Chapter 24 (บทที่ 24)
“Without a Wedding Garment”
“ไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานเลี้ยงอภิเษกสมรส”

The parable of the wedding garment opens before us a lesson of the highest consequence. By the marriage is represented the union of humanity with divinity; the wedding garment represents the character which all must possess who shall be accounted fit guests for the wedding. {COL 307.1}

อุปมาเรื่องการสวมเสื้อเข้าร่วมงานพิธีอภิเษกสมรสเปิดเผยเพื่อให้เรารับบทเรียนสำคัญของผลการกระทำที่ติดตามมา พิธีสมรสนี้ทำให้เราเห็นถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เสื้อสำหรับงานแต่งงานหมายถึงอุปนิสัยที่ทุกคนจะต้องมีเพื่อให้เหมาะสมที่จะเป็นแขกสำหรับพิธีอภิเษกสมรส {COL 307.1}

In this parable, as in that of the great supper, are illustrated the gospel invitation, its rejection by the Jewish people, and the call of mercy to the Gentiles. But on the part of those who reject the invitation, this parable brings to view a deeper insult and a more dreadful punishment. The call to the feast is a king’s invitation. It proceeds from one who is vested with power to command. It confers high honor. Yet the honor is unappreciated. The king’s authority is despised. While the householder’s invitation was regarded with indifference, the king’s is met with insult and murder. They treated his servants with scorn, despitefully using them and slaying them. {COL 307.2}

อุปมานี้ มีความคล้ายคลึงกับอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงคำเชื้อเชิญของข่าวประเสริฐ การปฏิเสธข่าวประเสริฐของชาวยิวและการทรงเรียกคนต่างชาติด้วยความเมตตา แต่ในส่วนของผู้ที่ปฏิเสธคำเชื้อเชิญ อุปมานี้เปิดเผยให้เห็นถึงการหมิ่นประมาทที่ร้ายแรงและการลงโทษน่าสะพรึงกลัวที่รุนแรงยิ่งขึ้น คำเชื้อเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงเป็นคำเชิญของกษัตริย์ เป็นคำเชิญที่ประกาศจากผู้ที่มีอำนาจสั่งการ เป็นการให้เกียรติอย่างสูง แต่กระนั้นเกียรตินี้ไม่ได้รับการสนองด้วยสำนึกในพระคุณ พวกเขาหมิ่นราชอำนาจของกษัตริย์ ในขณะที่คำเชิญของเจ้าบ้านถูกเพิกเฉย พระบัญชาเชิญของกษัตริย์ต้องพบกับการลบหลู่และการเข่นฆ่า พวกเขาปฏิบัติกับคนรับใช้ของพระองค์ด้วยความเหยียดหยามและใช้พวกเขาอย่างอาฆาตแค้นและสังหารพวกเขาเสีย {COL 307.2}

The householder, on seeing his invitation slighted, declared that none of the men who are bidden should taste of his supper. But for those who had done despite to the king, more than exclusion from his presence and his table is decreed. “He sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.” {COL 307.3}

เมื่อเจ้าบ้านเห็นว่าคำเชิญถูกดูแคลน จึงประกาศห้ามทุกคนที่ปฏิเสธคำเชิญลิ้มรสอาหารในงานเลี้ยงของท่าน แต่สำหรับผู้ที่กระทำการดูหมิ่นกษัตริย์นั้น พวกเขาไม่เพียงถูกตัดขาดจากเบื้องพระพักตร์และโต๊ะเสวยของพระองค์ แต่ยังได้รับพระบัญชาว่า “ให้กองทหารไปฆ่าฆาตกรเหล่านั้น และเผาเมืองของพวกเขา” มัทธิว 22:7 {COL 307.3}

In both parables the feast is provided with guests, but the second shows that there is a preparation to be made by all who attend the feast. Those who neglect this preparation are cast out. “The king came in to see the guests,” and “saw there a man which had not on a wedding garment; and he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.” {COL 308.1}

ในอุปมาทั้งสองนี้ งานเลี้ยงมีแขกรับเชิญ แต่อุปมาเรื่องที่สองแสดงให้เห็นว่าคนที่ประสงค์เข้าร่วมงานเลี้ยงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ผู้ที่ละเลยในการเตรียมตัวจะถูกโยนออกไปข้างนอก “กษัตริย์องค์นั้นเสด็จไปทอดพระเนตรแขกทั้งหลาย ก็ทอดพระเนตรเห็นคนหนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรส จึงตรัสถามว่า เพื่อนเอ๋ย ทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรส คนนั้นก็นิ่งอั้นอยู่พูดไม่ออก กษัตริย์จึงมีรับสั่งกับพวกคนรับใช้ว่า จงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่มืดข้างนอก ซึ่งเป็นที่มีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” มัทธิว 22:11-13 {COL 308.1}

The call to the feast had been given by Christ’s disciples. Our Lord had sent out the twelve and afterward the seventy, proclaiming that the kingdom of God was at hand, and calling upon men to repent and believe the gospel. But the call was not heeded. Those who are bidden to the feast did not come. The servants were sent out later to say, “Behold, I have prepared my dinner; my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.” This was the message borne to the Jewish nation after the crucifixion of Christ; but the nation that claimed to be God’s peculiar people rejected the gospel brought to them in the power of the Holy Spirit. Many did this in the most scornful manner. Others were so exasperated by the offer of salvation, the offer of pardon for rejecting the Lord of glory, that they turned upon the bearers of the message. There was “a great persecution.” Acts 8:1. Many both of men and women were thrust into prison, and some of the Lord’s messengers, as Stephen and James, were put to death. {COL 308.2}

