Chapter 4 (บทที่ 4)
The Waldenses
ชาววอลเดนซิส

Amid the gloom that settled upon the earth during the long period of papal supremacy, the light of truth could not be wholly extinguished. In every age there were witnesses for God–men who cherished faith in Christ as the only mediator between God and man, who held the Bible as the only rule of life, and who hallowed the true Sabbath.

ท่ามกลางความมืดที่ปกคลุมโลกใน ช่วงเวลาอันยาวนานแห่งการเรืองอำนาจ ของระบอบเปปาซี แสงสว่างแห่งความ จริงก็ไม่ได้ดับไปจนหมดสิ้น ในทุกยุคทุก สมัย ยังมีคนยอมเป็นพยานเพื่อพระเจ้า เป็นคนที่ยึดมั่นในความเชื่อว่าพระคริสต์ ทรงเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ พวกเขายึดถือพระคัมภีร์เป็นแนวทางใน การดำเนินชีวิต และเป็นผู้ถือรักษาวัน สะบาโตที่แท้จริง

How much the world owes to these men, posterity will never know. They were branded as heretics, their motives impugned, their characters maligned, their writings suppressed, misrepresented, or mutilated. Yet they stood firm, and from age to age maintained their faith in its purity, as a sacred heritage for the generations to come. {GC 61.1}

โลกต้องเป็นหนี้บุคคล เหล่านี้มากเพียงไร คนรุ่นหลังไม่มีวันรับ รู้เลย พวกเขาถูกตราว่าเป็นคนนอกรีต เจตนารมณ์ของพวกเขาถูกประณาม อุปนิสัยถูกใส่ร้าย ผลงานเขียนของเขา เหล่านั้นถูกปราบปราม แปลความหมาย ให้ผิดหรือถูกทำลาย ถึงกระนั้น พวกเขา ยืนหยัดอย่างมั่นคง และจากยุคหนึ่งไปสู่ อีกยุคหนึ่ง พวกเขายังคงรักษาความเชื่อ ของตนอย่างบริสุทธิ์ เพื่อเป็นมรดกอัน ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนรุ่นต่อไป {GC 61.1}

The history of God’s people during the ages of darkness that followed upon Rome’s supremacy is written in heaven, but they have little place in human records. Few traces of their existence can be found, except in the accusations of their persecutors. It was the policy of Rome to obliterate every trace of dissent from her doctrines or decrees. Everything heretical, whether persons or writings, she sought to destroy. Expressions of doubt, or questions as to the authority of papal dogmas, were enough to forfeit the life of rich or poor, high or low.

ประวัติศาสตร์ประชากรของพระเจ้า ในช่วงยุคมืดที่เกิดขึ้นหลังจากโรมเรือง อำนาจนั้นถูกจารึกไว้ในสวรรค์ มนุษย์ บันทึกประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้น้อยมาก แต่ร่องรอยที่เป็นหลักฐานว่าเคยมีคน เหล่านี้อยู่ในโลกก็มีหลงเหลืออยู่บ้าง ยกเว้นคำกล่าวหาของผู้ที่กดขี่ข่มเหง พวกเขา เพราะเป็นนโยบายของโรมที่ต้องการลบล้างร่องรอยของความไม่พอใจ ทั้งหมดออกไปจากหลักคำสอนหรือคำสั่ง ของตน

Rome endeavored also to destroy every record of her cruelty toward dissenters. Papal councils decreed that books and writings containing such records should be committed to the flames. Before the invention of printing, books were few in number, and in a form not favorable for preservation; therefore there was little to prevent the Romanists from carrying out their purpose. {GC 61.2}

