Chapter 18 — บทที่ 18
Counsel to an Indulged Daughter
คำปรึกษาสำหรับลูกสาวคนหนึ่งที่ปล่อยตัว ตามใจตนเอง

You have a fearful record of the past year, which is laid open to the view of the Majesty of heaven and the myriads of pure, sinless angels. Your thoughts and acts, your desperate and unsanctified feelings, may have been concealed from mortals; but remember, the most trivial acts of your life are open to the view of God. You have a spotted record in Heaven. The sins you have committed are all registered there. {MYP 75.1}

บันทึกประวัติอันน่าตกใจในปีที่ผ่าน มาของคุณถูกกางออกต่อเบื้องพระพักตร์ ขององค์จอมกษัตริย์แห่งแผ่นดินสวรรค์ และบรรดาทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์และไร้มลทิน ของพระองค์ คุณอาจปิดบังความคิดและ การกระทำ ความรู้สึกที่สิ้นหวังและไม่บริสุทธิ์ ของคุณจากมนุษย์มตะ แต่จงจำไว้ว่า การ กระทำอันไร้สาระที่สุดในชีวิตของคุณประจักษ์ แจ้งต่อสายพระเนตรของพระเจ้า คุณมี บันทึกที่ด่างพร้อยในสวรรค์ บาปทั้งหมด ที่คุณทำถูกบันทึกอยู่ที่นั่น {MYP 75.1}

God’s frown is upon you, and yet you appear destitute of feeling; you do not realize your lost and undone condition. At times you do have feelings of remorse; but your proud, independent spirit soon rises above this, and you stifle the voice of conscience. {MYP 75.2}

พระเจ้าทรงคลางแคลงพระทัยใน ตัวคุณ กระนั้นคุณยังขาดความรู้สึก คุณยัง ไม่ตระหนักถึงความสูญเสียและสภาพที่ต้อง แก้ไขของคุณ มีบางครั้งที่คุณรู้สึกเสียใจ แต่ไม่ทันใด ความหยิ่งทะนงและวิญญาณ รักอิสระของคุณก็มีอำนาจเหนือคุณอีก แล้วคุณก็ขัดขืนเสียงเตือนของจิตสำนึก {MYP 75.2}

You are not happy; yet you imagine that if you could have your own way unrestrained, you would be happy. Poor child! you occupy a position similar to that of Eve in Eden. She imagined that she would be highly exalted if she could only eat of the fruit of the tree which God had forbidden her even to touch, lest she die. She ate, and lost all the glories of Eden. {MYP 75.3}

คุณไม่มีความสุข แต่คุณก็ยังเพ้อฝัน ว่าหากคุณได้ทำตามอำเภอใจโดยไม่ถูก เหนี่ยวรั้งแล้วคุณจะพบความสุข เด็กน้อย น่าสงสารเอ๋ย คุณกำลังทำตัวเหมือนเอวา ในสวนเอเดน เอวาเพ้อฝันว่าจะได้รับ การเชิดชูให้สูงส่งหากเพียงได้ลองลิ้มรส ผลไม้ของต้นไม้นั้นซึ่งพระเจ้าสั่งห้ามไม่ให้ แม้แต่จะสัมผัสมัน มิฉะนั้นจะต้องตาย แต่ เอวาก็รับประทานและสูญเสียรัศมีรุ่งโรจน์ ของสวนเอเดนไป {MYP 75.3}

You should control your thoughts. This will not be an easy task; you cannot accomplish it without a close and even severe effort. Yet God requires this of you; it is a duty resting upon every accountable being. You are responsible to God for your thoughts. If you indulge in vain imaginations, permitting your mind to dwell upon impure subjects, you are, in a degree, as guilty before God as if your thoughts were carried into action. All that prevents the action is the lack of opportunity. {MYP 75.4}