สาวกของพระคริสต์เป็นผู้นำคำเชิญชวนเข้าร่วมงานเลี้ยงไปประกาศ พระเป็นเจ้าของเราทรงบัญชาสาวกสิบสองคนออกไป และต่อมาทรงส่งไปอีกเจ็ดสิบคน เพื่อประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเข้ามาใกล้แล้ว และทรงเรียกให้มนุษย์กลับใจและเชื่อข่าวประเสริฐ แต่การทรงเรียกนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้ที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงนั้นไม่ได้มา ต่อมาจึงทรงบัญชาให้ข้าราชการอื่นออกไปอีกครั้งประกาศว่า “นี่แนะ เราเตรียมงานเลี้ยงไว้แล้ว ทั้งวัวและลูกวัวอ้วนของเราก็ฆ่าไว้แล้ว ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้ว เชิญมาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรสนี้เถิด” มัทธิว 22:4 นี่คือข่าวที่มอบไว้ให้กับชาวยิวหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน แต่ชนชาติที่อ้างตนว่าเป็นประชากรพิเศษของพระเจ้ากลับปฏิเสธข่าวประเสริฐที่มายังเขาทั้งหลายด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนมากมายปฏิบัติต่อข่าวนี้ด้วยความหมิ่นประมาท คนอื่นๆ ฉุนเฉียวเมื่อได้รับข้อเสนอคำเชิญแห่งความรอด ข้อเสนอการอภัยที่ปฏิเสธพระเจ้าแห่งสง่าราศีจนพวกเขาหันหลังให้กับผู้นำข่าว เวลานั้น “เกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่” กิจการ 8:1 ชายและหญิงจำนวนมากถูกจับเข้าคุกและผู้สื่อข่าวบางคนของพระเจ้าอย่างเช่น สเทเฟนและยากอบถูกฆ่า {COL 308.2}

Thus the Jewish people sealed their rejection of God’s mercy. The result was foretold by Christ in the parable. The king “sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.” The judgment pronounced came upon the Jews in the destruction of Jerusalem and the scattering of the nation. {COL 308.3}

ด้วยเหตุนี้ ชาวยิวประทับตราปฏิเสธพระคุณของพระเจ้า พระคริสต์ทรงทำนายผลที่เกิดขึ้นไว้ในอุปมา กษัตริย์จึง “รับสั่งให้กองทหารไปฆ่าฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของพวกเขา” มัทธิว 22:7 คำพิพากษาที่ตกมายังชาวยิวมาถึงพวกเขาเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายและประชาชาติก็กระจัดกระจายไป {COL 308.3}

The third call to the feast represents the giving of the gospel to the Gentiles. The king said, “The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.” {COL 309.1}

การออกไปเชิญครั้งที่สามหมายถึงการนำข่าวประเสริฐไปให้แก่คนต่างชาติ กษัตริย์ตรัสว่า “งามอภิเษกสมรสเตรียมพร้อมแล้ว แต่พวกที่ได้รับเชิญนั้นไม่คู่ควร เพราะฉะนั้นจงออกไปตามถนนสำคัญๆ ต่างๆ เชิญทุกคนที่พวกเจ้าพบมาร่วมงานอภิเษกสมรสนี้” มัทธิว 22:8, 9 {COL 309.1}

The king’s servants who went out into the highways “gathered together all as many as they found, both bad and good.” It was a mixed company. Some of them had no more real regard for the giver of the feast than had the ones who rejected the call. The class first bidden could not afford, they thought, to sacrifice any worldly advantage for the sake of attending the king’s banquet. And of those who accepted the invitation, there were some who thought only of benefiting themselves. They came to share the provisions of the feast, but had no desire to honor the king. {COL 309.2}

ข้าราชการที่ออกไปตามถนนได้รวบรวม “ทุกคนที่พบ ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลว” มัทธิว 22:10 แขกในงานเป็นกลุ่มคนที่หลากหลาย บางคนไม่มีความเคารพจริงใจให้กับเจ้าภาพของงานเลี้ยงมากไปกว่าคนกลุ่มแรกที่ปฏิเสธคำเชิญ คนกลุ่มแรกที่ได้รับเชิญคิดว่าพวกเขาไม่อาจยอมสูญเสียผลประโยชน์ต่างๆ ในโลกเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงของกษัตริย์ และสำหรับผู้ที่รับคำเชิญนั้น มีบางคนรับไปก็เพื่อผลประโยชน์สำหรับตนเอง คนเหล่านี้มาเพื่อร่วมกินดื่มในงานเลี้ยงแต่ไม่ได้ต้องการถวายเกียรติกษัตริย์ {COL 309.2}

When the king came in to view the guests, the real character of all was revealed. For every guest at the feast there had been provided a wedding garment. This garment was a gift from the king. By wearing it the guests showed their respect for the giver of the feast. But one man was clothed in his common citizen dress. He had refused to make the preparation required by the king. The garment provided for him at great cost he disdained to wear. Thus he insulted his lord. To the king’s demand, “How camest thou in hither not having a wedding garment?” he could answer nothing. He was self-condemned. Then the king said, “Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness.” {COL 309.3}

เมื่อกษัตริย์เสด็จทอดพระเนตรบรรดาแขก อุปนิสัยที่แท้จริงของทุกคนก็ถูกเปิดเผย เพราะแขกทุกคนที่มางานเลี้ยงจะได้รับเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรส เสื้อตัวนี้เป็นของขวัญจากกษัตริย์ เมื่อสวมเสื้อนี้เข้าร่วมงานก็แสดงถึงความเคารพของแขกที่มีต่อผู้จัดงานเลี้ยง แต่มีแขกคนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาของตน เขาปฏิเสธการเตรียมพร้อมเพื่อทำตามพระประสงค์ของกษัตริย์ เสื้อราคาแพงที่เตรียมมาให้นั้นเขากลับรังเกียจที่จะสวมใส่ ด้วยการทำเช่นนี้ เขาหมิ่นประมาทเจ้านายของตนเอง กษัตริย์รับสั่งว่า “เพื่อนเอ๋ย ทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรส” เขาตอบไม่ได้และกษัตริย์ตรัสว่า “จงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปโยนทิ้งบริเวณที่มืดข้างนอก” มัทธิว 22:12, 13 {COL 309.3}

By the king’s examination of the guests at the feast is represented a work of judgment. The guests at the gospel feast are those who profess to serve God, those whose names are written in the book of life. But not all who profess to be Christians are true disciples. Before the final reward is given, it must be decided who are fitted to share the inheritance of the righteous. This decision must be made prior to the second coming of Christ in the clouds of heaven; for when He comes, His reward is with Him, “to give every man according as his work shall be.” Revelation 22:12. Before His coming, then, the character of every man’s work will have been determined, and to every one of Christ’s followers the reward will have been apportioned according to his deeds. {COL 310.1}

