากสารพิษที่ขับออกจากปอดและรูขุมขน และสิ่งสกปรกเหล่านั้นก็จะถูกส่งย้อนกลับสู่โลหิตอีก {MH 274.1}

Ventilation and Sunlight In the construction of buildings, whether for public purposes or as dwellings, care should be taken to provide for good ventilation and plenty of sunlight. Churches and schoolrooms are often faulty in this respect. Neglect of proper ventilation is responsible for much of the drowsiness and dullness that destroy the effect of many a sermon and make the teacher’s work toilsome and ineffective. {MH 274.2}

การระบายอากาศและแสงแดด ในการก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธรณะหรือใช้เป็นที่พักอาศัย ควรเอาใจใส่ในการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและแสงแดดส่องได้ทั่วถึง โบสถ์และห้องเรียนในสถานศึกษาหลายแห่งมักจะมีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ การมองข้ามในเรื่องของการระบายถ่ายเทอากาศได้สะดวกเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเซื่องซึมและง่วงเหงาหาวนอนจนบั่นทอนผลของคำเทศนามามากต่อมากและทำให้งานของครูอาจารย์หนักเพิ่มมากขึ้นและขาดประสิทธิภาพ {MH 274.2}

So far as possible, all buildings intended for human habitation should be placed on high, well-drained ground. This will ensure a dry site and prevent the danger of disease from dampness and miasma. This matter is often too lightly regarded. Continuous ill-health, serious diseases, and many deaths result from the dampness and malaria of low-lying, ill-drained situations. {MH 274.3}

เท่าที่สามารถจะกระทำได้ อาคารบ้านเรือนที่ใช้เพื่อการพักอาศัยควรจะตั้งอยู่บนพื้นที่สูงและระบายน้ำออกได้ดี เพราะพื้นดินในลักษณะนี้จะมีความแห้งไม่เปียกชื้นและสามารถป้องกันโรคภัยที่มากับความอับชื้นและกลิ่นไอจากสิ่งที่เป็นพิษได้ แต่คนโดยมากมักไม่ค่อยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ บ้างก็เจ็บออดๆ แอดๆ หรือป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงและหลายคนได้ถึงแก่ความตาย อันเป็นผลจากความชื้นแฉะและอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากสภาพพื้นดินที่อยู่ในที่ต่ำและมีระบบการระบายน้ำที่ไม่ดี {MH 274.3}

In the building of houses it is especially important to secure thorough ventilation and plenty of sunlight. Let there be a current of air and an abundance of light in every room in the house. Sleeping rooms should be so arranged as to have a free circulation of air day and night. No room is fit to be occupied as a sleeping room unless it can be thrown open daily to the air and sunshine. In most countries bedrooms need to be supplied with conveniences for heating, that they may be thoroughly warmed and dried in cold or wet weather. {MH 274.4}

ในการสร้างบ้านเรือนนั้น สิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ มีระบบการระบายอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวกและมีแสงแดดส่องถึงโดยถ้วนทั่ว ทุกๆ ห้องในบ้านจะต้องมีกระแสลมที่ไหลเวียนและมีแสงสว่างส่องถึงอย่างเพียงพอ สำหรับห้องนอนนั้นก็ควรจะมีอากาศที่ไหลเวียนและถ่ายเทได้สะดวกทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เราไม่ควรเลือกห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเทเข้าออกและไม่มีแสงแดดส่องถึงเป็นห้องนอน ในประเทศส่วนใหญ่ที่มีอากาศหนาว ในห้องนอนจำเป็นจะต้องมีเครื่องทำความร้อน เพื่อช่วยให้อากาศในห้องนั้นอบอุ่นและแห้งในช่วงอากาศหนาวหรือเปียกชื้น {MH 274.4}

The guestchamber should have equal care with the rooms intended for constant use. Like the other bedrooms, it should have air and sunshine, and should be provided with some means of heating, to dry out the dampness that always accumulates in a room not in constant use. Whoever sleeps in a sunless room, or occupies a bed that has not been thoroughly dried and aired, does so at the risk of health, and often of life. {MH 275.1}