โรมจะคอยทำลายทุกๆ อย่างที่ นอกรีตทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือผลงาน เขียน คำพูดที่ไม่เชื่อหรือสงสัยในที่มาของ คำสอนของระบอบเปปาซีก็เพียงพอที่จะ มีโทษถึงตาย ไม่ว่าคนๆ นั้นจะรํ่ารวยหรือ ยากจน เป็นคนมีระดับหรือไม่มีระดับ นอกจากนั้น โรมยังพยายามทำลาย หลักฐานความโหดเหี้ยมทุกชิ้นที่ปฏิบัติ ต่อผู้คัดค้าน สภาระบอบเปปาซีออก คำสั่งให้เผาหนังสือและข้อเขียนทุกเรื่อง ที่กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ทิ้ง ก่อนการ คิดค้นเรื่องการพิมพ์ มีหนังสืออยู่ไม่มาก และมักอยู่ในสภาพที่ยากต่อการเก็บรักษา ด้วยเหตุนี้ จึงยากที่จะปกป้องไม่ให้ผู้ นิยมลัทธิโรมันทำลายหนังสือเหล่านี้ {GC 61.2}

No church within the limits of Romish jurisdiction was long left undisturbed in the enjoyment of freedom of conscience. No sooner had the papacy obtained power than she stretched out her arms to crush all that refused to acknowledge her sway, and one after another the churches submitted to her dominion. {GC 62.1}

โรมไม่ปล่อยให้โบสถ์ใดใต้อำนาจการ ปกครองของเธอได้รับเสรีภาพทางความ คิดโดยไม่ถูกรบกวน หลังจากที่ระบอบ เปปาซีเรืองอำนาจ โรมก็เริ่มยื่นมือออก ไปเพื่อบดขยี้ทุกคนที่ไม่ยอมรับความ ยิ่งใหญ่ของตน และโบสถ์แล้วโบสถ์เล่า ก็ต้องทยอยกันมาสยบอยู่ใต้อำนาจของ เธอ {GC 62.1}

In Great Britain primitive Christianity had very early taken root. The gospel received by the Britons in the first centuries was then uncorrupted by Romish apostasy. Persecution from pagan emperors, which extended even to these far-off shores, was the only gift that the first churches of Britain received from Rome. Many of the Christians, fleeing from persecution in England, found refuge in Scotland; thence the truth was carried to Ireland, and in all these countries it was received with gladness. {GC 62.2}

ในราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ [อังกฤษ เวลส์และสก๊อตแลนด์] คริสต์ศาสนาดั้งเดิมหยั่งรากตั้งแต่สมัยแรกเริ่ม พระกิตติคุณ ที่ชาวเครือจักรภพอังกฤษรับไว้ในศตวรรษ ต้นๆ นั้นไม่ถูกปนเปื้อนด้วยการละทิ้ง ความเชื่อของชาวโรมัน การกดขี่ข่มเหง จากจักรพรรดิที่ไร้ศาสนาแผ่ขยายมาจน ถึงชายฝั่งที่ห่างไกล นั่นคือของขวัญที่ คริสตจักรรุ่นแรกของอังกฤษรับจาก โรม คริสเตียนมากมายหนีการกดขี่ใน ประเทศอังกฤษเข้าไปหลบภัยในประเทศ สก๊อตแลนด์ จากที่นั่น ความจริงถูก กระจายไปยังประเทศไอร์แลนด์ และ ประเทศเหล่านี้ต้อนรับพระกิตติคุณด้วย ความเปรมปรีดิ์ {GC 62.2}

When the Saxons invaded Britain, heathenism gained control. The conquerors disdained to be instructed by their slaves, and the Christians were forced to retreat to the mountains and the wild moors. Yet the light, hidden for a time, continued to burn.

เมื่อชาวแซกโซนบุกรุกเข้ามาใน ประเทศอังกฤษได้สำเร็จ ความเชื่อนอก ศาสนาเรืองอำนาจ ผู้ที่เข้ามาควบคุมมอง ดูว่าเป็นการเสียเกียรติยิ่งที่จะปล่อยให้ ทาสเป็นผู้สั่งสอนพวกเขา คริสเตียนจึง ถูกบังคับให้ล่าถอยไปยังภูเขาและทุ่งโล่ง แต่กระนั้น แสงสว่างที่ถูกปกปิดไว้ชั่วขณะ หนึ่งก็ยังคงส่องสว่างต่อไป หลังจากนั้น หนึ่งศตวรรษ