การตรวจสอบแขกในงานเลี้ยงขอกษัตริย์หมายถึงพระราชกิจแห่งการพิพากษา แขกในงานเลี้ยงแห่งข่าวประเสริฐเป็นผู้ที่แสดงตนว่ารับใช้พระเจ้า เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในหนังสือแห่งชีวิต แต่ไม่ใช่ทุกคนที่แสดงตนว่าเป็นคริสเตียนเป็นสาวกแท้ ก่อนการประทานบำเหน็จรางวัลครั้งสุดท้าย จะต้องตัดสินว่าผู้ใดเหมาะที่จะเข้าร่วมรับมรดกแห่งความชอบธรรม การตัดสินนี้จะทำก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ในเมฆแห่งสวรรค์ เพราะเมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงนำบำเหน็จรางวัลมาด้วย “เพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคน” วิวรณ์ 22:12 ดังนั้นก่อนพระองค์เสด็จมา อุปนิสัยของทุกคนจะผ่านการตัดสินและผู้ติดตามพระคริสต์ทุกคนจะได้รับรางวัลตามสัดส่วนของการกระทำของเขา {COL 310.1}

It is while men are still dwelling upon the earth that the work of investigative judgment takes place in the courts of heaven. The lives of all His professed followers pass in review before God. All are examined according to the record of the books of heaven, and according to his deeds the destiny of each is forever fixed. {COL 310.2}

ขณะที่มนุษย์ยังอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ การพิจารณาพิพากษาในบัลลังก์ศาลสวรรค์จะดำเนินไปด้วย ชีวิตของผู้แสดงตนว่าติดตามพระเจ้าจะผ่านการตรวจสอบอยู่เบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ทุกคนจะผ่านการพิจารณาตามที่บันทึกไว้ในหนังสือแห่งสวรรค์และตามการกระทำของเขา ชะตาของแต่ละคนจะถูกกำหนดตลอดนิรันดร์ {COL 310.2}

By the wedding garment in the parable is represented the pure, spotless character which Christ’s true followers will possess. To the church it is given “that she should be arrayed in fine linen, clean and white,” “not having spot, or wrinkle, or any such thing.” Revelation 19:8; Ephesians 5:27. The fine linen, says the Scripture, “is the righteousness of saints.” Revelation 19:8. It is the righteousness of Christ, His own unblemished character, that through faith is imparted to all who receive Him as their personal Saviour. {COL 310.3}

เสื้องานอภิเษกสมรสในอุปมาหมายถึงอุปนิสัยบริสุทธิ์ปราศจากด่างพร้อยของผู้ติดตามพระคริสต์อย่างซื่อสัตย์ คริสตจักรรับบัญชาให้ “สวมใส่ผ้าป่านเนื้อละเอียด มันระยับและสะอาด” “ไม่มีด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆ เลย” วิวรณ์ 19:8 เอเฟซัส 5:27 พระคัมภีร์อธิบายว่าผ้าป่านเนื้อละเอียดคือ “การประพฤติอันชอบธรรมของธรรมิกชน” วิวรณ์ 19:8 เป็นความชอบธรรมของพระคริสต์และพระลักษณะนิสัยที่ปราศจากตำหนิของพระองค์ ที่ทรงโปรดประทานแก่ทุกคนที่รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดโดยความเชื่อ {COL 310.3}

The white robe of innocence was worn by our first parents when they were placed by God in holy Eden. They lived in perfect conformity to the will of God. All the strength of their affections was given to their heavenly Father. A beautiful soft light, the light of God, enshrouded the holy pair. This robe of light was a symbol of their spiritual garments of heavenly innocence. Had they remained true to God it would ever have continued to enshroud them. But when sin entered, they severed their connection with God, and the light that had encircled them departed. Naked and ashamed, they tried to supply the place of the heavenly garments by sewing together fig leaves for a covering. {COL 310.4}

เมื่อพระเจ้าทรงจัดบรรพบุรุษคู่แรกของเราให้อยู่ในสวนเอเดนอันบริสุทธิ์ เขาทั้งสองสวมเสื้อคลุมแห่งความบริสุทธิ์ ทั้งสองดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า พวกเขาถวายพลังแห่งความรักทั้งหมดให้พระบิดาแห่งสวรรค์ แสงงดงามอันละมุนละไมของพระเจ้าล้อมผู้บริสุทธิ์ทั้งคู่ เสื้อคลุมแห่งแสงสว่างนี้เป็นสัญลักษณ์เสื้อคลุมฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์ของสวรรค์ หากเขาทั้งสองยังคงความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า แสงสว่างนี้จะห้อมล้อมเขาตลอดไป แต่เมื่อบาปเข้ามา เขาทั้งสองถูกตัดขาดจากพระเจ้าและแสงที่ห้อมล้อมเขาทั้งสองก็จากไป เขาจึงตกอยู่ในสภาพเปลือยกายและอับอาย จึงนำใบมะเดื่อเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายเพื่อทดแทนเสื้อผ้าแห่งสวรรค์ {COL 310.4}

This is what the transgressors of God’s law have done ever since the day of Adam and Eve’s disobedience. They have sewed together fig leaves to cover the nakedness caused by transgression. They have worn the garments of their own devising, by works of their own they have tried to cover their sins, and make themselves acceptable with God. {COL 311.1}

ผู้ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าพยายามทำอย่างนี้มาตลอด ตั้งแต่สมัยอาดัมและเอวาขัดขืนไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาทั้งสองเย็บใบมะเดื่อเพื่อใช้ปกปิดร่างกายเปลือยเปล่าอันเกิดจากการล่วงละเมิด พวกเขาสวมเสื้อตามที่ตัวเองคิดค้นขึ้นโดยการกระทำของตนเอง พวกเขาพยายามปกปิดบาปของตนเองและทำตัวให้พระเจ้าทรงยอมรับ {COL 311.1}

But this they can never do. Nothing can man devise to supply the place of his lost robe of innocence. No fig-leaf garment, no worldly citizen dress, can be worn by those who sit down with Christ and angels at the marriage supper of the Lamb. {COL 311.2}

แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มีทางทำได้ ไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ทำขึ้นจะเข้าแทนการสูญเสียเสื้อแห่งความบริสุทธิ์ได้ ผู้ที่จะไปร่วมนั่งกับพระคริสต์และเหล่าทูตสวรรค์ในงานเลี้ยงพิธีอภิเษกสมรสของพระเมษโปดกจะสวมเสื้อที่ทำจากใบมะเดื่อหรือเสื้อประจำชาติไม่ได้ {COL 311.2}

Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God’s presence. This covering, the robe of His own righteousness, Christ will put upon every repenting, believing soul. “I counsel thee,” He says, “to buy of Me . . . white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear.” Revelation 3:18. {COL 311.3}

เครื่องปกปิดที่พระคริสต์ประทานให้เท่านั้นที่ทำให้เราเป็นผู้เหมาะสมที่จะอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าได้ เครื่องปกปิดหรือเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์จะทรงโปรดประทานให้กับจิตวิญญาณทุกดวงที่กลับใจและเชื่อ พระองค์ตรัสว่า “เราแนะนำเจ้าให้ซื้อ….เสื้อผ้าสีขาวเพื่อจะได้สวมให้พ้นจากความอับอายที่เจ้าต้องเปลือยกาย” วิวรณ์ 3:18 {COL 311.3}

This robe, woven in the loom of heaven, has in it not one thread of human devising. Christ in His humanity wrought out a perfect character, and this character He offers to impart to us. “All our righteousness are as filthy rags.” Isaiah 64:6. Everything that we of ourselves can do is defiled by sin. But the Son of God “was manifested to take away our sins; and in Him is no sin.” Sin is defined to be “the transgression of the law.” 1 John 3:5, 4. But Christ was obedient to every requirement of the law. He said of Himself, “I delight to do Thy will, O My God; yea, Thy law is within My heart.” Psalm 40:8. When on earth, He said to His disciples, “I have kept My Father’s commandments.” John 15:10. By His perfect obedience He has made it possible for every human being to obey God’s commandments. When we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart, the will is merged in His will, the mind becomes one with His mind, the thoughts are brought into captivity to Him; we live His life. This is what it means to be clothed with the garment of His righteousness. Then as the Lord looks upon us He sees, not the fig-leaf garment, not the nakedness and deformity of sin, but His own robe of righteousness, which is perfect obedience to the law of Jehovah. {COL 311.4}

เสื้อคลุมที่ทำจากเครื่องทอแห่งสวรรค์ไม่มีด้ายแม้สักเส้นที่มนุษย์ทำขึ้น สภาพความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์ทออุปนิสัยที่สมบูรณ์แบบ และอุปนิสัยนี้พระองค์ทรงเสนอที่จะประทานให้แก่เรา “ความชอบธรรมทั้งหมดของพวกข้าพระองค์เหมือนเสื้อผ้าสกปรก” อิสยาห์ 64:6 ทุกสิ่งที่เราทำแปดเปื้อนด้วยบาป แต่พระบุตรของพระเจ้า “ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไปและไม่มีบาปในพระองค์เลย” บาปนี้หมายถึงการ “ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ” 1 ยอห์น 3:5, 4 แต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อของพระบัญญัติ พระองค์ตรัสถึงตนเองว่า “ข้าพระองค์ยินดีทำตามพระทัยพระองค์ ธรรมบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์” สดุดี 40:8 ขณะประทับอยู่ในโลกนี้ พระองค์ตรัสกับสาวกว่า “เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดา” ยอห์น 15:10 โดยการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบนี้ พระองค์ทรงเตรียมทางที่เป็นไปได้เพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า เมื่อเรามอบถวายตัวเราให้กับพระคริสต์ จิตใจของเราเข้าร่วมกับพระทัยของพระองค์ ความตั้งใจของเราจะเข้าสมานกับพระทัยของพระองค์ ความคิดของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความคิดของพระองค์ เราดำเนินชีวิตของพระองค์ นี่คือความหมายของการสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์ และเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรเรา พระองค์จะไม่เห็นเสื้อที่ทำจากใบมะเดื่อ ไม่เห็นความเปลือยเปล่าและความน่าเกลียดของบาป แต่จะทรงเห็นเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์เอง ซึ่งเป็นการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ต่อพระบัญญัติของพระยาห์เวห์ {COL 311.4}

The guests at the marriage feast were inspected by the king. Only those were accepted who had obeyed his requirements and put on the wedding garment. So it is with the guests at the gospel feast. All must pass the scrutiny of the great King, and only those are received who have put on the robe of Christ’s righteousness. {COL 312.1}

กษัตริย์ทรงตรวจสอบแขกที่มาในงานเลี้ยงอภิเษกสมรส ผู้ที่รับการยอมรับคือผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสวมเสื้ออภิเษกสมรสเท่านั้น แขกที่ได้รับเชิญในงานเลี้ยงแห่งข่าวประเสริฐจะเป็นเช่นนี้เหมือนกัน ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบของจอมราชาผู้ยิ่งใหญ่ และผู้ที่สวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์เท่านั้นจะได้รับการยอมรับ {COL 312.1}

Righteousness is right doing, and it is by their deeds that all will be judged. Our characters are revealed by what we do. The works show whether the faith is genuine. {COL 312.2}

ความชอบธรรมคือการกระทำที่ถูกต้อง และทุกคนจะถูกพิพากษาตามความประพฤติของเรา อุปนิสัยของเราจะแสดงออกมาให้เห็นจากสิ่งที่เราทำ ผลจะแสดงให้เห็นว่าความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่แท้จริงหรือไม่ {COL 312.2}

It is not enough for us to believe that Jesus is not an impostor, and that the religion of the Bible is no cunningly devised fable. We may believe that the name of Jesus is the only name under heaven whereby man may be saved, and yet we may not through faith make Him our personal Saviour. It is not enough to believe the theory of truth. It is not enough to make a profession of faith in Christ and have our names registered on the church roll. “He that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in him. And hereby we know that He abideth in us, by the Spirit which He hath given us.” “Hereby we do know that we know Him if we keep His commandments.” 1 John 3:24; 2:3. This is the genuine evidence of conversion. Whatever our profession, it amounts to nothing unless Christ is revealed in works of righteousness. {COL 312.3}

การเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ผู้หลอกลวงนั้นไม่เพียงพอ และศาสนาของพระคัมภีร์ไม่ใช่นิยายที่ปรุงแต่งขึ้นอย่างไม่มีเล่ห์เหลี่ยม เราอาจเป็นผู้ที่เชื่อว่าพระนามของพระเยซูเป็นพระนามเดียวภายใต้ฟ้าสวรรค์ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับความรอด แต่ถึงกระนั้น เราอาจไม่ได้รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของเราเอง การเชื่อในทฤษฏีของสัจธรรมยังไม่เพียงพอ การรับความเชื่อในพระคริสต์ และมีชื่อบันทึกอยู่ในทะเบียนของคริสตจักรยังไม่เพียงพอ “ทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์สถิตอยู่ในคนนั้น เช่นนี้แหละพวกเราจึงรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ในเราคือโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ประทานแก่เรา” “ถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ เราจะมั่นใจได้ว่าเรารู้จักพระองค์” 1 ยอห์น 3:24 , 2:3 นี่คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกลับใจใหม่ที่แท้จริง ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะใดก็ไม่มีค่าอะไรเลย นอกเสียจากจะสำแดงพระคริสต์ออกมาจากการกระทำแห่งความชอบธรรมเท่านั้น {COL 312.3}

The truth is to be planted in the heart. It is to control the mind and regulate the affections. The whole character must be stamped with the divine utterances. Every jot and tittle of the word of God is to be brought into the daily practice. {COL 314.1}

เราจะต้องปลูกความจริงไว้ในจิตใจ ความจริงจะต้องควบคุมความคิดและวางระเบียบให้แก่อารมณ์ความรักใคร่ อุปนิสัยทั้งหมดจะต้องผ่านการประทับตราด้วยพระบัญชาของพระเจ้า อักษรเล็กที่สุดและขีดขีดหนึ่งของพระวจนะของพระเจ้าจะต้องถูกนำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน {COL 314.1}

He who becomes a partaker of the divine nature will be in harmony with God’s great standard of righteousness, His holy law. This is the rule by which God measures the actions of men. This will be the test of character in the judgment. {COL 314.2}

ผู้ที่มีส่วนร่วมในธรรมชาติของพระเจ้าจะมีชีวิตสอดคล้องกับมาตรฐานยิ่งใหญ่แห่งความชอบธรรมของพระเจ้า คือบัญญัติอันบริสุทธิ์ของพระองค์ นี่คือกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงใช้วัดการกระทำของมนุษย์ เป็นวิธีทดสอบอุปนิสัยในการพิพากษา {COL 314.2}

There are many who claim that by the death of Christ the law was abrogated; but in this they contradict Christ’s own words, “Think not that I am come to destroy the law, or the prophets. . . . Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law.” Matthew 5:17, 18. It was to atone for man’s transgression of the law that Christ laid down His life. Could the law have been changed or set aside, then Christ need not have died. By His life on earth He honored the law of God. By His death He established it. He gave His life as a sacrifice, not to destroy God’s law, not to create a lower standard, but that justice might be maintained, that the law might be shown to be immutable, that it might stand fast forever. {COL 314.3}

มีคนจำนวนมากอ้างว่าความตายของพระคริสต์ยกเลิกบัญญัติของพระเจ้าไปแล้ว เป็นการกล่าวที่ขัดแย้งกับพระดำรัสของพระคริสต์เอง “อย่าคิดว่าเรามาเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ…จนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไป แม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีด ขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติ” มัทธิว 5:17, 18 พระคริสต์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์ก็เพื่อไถ่ความผิดของมนุษย์ที่ละเมิดพระบัญญัติ หากพระบัญญัติเปลี่ยนแปลงได้ หรือละทิ้งไปเสียแล้วพระคริสต์ก็ไม่จำเป็นต้องสิ้นพระชนม์ ในขณะที่พระองค์ดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงถวายเกียรติพระบัญญัติของพระเจ้า ด้วยการมรณาของพระองค์ พระองค์ทรงสถาปนาพระบัญญัติไว้ พระองค์ทรงสละชีวิตเป็นเครื่องถวายบูชาไม่ใช่เพื่อทำลายบัญญัติของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อจัดตั้งมาตรฐานที่ต่ำกว่า แต่ทรงดำรงรักษาความยุติธรรมไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าบัญญัตินั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้และจะยั่งยืนไปตลอดกาล {COL 314.3}

Satan had claimed that it was impossible for man to obey God’s commandments; and in our own strength it is true that we cannot obey them. But Christ came in the form of humanity, and by His perfect obedience He proved that humanity and divinity combined can obey every one of God’s precepts. {COL 314.4}

ซาตานอ้างว่ามนุษย์ปฏิบัติพระบัญญัติของพระเจ้าไม่ได้ จริงอยู่ตามกำลังของเราเองเราปฏิบัติไม่ได้ แต่พระคริสต์เสด็จมาในสภาพกายของมนุษย์ และโดยการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์แบบ พระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์ร่วมกับพระเจ้าแล้ว เขาจะปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าได้ {COL 314.4}

“As many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name.” John 1:12. This power is not in the human agent. It is the power of God. When a soul receives Christ, he receives power to live the life of Christ. {COL 314.5}

“ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า” ยอห์น 1:12 อำนาจนี้ไม่มีในตัวมนุษย์ เป็นอำนาจของพระเจ้า เมื่อจิตวิญญาณใดรับพระคริสต์ เขาจะรับอำนาจที่จะดำรงชีวิตของพระคริสต์ {COL 314.5}

God requires perfection of His children. His law is a transcript of His own character, and it is the standard of all character. This infinite standard is presented to all that there may be no mistake in regard to the kind of people whom God will have to compose His kingdom. The life of Christ on earth was a perfect expression of God’s law, and when those who claim to be children of God become Christlike in character, they will be obedient to God’s commandments. Then the Lord can trust them to be of the number who shall compose the family of heaven. Clothed in the glorious apparel of Christ’s righteousness, they have a place at the King’s feast. They have a right to join the blood-washed throng. {COL 315.1}

พระเจ้าทรงประสงค์ให้บุตรของพระองค์สมบูรณ์ครบถ้วน พระบัญญัติของพระองค์เป็นรูปแบบของพระลักษณะนิสัยของพระองค์ และเป็นมาตรฐานของอุปนิสัยทั้งปวง มาตรฐานของพระเจ้านี้จะประทานให้กับทุกคนเพื่อที่จะไม่มีผู้ใดเข้าใจผิดในลักษณะของคนที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้มีส่วนเข้าร่วมในอาณาจักรของพระองค์ ชีวิตของพระคริสต์ในโลกนี้แสดงออกถึงความสมบูรณ์แบบของพระบัญญัติของพระเจ้า และเพื่อผู้ที่ประกาศว่าเป็นบุตรของพระเจ้ามีอุปนิสัยเหมือนพระคริสต์แล้วเขาจะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและแล้วพระเจ้าก็จะทรงวางพระทัยได้ว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแห่งสวรรค์ เมื่อคนเหล่านี้สวมเสื้อสง่าราศีแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์แล้ว เขาก็จะมีส่วนในงานเลี้ยงของกษัตริย์และมีสิทธิที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มชนที่ผ่านการชำระด้วยพระโลหิต {COL 315.1}