ห้องรับแขกก็ควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกับห้องอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่เสมอ เช่นเดียวกับห้องนอน ห้องรับแขกควรจะมีอากาศที่ถ่ายเทเได้สะดวกและมีแสงแดดส่องถึงและควรจะมีเครื่องทำความร้อนเพื่อขับไล่ความชื้นที่มักสะสมในห้องที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน ผู้ที่นอนในห้องที่ไม่มีแสงแดดส่องถึงหรือนอนบนเตียงที่ไม่ได้ผึ่งแดดให้แห้ง ผู้นั้นย่อมเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและบ่อยครั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้ {MH 275.1}

In building, many make careful provision for their plants and flowers. The greenhouse or window devoted to their use is warm and sunny; for without warmth, air, and sunshine, plants would not live and flourish. If these conditions are necessary to the life of plants, how much more necessary are they for our own health and that of our families and guests! {MH 275.2}

หลายคนต่างเอาใจใส่จัดเตรียมสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ในอาคาร สำหรับการปลูกต้นไม้และดอกไม้ของพวกเขา หากใช้เรือนกระจกหรือหน้าต่างตามวัตถุประสงค์แล้ว ก็จะให้ความอบอุ่นและแสงแดด เพราะหากไม่มีความอบอุ่น อากาศและแสงแดด ต้นไม้จะมีชีวิตและเจริญเติบโตไม่ได้ ถ้าสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับชีวิตของต้นไม้ แล้วสุขภาพของเรา ของครอบครัวของเราและของแขกผู้มาเยี่ยมเยือนจะมิยิ่งต้องการสิ่งเหล่านี้มากขึ้นอีกเท่าไร {MH 275.2}

If we would have our homes the abiding place of health and happiness we must place them above the miasma and fog of the lowlands, and give free entrance to heaven’s life-giving agencies. Dispense with heavy curtains, open the windows and the blinds, allow no vines, however beautiful, to shade the windows, and permit no trees to stand so near the house as to shut out the sunshine. The sunlight may fade the drapery and the carpets, and tarnish the picture frames; but it will bring a healthy glow to the cheeks of the children. {MH 275.3}

หากเราต้องการให้บ้านเรือนของเราเป็นสถานที่ๆ ถูกสุขลักษณะและอยู่อย่างมีความสุข เราต้องสร้างบ้านเรือนไว้ในที่สูงกว่าหมอกควันและกลิ่นไออับชื้นของบริเวณที่ลุ่ม และปล่อยให้สื่อตัวแทนที่ประทานชีวิตของสวรรค์เข้ามาได้อย่างเสรี หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าม่านหนาๆ เปิดหน้าต่างและม่านบังตาออก อย่าปล่อยให้เถาเลื้อยไม่ว่าจะมีความสวยงามสักเพียงไรขึ้นบังหน้าต่างและไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ใกล้บ้านเกินไปจนบดบังแสงอาทิตย์ แสงแดดอาจจะทำให้ผ้าม่านและพรมมีสีตกซีดไป และทำให้กรอบรูปต้องดูหมองไป แต่แสงแดดจะทำให้แก้มของพวกเด็ก ๆ เปล่งปลั่งสดใสด้วยสุขภาพที่ดี {MH 275.3}

Those who have the aged to provide for should remember that these especially need warm, comfortable rooms. Vigor declines as years advance, leaving less vitality with which to resist unhealthful influences; hence the greater necessity for the aged to have plenty of sunlight, and fresh, pure air. {MH 275.4}

ผู้ที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ควรจดจำไว้ว่าพวกเขาต้องการอยู่ในห้องที่อบอุ่นสบายเป็นพิเศษ กำลังวังชาของร่างกายที่ลดลงตามวัยเป็นเหตุให้ความแข็งแรงที่คอยต้านทานสิ่งที่ไม่ถูกสุขอนามัยถดถอยลง ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องได้รับแสงแดดและอากาศที่บริสุทธิ์ให้มากขึ้น {MH 275.4}

Scrupulous cleanliness is essential to both physical and mental health. Impurities are constantly thrown off from the body through the skin. Its millions of pores are quickly clogged unless kept clean by frequent bathing, and the impurities which should pass off through the skin become an additional burden to the other eliminating organs. {MH 276.1}

ความสะอาด ความพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ร่างกายกำจัดของเสียออกทางผิวหนังอยู่ตลอดเวลา รูขุมขนจำนวนนับล้านๆ จะอุดตันได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รับชำระผิวหนังให้สะอาดด้วยการอาบน้ำเป็นประจำ และของเสียแทนที่จะถูกขับออกทางผิวหนังจะกลายเป็นภาระเพิ่มเติมต่ออวัยวะอื่นที่มีหน้าที่ในการกำจัดของเสีย {MH 276.1}