In Scotland, a century later, it shone out with a brightness that extended to far-distant lands. From Ireland came the pious Columba and his colaborers, who, gathering about them the scattered believers on the lonely island of Iona, made this the center of their missionary labors. Among these evangelists was an observer of the Bible Sabbath, and thus this truth was introduced among the people. A school was established at Iona, from which missionaries went out, not only to Scotland and England, but to Germany, Switzerland, and even Italy. {GC 62.3}

ในประเทศสก๊อตแลนด์แสง สว่างนี้ส่องไปยังดินแดนที่อยู่ห่างไกล ออกไป โคลัมบาแห่งประเทศไอร์แลนด์ ผู้เคร่งศาสนา และผู้ร่วมงานของเขา รวบรวมเหล่าผู้เชื่อที่กระจัดกระจายให้มา รวมกันบนเกาะไอโอนาอันโดดเดี่ยว จัด ตั้งที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางของการรับใช้ ท่ามกลางผู้ประกาศพระกิตติคุณเหล่านี้ มีผู้ถือรักษาวันสะบาโตตามพระคัมภีร์อยู่ คนหนึ่ง ดังนั้นความจริงของเรื่องนี้จึง ถูกถ่ายทอดให้แก่คนเหล่านี้ มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นบนเกาะไอโอนา นักเรียนจาก โรงเรียนนี้ถูกส่งออกไปเป็นมิชชันนารี ไม่ เพียงแต่ไปยังประเทศสก๊อตแลนด์และ ประเทศอังกฤษเท่านั้น แต่ไปยังประเทศ เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ และแม้กระทั่ง ประเทศอิตาลีด้วย {GC 62.3}

But Rome had fixed her eyes on Britain, and resolved to bring it under her supremacy. In the sixth century her missionaries undertook the conversion of the heathen Saxons. They were received with favor by the proud barbarians, and they induced many thousands to profess the Romish faith. As the work progressed, the papal leaders and their converts encountered the primitive Christians. A striking contrast was presented. The latter were simple, humble, and Scriptural in character, doctrine, and manners, while the former manifested the superstition, pomp, and arrogance of popery. The emissary of Rome demanded that these Christian churches acknowledge the supremacy of the sovereign pontiff.

แต่สายตาของโรมจ้องอยู่ที่กลุ่มประเทศ อังกฤษและมุ่งมั่นที่จะนำเข้ามาให้อยู่ ภายใต้อำนาจของเธอ ในศตวรรษที่หก มิชชันนารีของโรมเข้าไปทำให้ชาวแซกโซน ที่ไร้ศาสนารับเชื่อ คนเถื่อนผู้ทะนงตนต้อน รับมิชชันนารีเหล่านี้ด้วยความชื่นชม และ พวกเขานำอีกหลายพันคนมารับความเชื่อ ของโรม ในขณะที่งานเจริญก้าวหน้าไป นั้น บรรดาผู้นำจากระบอบเปปาซีาและผู้ ที่รับเชื่อใหม่ของเขาได้สัมผัสกับคริสเตียน ที่เป็นแบบดั้งเดิม ความแตกต่างอย่างโดด เด่นปรากฏชัด คริสเตียนแบบดั้งเดิมเหล่า นี้เรียบง่าย ถ่อมตนและมีอุปนิสัยอยู่ใน แนวของพระคัมภีร์ ทั้งในหลักคำสอน และกิริยาท่าทาง ขณะที่คริสเตียนจากโรม แสดงออกถึงความงมงาย ความหรูหรา และความยโสของหลักคำ สอนและ พิธีกรรมของระบอบเปปาซี ผู้แทนของ โรมต้องการให้คริสตจักรเหล่านี้ยอมรับ อำนาจสูงสุดของพระสันตะปาปา

The Britons meekly replied that they desired to love all men, but that the pope was not entitled to supremacy in the church, and they could render to him only that submission which was due to every follower of Christ. Repeated attempts were made to secure their allegiance to Rome; but these humble Christians, amazed at the pride displayed by her emissaries, steadfastly replied that they knew no other master than Christ. Now the true spirit of the papacy was revealed.