The man who came to the feast without a wedding garment represents the condition of many in our world today. They profess to be Christians, and lay claim to the blessings and privileges of the gospel; yet they feel no need of a transformation of character. They have never felt true repentance for sin. They do not realize their need of Christ or exercise faith in Him. They have not overcome their hereditary or cultivated tendencies to wrongdoing. Yet they think that they are good enough in themselves, and they rest upon their own merits instead of trusting in Christ. Hearers of the word, they come to the banquet, but they have not put on the robe of Christ’s righteousness. {COL 315.2}

ชายที่เข้ามายังงานเลี้ยงโดยไม่ได้สวมเสื้องานอภิเษกสมรส เปรียบได้กับสภาพของคนจำนวนมากในโลกนี้ พวกเขาอ้างตนว่าเป็นคริสเตียนและอ้างสิทธิแห่งพระพรและสิทธิต่างๆ ของข่าวประเสริฐ แต่กระนั้น พวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าต้องกลับใจจากบาป พวกเขาไม่รู้สึกถึงความต้องการพระคริสต์หรือการแสดงออกถึงความเชื่อในพระองค์ พวกเขาไม่ได้เอาชนะความรู้สึกอยากทำผิดที่สืบเนื่องจากทางสายเลือด หรือความโน้มเอียงในทางผิด ถึงกระนั้นพวกเขาก็คิดว่าตนเองดีพอแล้วและพึ่งในความดีของตนเองแทนที่จะวางใจในพระเจ้า พวกเขาเป็นเพียงผู้ฟังพระธรรมและเข้ามาร่วมงานเลี้ยง แต่ไม่ได้สวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์ {COL 315.2}

Many who call themselves Christians are mere human moralists. They have refused the gift which alone could enable them to honor Christ by representing Him to the world. The work of the Holy Spirit is to them a strange work. They are not doers of the word. The heavenly principles that distinguish those who are one with Christ from those who are one with the world have become almost indistinguishable. The professed followers of Christ are no longer a separate and peculiar people. The line of demarcation is indistinct. The people are subordinating themselves to the world, to its practices, its customs, its selfishness. The church has gone over to the world in transgression of the law, when the world should have come over to the church in obedience to the law. Daily the church is being converted to the world. {COL 315.3}

คนจำนวนมากที่อ้างตนว่าเป็นคริสเตียนนั้น เป็นแต่เพียงนักสอนศีลธรรมเท่านั้น พวกเขาปฏิเสธของประทานซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้เขาถวายเกียรติยศแด่พระคริสต์ด้วยการเป็นตัวแทนของพระองค์ให้กับโลก พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งแปลกสำหรับพวกเขา คนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามพระธรรม หลักการของสวรรค์ที่ใช้แบ่งผู้ที่อยู่ฝ่ายพระคริสต์ออกจากผู้ที่อยู่ฝ่ายโลก แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ ผู้ที่อ้างตนว่าติดตามพระคริสต์ไม่ได้แยกตัวออกและเป็นประชากรพิเศษอีกต่อไป เส้นแบ่งแนวไม่มีความชัดเจน คนทั้งหลายกำลังยอมมอบตัวให้อยู่ภายใต้การควบคุมของโลกในการปฏิบัติตัว ทำตามสิ่งที่ยึดถือสืบต่อกันมา และยอมทำตามความเห็นแก่ตัว คริสตจักรข้ามไปยังฝั่งของทางโลกในการละเมิดพระบัญญัติ แทนที่โลกจะเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาคริสตจักรเพื่อปฏิบัติตามพระบัญญัติ คริสตจักรกำลังเปลี่ยนความเชื่อไปทางโลกทุกวัน {COL 315.3}

All these expect to be saved by Christ’s death, while they refuse to live His self-sacrificing life. They extol the riches of free grace, and attempt to cover themselves with an appearance of righteousness, hoping to screen their defects of character; but their efforts will be of no avail in the day of God. {COL 316.1}

คนทั้งหมดนี้หวังที่จะได้รับความรอดโดยความตายของพระคริสต์ แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะดำรงชีวิตอย่างเสียสละของพระองค์ พวกเขายกย่องความมั่งคั่งของพระคุณที่ให้มาเปล่าและใช้ความพยายามที่จะห่อหุ้มตัวเองให้ดูเหมือนว่ามีความชอบธรรม ด้วยหวังที่จะปกปิดอุปนิสัยที่บกพร่องของตนเอง แต่ความพยายามของพวกเขาจะใช้ไม่ได้ในวันขององค์พระผู้พระเจ้า {COL 316.1}

The righteousness of Christ will not cover one cherished sin. A man may be a law-breaker in heart; yet if he commits no outward act of transgression, he may be regarded by the world as possessing great integrity. But God’s law looks into the secrets of the heart. Every act is judged by the motives that prompt it. Only that which is in accord with the principles of God’s law will stand in the judgment. {COL 316.2}

ความชอบธรรมของพระคริสต์จะไม่ปกปิดบาปที่เก็บซ่อนไว้ คนหนึ่งอาจจะเป็นผู้ละเมิดพระบัญญัติในจิตใจ แต่หากเขาไม่แสดงออกมาภายนอก ชาวโลกอาจจะยอมรับว่าเขาเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ยิ่งกว่าผู้ใด แต่พระบัญญัติของพระเจ้ามองเข้าไปยังส่วนลับของจิตใจ การกระทำทุกอย่างจะถูกพิพากษาตามความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลัง สิ่งที่สอดคล้องกับหลักการของบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้นที่จะยั่งยืนในวันพิพากษา {COL 316.2}

God is love. He has shown that love in the gift of Christ. When “He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life,” He withheld nothing from His purchased possession. (John 3:16.) He gave all heaven, from which we may draw strength and efficiency, that we be not repulsed or overcome by our great adversary. But the love of God does not lead Him to excuse sin. He did not excuse it in Satan; He did not excuse it in Adam or in Cain; nor will He excuse it in any other of the children of men. He will not connive at our sins or overlook our defects of character. He expects us to overcome in His name. {COL 316.3}

พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระองค์ทรงสำแดงความรักด้วยการประทานพระคริสต์ให้แก่เรา เมื่อพระองค์ “ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร์” พระองค์ไม่ทรงหวงสิ่งใดเพื่อการไถ่สมบัติของพระองค์ (ยอห์น 3:16) พระองค์ประทานสวรรค์ทั้งหมด ซึ่งเรารับกำลังและมีประสิทธิภาพความสามารถเพื่อว่าศัตรูใหญ่ไม่อาจจู่โจมหรือเอาชนะเราได้ แต่ความรักของพระเจ้าไม่ทำให้พระองค์ให้ข้อยกเว้นแก่บาป พระองค์ไม่ทรงยกเว้นให้ซาตาน พระองค์ไม่ทรงยกเว้นให้อาดัมหรือคาอิน หรือยกเว้นให้กับบุตรคนใดคนหนึ่งของมนุษย์ พระองค์จะไม่ทรงยินยอมอย่างลับๆ กับบาปหรือมองข้ามความบกพร่องในอุปนิสัยของเรา พระองค์ทรงหวังที่จะให้เราเอาชนะการต่อสู้นี้โดยพระนามของพระองค์ {COL 316.3}

Those who reject the gift of Christ’s righteousness are rejecting the attributes of character which would constitute them the sons and daughters of God. They are rejecting that which alone could give them a fitness for a place at the marriage feast. {COL 316.4}

ผู้ที่ปฏิเสธของประทานแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ กำลังปฏิเสธคุณสมบัติของอุปนิสัยที่จะนำเขาไปสู่การเป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า พวกเขากำลังปฏิเสธของประทานที่จะทำให้เขามีความเหมาะสมสำหรับงานเลี้ยงอภิเษกสมรส {COL 316.4}

In the parable, when the king inquired, “How camest thou in hither not having a wedding garment?” the man was speechless. So it will be in the great judgment day. Men may now excuse their defects of character, but in that day they will offer no excuse. {COL 317.1}

ในอุปมานี้ เมื่อกษัตริย์รับสั่งว่า “ทำไมท่านมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานอภิเษกสมรส” ชายนั้นนิ่งเงียบ ในวันพิพากษายิ่งใหญ่ก็จะเป็นเช่นนี้ ขณะนี้มนุษย์อาจจะแก้ตัวเรื่องความบกพร่องในอุปนิสัยของตนเอง แต่ในวันนั้นเขาจะให้คำแก้ตัวใดไม่ได้ {COL 317.1}

The professed churches of Christ in this generation are exalted to the highest privileges. The Lord has been revealed to us in ever-increasing light. Our privileges are far greater than were the privileges of God’s ancient people. We have not only the great light committed to Israel, but we have the increased evidence of the great salvation brought to us through Christ. That which was type and symbol to the Jews is reality to us. They had the Old Testament history; we have that and the New Testament also. We have the assurance of a Saviour who has come, a Saviour who has been crucified, who has risen, and over the rent sepulcher of Joseph has proclaimed, “I am the resurrection and the life.” In our knowledge of Christ and His love the kingdom of God is placed in the midst of us. Christ is revealed to us in sermons and chanted to us in songs. The spiritual banquet is set before us in rich abundance. The wedding garment, provided at infinite cost, is freely offered to every soul. By the messengers of God are presented to us the righteousness of Christ, justification by faith, the exceeding great and precious promises of God’s word, free access to the Father by Christ, the comfort of the Spirit, the well-grounded assurance of eternal life in the kingdom of God. What could God do for us that He has not done in providing the great supper, the heavenly banquet? {COL 317.2}

คริสตจักรทั้งหลายของพระคริสต์ในยุคนี้ ได้รับสิทธิพิเศษอันสูงส่งที่สุด พระเจ้าทรงเปิดเผยแสงสว่างอันไม่มีที่สิ้นสุดแก่เรา โอกาสของเรามีมากกว่าประชากรของพระองค์ในสมัยก่อน เราไม่เพียงแต่มีความสว่างอันยิ่งใหญ่ที่ประทานผ่านชาวอิสราเอลเท่านั้น แต่เรายังมีหลักฐานแสดงถึงความรอดอันยิ่งใหญ่ที่ประทานผ่านทางพระคริสต์ สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์และเงาในสมัยของชาวยิวเกิดขึ้นจริงให้เราเห็น พวกเขาเหล่านั้นมีประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์เดิม เรามีทั้งพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เรามีหลักประกันของพระผู้ช่วยให้รอดที่เสด็จมาแล้ว พระองค์ทรงถูกตรึงบนกางเขน ทรงเป็นขึ้นจากตาย พระองค์ทรงประกาศอยู่เหนือหลุมฝังศพของโยเซฟว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย” ยอห์น 11:25 ด้วยความรู้ในเรื่องพระคริสต์และความรักของพระองค์ทำให้แผ่นดินของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเรา พระคริสต์ทรงเปิดเผยให้กับเราในคำเทศนาและจากบทเพลงที่เราร้อง งานลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณถูกจัดมาให้เราอย่างอุดมสมบูรณ์ เสื้ออภิเษกสมรสซึ่งจัดเตรียมมาด้วยราคาที่ประเมินค่าไม่ได้ ถูกนำมาเสนอให้แก่จิตวิญญาณทุกดวงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ความชอบธรรมของพระคริสต์ การเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อ พระสัญญาประเสริฐอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ้นสุด การมีสิทธิเข้าหาพระบิดาอย่างอิสระผ่านทางพระคริสต์ การเล้าโลมใจโดยพระวิญญาณ ความมั่นใจที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรของพระเจ้าล้วนเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวของพระเจ้านำเสนอให้แก่เรา ยังมีอะไรอีกไหมที่พระเจ้ายังไม่ได้กระทำในการตระเตรียมงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์ {COL 317.2}