Most persons would receive benefit from a cool or tepid bath every day, morning or evening. Instead of increasing the liability to take cold, a bath, properly taken, fortifies against cold, because it improves the circulation; the blood is brought to the surface, and a more easy and regular flow is obtained. The mind and the body are alike invigorated. The muscles become more flexible, the intellect is made brighter. The bath is a soother of the nerves. Bathing helps the bowels, the stomach, and the liver, giving health and energy to each, and it promotes digestion. {MH 276.2}

คนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการได้อาบน้ำเย็นหรืออาบน้ำอุ่นทุกวัน ทั้งในเวลาเช้าหรือในเวลาเย็น แทนที่จะทำให้เราเป็นหวัด การอาบน้ำที่เหมาะสมกลับจะช่วยป้องกันมิให้เป็นหวัด เพราะการอาบน้ำจะช่วยให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น โลหิตจะไหลมาสู่บริเวณผิวหนังภายนอก ทำให้ไหลเวียนได้สะดวกและสม่ำเสมอยิ่งขึ้น ทำให้สมองปลอดโปร่งและร่างกายมีความกระปรี้กระเปร่า กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น ความนึกคิดก็จะมีความเฉียบแหลมมากขึ้น การอาบน้ำช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของประสาท ช่วยให้ลำไส้ กระเพาะอาหารและตับมีสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและเสริมสร้างการย่อยอาหาร {MH 276.2}

It is important also that the clothing be kept clean. The garments worn absorb the waste matter that passes off through the pores; if they are not frequently changed and washed, the impurities will be reabsorbed. {MH 276.3}

การรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราสวมใส่จะดูดซับของเสียที่ร่างกายขับออกมาทางรูขุมขน ถ้าเราไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าและนำไปซักเป็นประจำ ของเสียเหล่านี้ก็จะถูกดูดซึมกลับเข้าไปในร่างกายของเราอีก {MH 276.3}

Every form of uncleanliness tends to disease. Death-producing germs abound in dark, neglected corners, in decaying refuse, in dampness and mold and must. No waste vegetables or heaps of fallen leaves should be allowed to remain near the house to decay and poison the air. Nothing unclean or decaying should be tolerated within the home. In towns or cities regarded perfectly healthful, many an epidemic of fever has been traced to decaying matter about the dwelling of some careless householder. {MH 276.4}

ความสกปรกทุกรูปแบบทำให้เกิดโรคภัยได้ เชื้อโรคที่อันตรายถึงชีวิตจำนวนมากชอบอาศัยอยู่ในที่มืด ในมุมอับ ในกองขยะและสิ่งปฏิกูลที่เน่าเปื่อย ในที่ชื้นแฉะ ในที่ๆ มีเชื้อราเจริญและมีกลิ่นเหม็นอับ เราไม่ควรทิ้งเศษผักหรือรวบรวมใบไม้ร่วงไว้ใกล้ๆ บริเวณบ้านจนเน่าเปื่อยสลายทำให้อากาศเสีย เราไม่ควรปล่อยให้มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เน่าเหม็นอยู่ในบ้านเรือน ในเขตชุมชนและตามเมืองต่างๆ ที่ถูกคัดเลือกว่ามีการจัดการเรื่องสุขอนามัยอย่างดี การแพร่กระจายของไข้ระบาดต่าง ๆ ก็ยังคงถูกตรวจพบได้ตามกองปฏิกูลในบริเวณบ้านของผู้อยู่อาศัยที่ขาดความรับผิดชอบ {MH 276.4}

Perfect cleanliness, plenty of sunlight, careful attention to sanitation in every detail of the home life, are essential to freedom from disease and to the cheerfulness and vigor of the inmates of the home. {MH 276.5}

การรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด ปริมาณแสงแดดที่พียงพอ การระมัดระวังรักษาสุขอนามัยในทุกรายละเอียดของที่พักอาศัย เป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ปลอดจากโรคภัย และทำให้ทุกๆ คนที่อยู่ในครอบครัวมีความสดชื่นแจ่มใสและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง {MH 276.5}