ชาว อังกฤษตอบด้วยความถ่อมตนว่า พวกเขา ปรารถนาที่จะรักมนุษย์ทุกคน และ พระสันตะปาปาไม่ควรได้รับอำนาจยิ่งใหญ่ ในคริสตจักร และพวกเขายอมมอบความ นอบน้อมต่อพระสันตะปาปาเท่าๆ กับที่ ให้กับผู้ติดตามของพระคริสต์ มีความพยายามอยู่หลายครั้งที่จะทำให้พวกเขา ภักดีต่อโรม แต่คริสเตียนที่ถ่อมเหล่านี้ ต้องประหลาดใจกับความยโสที่ตัวแทน ของโรมแสดงออกมา พวกเขาตอบด้วย ความแน่วแน่ว่า เขาไม่มีพระอาจารย์อื่น ใดนอกจากพระคริสต์ บัดนี้ สภาพที่แท้ จริงของระบอบเปปาซีจึงเปิดเผยออกมา ให้เห็น

Said the Romish leader: “If you will not receive brethren who bring you peace, you shall receive enemies who will bring you war. If you will not unite with us in showing the Saxons the way of life, you shall receive from them the stroke of death.”–J. H. Merle D’Aubigne, History of the Reformation of the Sixteenth Century, b. 17, ch. 2. These were no idle threats. War, intrigue, and deception were employed against these witnesses for a Bible faith, until the churches of Britain were destroyed, or forced to submit to the authority of the pope. {GC 62.4}

ผู้นำของโรมกล่าวว่า “หากพวก เจ้าไม่ยอมรับพี่น้องที่นำสันติสุขมาให้ เจ้าก็จะต้องรับศัตรูที่นำสงครามมาให้ หากเจ้าไม่ยอมเข้าร่วมกับเราในการสอน สั่งเพื่อนำ วิถีทางแห่งชีวิตให้แก่ชาว แซกโซนทั้งหลาย เจ้าก็จะได้รับการทุบตี ของความตายจากพวกเขา” J. H. Merle D’Aubigne, History of the Reformation of the Sixteenth Century เล่มที่ 17 บทที่ 2 นี่ไม่ใช่การข่มขู่เท่านั้น พวกเขา นำสงคราม กลอุบายและการหลอกลวง เข้ามาต่อสู้พยานที่เชื่อพระคัมภีร์เหล่านี้ จนกระทั่งคริสตจักรแห่งอังกฤษถูกทำลาย หรือถูกบังคับให้ยอมจำนนต่ออำนาจของ พระสันตะปาปา {GC 62.4}

In lands beyond the jurisdiction of Rome there existed for many centuries bodies of Christians who remained almost wholly free from papal corruption. They were surrounded by heathenism and in the lapse of ages were affected by its errors; but they continued to regard the Bible as the only rule of faith and adhered to many of its truths. These Christians believed in the perpetuity of the law of God and observed the Sabbath of the fourth commandment. Churches that held to this faith and practice existed in Central Africa and among the Armenians of Asia. {GC 63.1}

ตลอดช่วงเวลาหลายศตวรรษใน ดินแดนที่อยู่นอกการปกครองของอำนาจ โรมนั้น ยังมีกลุ่มคริสเตียนที่แทบไม่ได้ รับผลกระทบจากความเสื่อมทรามของ ระบอบเปปาซี พวกเขาถูกห้อมล้อมด้วย คนไม่มีศาสนา และเมื่อเวลาผ่านไป ก็ได้ รับผลกระทบจากความเชื่อที่ผิดๆ ของคน ไม่มีศาสนาเหล่านี้บ้าง แต่พวกเขาก็ยังคง ถือว่าพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานเดียวของ ความเชื่อและยังยึดถือความจริงอีกมากมายในพระคัมภีร์ คริสเตียนเหล่านี้ เชื่อว่าพระบัญญัติของพระเจ้ายั่งยืนและ ถือรักษาวันสะบาโตแห่งพระบัญญัติข้อที่ สี่ โบสถ์ต่างๆ ที่มีและถือรักษาความเชื่อ เช่นนี้ พบได้ในภาคกลางของทวีปแอฟริกา และในท่ามกลางชาวอาร์มีเนียในทวีป เอเชีย {GC 63.1}