Controlling the Imagination
การควบคุมจินตนากา

คุณควรจะต้องควบคุมความคิด ของตนเอง นี่จะเป็นงานที่ไม่ง่ายเลย คุณ ไม่อาจทำสำเร็จโดยปราศจากความพากเพียร อย่างใส่ใจและถึงกับเข้มงวด กระนั้น พระเจ้าทรงเรียกร้องเรื่องนี้จากคุณ เป็น หน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่มีความรับผิดชอบ ต้องแบกรับ คุณต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้า ในความคิดของคุณ หากคุณหมกมุ่นอยู่ แต่การเพ้อฝันเรื่องไร้สาระ ปล่อยสติของ คุณไปคิดแต่เรื่องไม่บริสุทธิ์ ในระดับหนึ่ง คุณมีความผิดต่อเบื้องพระพักตร์ของ พระเจ้าเหมือนดั่งได้ลงมือกระทำไปแล้ว สิ่งที่ขัดขวางคุณไม่ให้ลงมือทำคือโอกาส ไม่อำนวยเท่านั้นเอง {MYP 75.4}

Day and night dreaming and castle-building are bad and exceedingly dangerous habits. When once established, it is next to impossible to break up such habits, and direct the thoughts to pure, holy, elevated themes. You will have to become a faithful sentinel over your eyes, ears, and all your senses, if you would control your mind, and prevent vain and corrupt thoughts from staining your soul. The power of grace alone can accomplish this most desirable work. You are weak in this direction. {MYP 76.1}

การเพ้อฝันและสร้างวิมานกลาง อากาศทั้งกลางวันหรือกลางคืนเป็นนิสัย ที่ชั่วช้าและอันตรายอย่างยิ่ง หากติด การกระทำนี้แล้ว ยากนักที่จะกำจัดนิสัย เช่นนี้ทิ้งไปและนำความคิดกลับมาสู่เรื่องที่ บริสุทธิ์และสูงส่ง คุณจะต้องเป็นทหารยาม ประจำการที่สัตย์ซื่อ คอยบังคับสายตา หู และประสาทสัมผัสต่างๆ ของคุณ คอย ควบคุมสติของคุณโดยป้องกันไม่ให้เรื่องไร้สาระและเลวทรามมาแปดเปื้อนจิตวิญญาณ ของคุณ ฤทธานุภาพของพระคุณเท่านั้นที่ จะทำให้งานที่ปรารถนาอย่างสูงนี้สำเร็จได้ ในเรื่องนี้คุณยังอ่อนแอนัก {MYP 76.1}

You have become wayward, bold, and daring. The grace of God has no place in your heart. In the strength of God alone can you bring yourself where you can be a recipient of His grace, an instrument of righteousness. Not only does God require you to control your thoughts, but also your passions and affections. Your salvation depends upon your governing yourself in these things. Passion and affection are powerful agents. If misapplied, if set in operation through wrong motives, if misplaced, they are powerful to accomplish your ruin, and leave you a miserable wreck, without God and without hope. {MYP 76.2}

Subduing Passions and Affections
การสยบความหลงใหลและ ความรักใคร

คุณเดินออกนอกลู่นอกทางไปแล้ว กล้าอย่างบ้าบิ่นและท้าทาย หัวใจของคุณ ไม่มีที่ว่างให้กับพระคุณของพระเจ้า ด้วย ฤทธานุภาพของพระเจ้าเท่านั้นที่คุณจะ พาตัวเองไปรับพระคุณของพระองค์ ซึ่งเป็น เครื่องมือแห่งความชอบธรรม พระเจ้า ไม่เพียงประสงค์ให้คุณควบคุมความคิด ของคุณเท่านั้น แต่ให้ควบคุมความหลงใหล และความรักใคร่ของคุณด้วย ความรอด ของคุณขึ้นอยู่กับการควบคุมตัวคุณเอง ในเรื่องเหล่านี้ ความหลงใหลและความ รักใคร่เป็นเครื่องมือมีพลังยิ่ง หากนำไป ใช้ในทางผิด หากปล่อยให้ทำงานด้วย วัตถุประสงค์ที่ผิด หากวางไว้ในที่ผิด จะ มีพลังนำคุณไปสู่หายนะและทิ้งคุณให้เป็น ซากแห ่งความพินาศปราศจากพระเจ้า และไร้สิ้นความหวัง {MYP 76.2}