In heaven it is said by the ministering angels: The ministry which we have been commissioned to perform we have done. We pressed back the army of evil angels. We sent brightness and light into the souls of men, quickening their memory of the love of God expressed in Jesus. We attracted their eyes to the cross of Christ. Their hearts were deeply moved by a sense of the sin that crucified the Son of God. They were convicted. They saw the steps to be taken in conversion; they felt the power of the gospel; their hearts were made tender as they saw the sweetness of the love of God. They beheld the beauty of the character of Christ. But with the many it was all in vain. They would not surrender their own habits and character. They would not put off the garments of earth in order to be clothed with the robe of heaven. Their hearts were given to covetousness. They loved the associations of the world more than they loved their God. {COL 318.1}

ทูตสวรรค์ผู้รับใช้กล่าวในสวรรค์ว่า หน้าที่ที่ได้ทรงโปรดมอบให้นั้น ก็สำเร็จลุล่วงหมดแล้ว ข้าพระองค์ทั้งหลายผลักกองทัพทูตสวรรค์ชั่วให้ถอยออกไปแล้ว ข้าพระองค์ทั้งหลายนำความสว่างและแสงสว่างไปให้แก่จิตวิญญาณของบรรดามนุษย์ เพื่อช่วยให้พวกเขาทบทวนความจำในเรื่องความรักของพระเจ้าที่สำแดงผ่านพระเยซู ข้าพระองค์ทั้งหลายดึงดูดดวงตาของพวกเขาให้หันไปยังกางเขนของพระคริสต์ จิตใจของพวกเขารู้สึกถึงบาปที่เป็นเหตุให้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าบนกางเขน พวกเขาต่างก็ยอมรับผิด พวกเขาเรียนรู้ขั้นตอนของการกลับใจใหม่ พวกเขาสัมผัสพลังอำนาจของข่าวประเสริฐ จิตใจของพวกเขาอ่อนโยนลงขณะที่มองเห็นความอ่อนหวานของความรักของพระเจ้า พวกเขาเห็นความงดงามของพระลักษณะนิสัยของพระคริสต์ แต่สำหรับคนอีกจำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา พวกเขาไม่ยอมละทิ้งความประพฤติและอุปนิสัยของตนเอง พวกเขาไม่ยอมถอดเสื้อคลุมของโลกนี้ทิ้งไปเพื่อแลกกับการสวมเสื้อคลุมของสวรรค์ จิตใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว พวกเขารักที่จะมีความสัมพันธ์กับฝ่ายโลกมากกว่าที่จะรักพระเจ้า {COL 318.1}

Solemn will be the day of final decision. In prophetic vision the apostle John describes it: “I saw a great white throne, and Him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God; and the books were opened; and another book was opened, which is the book of life; and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works.” Revelation 20:11, 12. {COL 318.2}

วาระสุดท้ายของการตัดสินจะน่ากลัวเพียงใด อัครสาวกยอห์นเห็นในนิมิตที่พยากรณ์ไว้ว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น แผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพักตร์ของพระองค์และไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของพวกมันอีกเลย ข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่และคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น แล้วหนังสือต่างๆ ก็ถูกเปิดออก และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิต คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น” วิวรณ์ 20:11,12 {COL 318.2}

Sad will be the retrospect in that day when men stand face to face with eternity. The whole life will present itself just as it has been. The world’s pleasures, riches, and honors will not then seem so important. Men will then see that the righteousness they despised is alone of value. They will see that they have fashioned their characters under the deceptive allurements of Satan. The garments they have chosen are the badge of their allegiance to the first great apostate. Then they will see the results of their choice. They will have a knowledge of what it means to transgress the commandments of God. {COL 318.3}

ในวันที่มนุษย์จะต้องเผชิญหน้ากับนิรันดรนั้น เป็นวันแห่งความโศกเศร้า เมื่อพวกเขารำลึกถึงวันในอดีต พวกเขาจะย้อนมองเห็นชีวิตในอดีตตามที่เกิดขึ้นจริง ความสุขของทางโลก ความร่ำรวยและเกียรติยศทางโลกจะหมดความสำคัญไป มนุษย์จะมองเห็นว่าความชอบธรรมที่เขาหมิ่นประมาทนั้นเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่มีคุณค่า พวกเขาจะเห็นว่าเขาตบแต่งอุปนิสัยของตนเองตามการล่อลวงของซาตาน เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เขาเลือกนั้นเป็นเพียงเครื่องประดับที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อการละทิ้งความเชื่อยิ่งใหญ่ครั้งแรก และในตอนนั้น พวกเขาจะเห็นผลของการเลือกของตนเอง พวกเขาจะเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า {COL 318.3}

There will be no future probation in which to prepare for eternity. It is in this life that we are to put on the robe of Christ’s righteousness. This is our only opportunity to form characters for the home which Christ has made ready for those who obey His commandments. {COL 319.1}

จะไม่มีพระกรุณาในภายภาคหน้าเพื่อเตรียมตัวรับชีวิตนิรันดร์อีกแล้ว เราจะต้องสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ในชีวิตนี้เท่านั้น นี่คือโอกาสเดียวของเราที่จะปรับปรุงอุปนิสัยเพื่อเข้าไปอยู่ในบ้านที่พระคริสต์ทรงจัดเตรียมไว้แล้วสำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ {COL 319.1}

The days of our probation are fast closing. The end is near. To us the warning is given, “Take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting, and drunkenness, and cares of this life, and so that day come upon you unawares.” Luke 21:34. Beware lest it find you unready. Take heed lest you be found at the King’s feast without a wedding garment. {COL 319.2}

วันแห่งพระกรุณากำลังจะสิ้นสุดลงในอีกไม่ช้านี้ วาระสุดท้ายนั้นใกล้เข้ามาแล้ว คำตักเตือนที่มีไว้สำหรับเราทั้งหลายก็คือ “จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการเสเพล การเมาเหล้าและการห่วงกังวลถึงชีวิต แล้วเวลานั้นจะมาถึงท่านโดยไม่คาดฝัน” ลูกา 21:34 จงระวังเกรงว่าจะพบท่านไม่พร้อม จงเอาใจใส่ เกรงว่าจะพบท่านในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ได้สวมเสื้ออภิเษกสมรส {COL 319.2}

“In such an hour as ye think not the Son of man cometh.” “Blessed is he that watcheth, and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his shame.” Matthew 24:44; Revelation 16:15. {COL 319.3}

“ในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น บุตรมนุษย์จะเสด็จมา” “คนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาไม่ต้องเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอาย” มัทธิว 24:44 วิวรณ์ 16:15 {COL 319.3}