But of those who resisted the encroachments of the papal power, the Waldenses stood foremost. In the very land where popery had fixed its seat, there its falsehood and corruption were most steadfastly resisted. For centuries the churches of Piedmont maintained their independence; but the time came at last when Rome insisted upon their submission. After ineffectual struggles against her tyranny, the leaders of these churches reluctantly acknowledged the supremacy of the power to which the whole world seemed to pay homage.

แต่ในบรรดาผู้ที่ต่อต้านการบุกรุกของ อำนาจแห่งระบอบเปปาซีนั้น ชาววอล- เดนซิสจะปรากฏอยู่ในระดับแนวหน้า ในทุกหนแห่งที่หลักคำสอนและพิธีกรรม ของระบอบเปปาซีเข้าไปยึดพื้นที่ไว้ ที่นั่น คำสอนเทียมเท็จและความฉ้อฉลของโรม จะถูกต่อต้านอย่างเหนียวแน่นที่สุด เป็น เวลาหลายศตวรรษที่คริสตจักรแห่ง พิดมอนต์คงความเป็นเอกราชไว้ได้ แต่ ในที่สุด เวลานั้นก็มาถึง เมื่อโรมยืนกราน ที่จะให้พวกเขาต้องยอมจำนน ภายหลัง จากการต่อสู้กับความโหดเหี้ยมของโรม อย่างไร้ผล ผู้นำของคริสตจักรเหล่านี้ ยอมรับอย่างไม่เต็มใจต่อความยิ่งใหญ่ของ อำนาจที่ดูราวกับว่าทั่วโลกให้การยอมรับ

There were some, however, who refused to yield to the authority of pope or prelate. They were determined to maintain their allegiance to God and to preserve the purity and simplicity of their faith. A separation took place. Those who adhered to the ancient faith now withdrew; some, forsaking their native Alps, raised the banner of truth in foreign lands; others retreated to the secluded glens and rocky fastnesses of the mountains, and there preserved their freedom to worship God. {GC 64.1}

แต่ยังมีบางคนที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจ ของพระสันตะปาปาหรือของพระราชา คณะ พวกเขาตั้งใจที่จะรักษาความภักดี ที่มีต่อพระเจ้า และต้องการถนอมรักษา ความบริสุทธิ์และความเรียบง่ายที่อยู่ใน ความเชื่อของพวกเขา การแตกแยกจึง เกิดขึ้น ผู้ที่ยึดมั่นในความเชื่อเก่าแก่ถึง ตอนนี้จำต้องถอนตัวออกไป บางคนละทิ้ง ถิ่นเดิมที่อยู่บนเทือกเขาแอลป์ ไปชูธง แห่งความจริงในดินแดนต่างชาติ ส่วนคนอื่นๆ ล่าถอยออกไปหลบอยู่ในหุบเขาอัน คับแคบและที่มั่นบนภูเขาที่ขรุขระ เพื่อ รักษาเสรีภาพที่จะนมัสการพระเจ้าที่นั่น {GC 64.1}

The faith which for centuries was held and taught by the Waldensian Christians was in marked contrast to the false doctrines put forth from Rome. Their religious belief was founded upon the written word of God, the true system of Christianity. But those humble peasants, in their obscure retreats, shut away from the world, and bound to daily toil among their flocks and their vineyards, had not by themselves arrived at the truth in opposition to the dogmas and heresies of the apostate church.