The imagination must be positively and persistently controlled, if the passions and affections are made subject to reason, conscience, and character. You are in danger, for you are just upon the point of sacrificing your eternal interests at the altar of passion. Passion is obtaining positive control of your entire being–passion of what quality? of a base, destructive nature. By yielding to it, you will embitter the lives of your parents, bring sadness and shame to your sisters, sacrifice your own character, and forfeit heaven and a glorious immortal life. Are you ready to do this? I appeal to you to stop where you are. Advance not another step in your headstrong, wanton course; for before you are misery and death. Unless you exercise self-control in regard to your passions and affections, you will surely bring yourself into disrepute with all around you, and will bring upon your character disgrace which will last while you live. {MYP 76.3}

เราต้องคอยบังคับการเพ้อฝันอย่าง จริงจังและอย่างเพียรพยายาม หากต้อง การให้ความหลงใหลและความรักใคร่อยู่ ภายใต้การควบคุมของเหตุผลจิตสำนึก และอุปนิสัย คุณจะตกอยู่ในอันตรายเพราะ คุณกำลังสลัดทิ้งผลประโยชน์นิรันดร์กาล ของคุณไว้บนแท่นบูชาของความหลงใหล ความหลงใหลกำลังเข้าครอบงำคุณทั้งตัวอยู่ แต่เป็นความหลงใหลคุณภาพใดเล่า เป็น ความหลงใหลชั้นต่ำและมีฤทธิ์ของการ ทำลาย หากยอมแพ้ต่อมัน คุณจะสร้าง ความขมขื่นแก่ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ ของคุณ นำความทุกข์เศร้าและความอับอาย มาสู่พี่สาวน้องสาว ทำลายอุปนิสัยของ คุณเองและเสียสิทธิ์แผ่นดินสวรรค์และ ชีวิตอมตะที่ประเสริฐของคุณไป คุณพร้อม ที่จะทำเช่นนี้หรือ ดิฉันขอร้องคุณให้หยุด เพียงเท่านี้ อย่าก้าวต่อไปแม้เพียงอีก ก้าวเดียวบนเส้นทางดื้อรั้นและไร้ความ รับผิดชอบสายนี้เพราะเบื้องหน้าของคุณ มีแต่ความทุกข์ระทมและความตาย หากคุณ ยังไม่ควบคุมตนเองต่อต้านความหลงใหล และความรักใคร่ของคุณ คุณจะพาตนเอง ไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงกับผู้คนที่อยู่ รอบตัวคุณ และจะนำความอดสูมาสู่ตัวคุณ ตลอดไปชั่วชีวิตของคุณ {MYP 76.3}

You are disobedient to your parents, pert, unthankful, and unholy. These miserable traits are the fruits of a corrupt tree. You are forward. You love the boys, and love to make them the theme of your conversation. “Out of the abundance of the heart the mouth speaketh.” Habits have become powerful to control you; and you have learned to deceive in order to carry out your purposes and accomplish your desires.–“Testimonies for the Church,” Vol. 2, pp. 560-562. {MYP 77.1}

คุณไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ ต่อต้านอกตัญญูและไม่บริสุทธิ์ อุปนิสัย อันลำเค็ญเหล่านี้เป็นผลไม้ของต้นไม้ชั่ว คุณห้าวหาญ คุณรักพวกเด็กผู้ชาย และ ชอบเอาพวกเขามาเป็นหัวข้อสนทนา “เพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ใน จิตใจ” ลูกา. 6:45 นิสัยมีอำนาจบังคับคุณ และคุณเรียนรู้วิธีหลอกลวงเพื่อสานต่อ เป้าหมายของคุณให้บรรลุผลสมความ ปรารถนาของคุณ–“Testimonies for the Church,” Vol. 2,pp. 560-562. {MYP 77.1}