ความเชื่อที่คริสเตียนชาววอลเดนซิส ยึดถือและสั่งสอนกันเป็นเวลาหลาย ศตวรรษนั้นช่างแตกต่างอย่างชัดเจนจาก หลักคำสอนผิดๆ ของโรม ความเชื่อใน ศาสนาของพวกเขาวางอยู่บนพื้นฐานที่ จารึกในพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเป็น ระบบที่แท้จริงของคริสเตียน ชาวนาสมถะ เหล่านั้นอาศัยอย่างโดดเดี่ยว แยกตัวเอง ออกจากโลกภายนอก และตรากตรำกับ งานประจำวันของพวกเขาท่ามกลาง ฝูงสัตว์และสวนองุ่น ความขัดแย้งที่พวก เขามีต่อคำสอนและพิธีนอกศาสนาของ คริสตจักรที่ละทิ้งความเชื่อนั้น พวกเขา ไม่ได้สร้างขึ้นมาเอง

Theirs was not a faith newly received. Their religious belief was their inheritance from their fathers. They contended for the faith of the apostolic church,–“the faith which was once delivered unto the saints.” Jude 3. “The church in the wilderness,” and not the proud hierarchy enthroned in the world’s great capital, was the true church of Christ, the guardian of the treasures of truth which God has committed to His people to be given to the world. {GC 64.2}

ความเชื่อของพวก เขาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้รับมาใหม่ ความเชื่อ ทางศาสนาของพวกเขาเป็นมรดกที่รับ มาจากบรรพบุรุษ พวกเขาต่อสู้เพื่อ ความเชื่อของคริสตจักรของอัครทูต ซึ่ง เป็น “หลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับ พวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไป” ยูดา 3 “คริสตจักรในป่ากันดาร” ไม่ใช่สภา การปกครองของคณะสงฆ์ที่ทะนงตนซึ่ง สถาปนาอยู่ในเมืองหลวงยิ่งใหญ่ของโลก แต่เป็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระคริสต์ ซึ่งพิทักษ์สมบัติแห่งความจริงที่พระเจ้า ทรงโปรดมอบไว้ให้ประชากรของพระองค์ เพื่อส่งต่อให้กับชาวโลก {GC 64.2}

Among the leading causes that had led to the separation of the true church from Rome was the hatred of the latter toward the Bible Sabbath. As foretold by prophecy, the papal power cast down the truth to the ground. The law of God was trampled in the dust, while the traditions and customs of men were exalted.

ในบรรดาสาเหตุโดดเด่นที่ทำให้คริสตจักรแท้จริงต้องแยกตัวออกจากโรมนั้นคือ ความเกลียดชังของโรมที่มีต่อวันสะบาโต ที่พระคัมภีร์สอนไว้ ตามที่คำพยากรณ์ ทำนายล่วงหน้าไว้ว่า อำนาจของระบอบ เปปาซีจะโยนทิ้งความจริงสู่พื้นดิน พระ บัญญัติของพระเจ้าจะถูกเหยียบย่ำกับฝุ่น บนพื้น ในขณะที่ขนบธรรมเนียมประเพณี ของมนุษย์ถูกเชิดชูขึ้นให้สูง

The churches that were under the rule of the papacy were early compelled to honor the Sunday as a holy day. Amid the prevailing error and superstition, many, even of the true people of God, became so bewildered that while they observed the Sabbath, they refrained from labor also on the Sunday. But this did not satisfy the papal leaders. They demanded not only that Sunday be hallowed, but that the Sabbath be profaned; and they denounced in the strongest language those who dared to show it honor. It was only by fleeing from the power of Rome that any could obey God’s law in peace. (See Appendix.) {GC 65.1}

คริสตจักร ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของระบอบ เปปาซีถูกบังคับไว้ตั้งแต่แรกให้ถวาย เกียรติวันอาทิตย์เป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางความผิดและความเชื่องมงาย ที่มีอยู่ทั่วไป ก็ยังมีประชากรที่แท้จริงของ พระเจ้าที่สงสัยว่าในเมื่อพวกเขาถือรักษา วันสะบาโตอยู่แล้ว พวกเขายังต้องละเว้น จากการทำงานในวันอาทิตย์อีกด้วย แต่ การกระทำเช่นนี้ไม่ได้ทำให้บรรดาผู้นำ ของระบอบเปปาซีพอใจ พวกเขาไม่เพียง แต่ต้องการให้ถือรักษาวันอาทิตย์ให้เป็น วันบริสุทธิ์เท่านั้น แต่ต้องการทำลาย ความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโตด้วย และ พวกเขาใช้ภาษาที่รุนแรงตำหนิผู้ที่กล้า ให้เกียรติวันนั้น มีเพียงผู้ที่หนีไปให้พ้น จากอำนาจของโรมเท่านั้นที่จะมีสันติสุข ในการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า (ดูภาคผนวก) {GC 65.1}

The Waldenses were among the first of the peoples of Europe to obtain a translation of the Holy Scriptures. (See Appendix.) Hundreds of years before the Reformation they possessed the Bible in manuscript in their native tongue. They had the truth unadulterated, and this rendered them the special objects of hatred and persecution. They declared the Church of Rome to be the apostate Babylon of the Apocalypse, and at the peril of their lives they stood up to resist her corruptions. While, under the pressure of long-continued persecution, some compromised their faith, little by little yielding its distinctive principles, others held fast the truth. Through ages of darkness and apostasy there were Waldenses who denied the supremacy of Rome, who rejected image worship as idolatry, and who kept the true Sabbath. Under the fiercest tempests of opposition they maintained their faith. Though gashed by the Savoyard spear, and scorched by the Romish fagot, they stood unflinchingly for God’s word and His honor. {GC 65.2}

ชาววอลเดนซิสเป็นหนึ่งในหมู่คนกลุ่ม แรกของทวีปยุโรปที่มีพระคัมภีร์ฉบับแปล (โปรดดูภาคผนวก) พวกเขามีพระคัมภีร์ ที่เขียนด้วยมือในภาษาของตนเองมา หลายร้อยปีก่อนมีการปฏิรูปศาสนา [Reformation การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ที่ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์และอังกฤษ ซึ่งผลการ ปฏิรูปนี้นำไปสู่นิกายโปรเตสแตนต์ใน เวลาต่อมา] พวกเขาจึงมีความจริงที่ไม่มี สิ่งอื่นเจือปน เรื่องนี้ยิ่งทำให้พวกเขาตก เป็นเป้าหมายสำคัญแห่งความเกลียดชัง และการกดขี่ พวกเขาประกาศว่า คริสต- จักรแห่งโรมเป็นกรุงบาบิโลนที่ละทิ้งความ เชื่อตามที่ระบุไว้ในพระธรรมวิวรณ์ และ พวกเขาเสี่ยงชีวิตของตนเองเพื่อยืนขึ้น มาต่อต้านอำนาจที่เสื่อมทรามของโรม ในขณะที่ตกอยู่ภายใต้การกดดันของการ กดขี่ข่มเหงอย่างต่อเนื่องยาวนาน มีบาง คนยอมประนีประนอมความเชื่อของพวก เขา ยอมทิ้งหลักการที่โดดเด่นไปทีละเล็ก ทีละน้อย ส่วนคนอื่นๆ ก็ยังคงยึดมั่นใน ความจริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ของยุคมืดและการละทิ้งความเชื่อนั้น มี ชาววอลเดนซิสที่ไม่ยอมรับความยิ่งใหญ่ ของโรม ผู้ซึ่งไม่ยอมกราบไหว้บูชา รูปเคารพและเป็นผู้ที่ถือรักษาวันสะบาโต ที่แท้จริง ภายใต้พายุแห่งการต่อต้านที่ รุนแรงที่สุด พวกเขาคงรักษาความเชื่อไว้ แม้ว่าพวกเขาจะถูกฆ่าตายด้วยหอกของ ชาวซาวอย และถูกย่างสดด้วยดุ้นฟืนของ ชาวโรมัน พวกเขายังยืนหยัดเพื่อพระ วจนะของพระเจ้าและพระเกียรติของ พระองค์อย่างไม่หวั่นไหว {GC 65.2}

Behind the lofty bulwarks of the mountains–in all ages the refuge of the persecuted and oppressed–the Waldenses found a hiding place. Here the light of truth was kept burning amid the darkness of the Middle Ages. Here, for a thousand years, witnesses for the truth maintained the ancient faith. {GC 65.3}

ชาววอลเดนซิสพบป้อมปราการลี้ภัย หลังยอดเทือกเขาสูง เช่นเดียวกับผู้ที่ถูก กดขี่และบีบบังคับในทุกยุคทุกสมัย ณ ที่ หลบซ่อนเหล่านี้ แสงสว่างแห่งความจริง ยังลุกโชติช่วงอยู่ท่ามกลางความมืดมิด ของยุคกลาง จากสถานที่แห่งนี้ เหล่า พยานเพื่อความจริงยังคงรักษาความเชื่อ อันเก่าแก่ของพวกเขาไว้ได้ถึงกว่าหนึ่ง พันปี {GC 65.3}

God had provided for His people a sanctuary of awful grandeur, befitting the mighty truths committed to their trust. To those faithful exiles the mountains were an emblem of the immutable righteousness of Jehovah. They pointed their children to the heights towering above them in unchanging majesty, and spoke to them of Him with whom there is no variableness nor shadow of turning, whose word is as enduring as the everlasting hills. God had set fast the mountains and girded them with strength; no arm but that of Infinite Power could move them out of their place. In like manner He had established His law, the foundation of His government in heaven and upon earth. The arm of man might reach his fellow men and destroy their lives; but that arm could as readily uproot the mountains from their foundations, and hurl them into the sea, as it could change one precept of the law of Jehovah, or blot out one of His promises to those who do His will. In their fidelity to His law, God’s servants should be as firm as the unchanging hills. {GC 66.1}

พระเจ้าประทานที่หลบภัยยิ่งใหญ่น่า เกรงขามให้แก่ประชากรของพระองค์ ซึ่ง พอเหมาะกับความจริงอันยิ่งใหญ่ที่ทรง โปรดมอบให้พวกเขา สำหรับผู้ซื่อสัตย์ที่ ต้องลี้ภัยเหล่านี้ ภูเขาสูงเป็นสัญลักษณ์ ถึงความชอบธรรมของพระยาห์เวห์พระ ผู้ไม่ผันแปร พวกเขาชี้ให้ลูกๆ ดูยอดภูเขา สูงใหญ่ที่ยืนตระหง่านอย่างคงที่ และเล่า ให้ลูกๆ ฟังถึงพระองค์ผู้ทรงไม่แปรผัน และไม่มีการเปลี่ยนแปลง และพระดำรัส ของพระองค์จะยั่งยืนตลอดไปดั่งภูเขา ที่มั่นคงถาวร พระเจ้าทรงยึดภูเขาไว้มั่น และผูกมัดขุนเขาไว้อย่างแข็งแรง ไม่มีมือ ใดที่จะเคลื่อนย้ายมันออกไปได้ เว้นแต่ พระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงมีอำนาจอันไร้ ขอบเขต ในทำนองเดียวกัน พระองค์ทรง สถาปนาพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่ง เป็นรากฐานการปกครองของพระองค์ใน สวรรค์และบนโลก มือของมนุษย์อาจยื่น ไปยังเพื่อนมนุษย์และทำลายชีวิตของเขา แต่มือนั้นก็อาจพร้อมที่จะถอนรากของ ภูเขาออกมาจากฐานของมันและเหวี่ยง มันทิ้งไปในทะเลได้เช่นเดียวกับที่มันอาจ เปลี่ยนแปลงธรรมบัญญัติข้อหนึ่งของ พระยาห์เวห์ หรือลบพระสัญญาสักข้อหนึ่ง ที่พระองค์ทรงมีไว้ให้แก่ผู้ที่กระทำตาม พระประสงค์ของพระองค์ ผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงจำ ต้องมีความซื่อตรงต่อ พระบัญญัติของพระองค์อย่างมั่นคง ดั่งเช่นภูเขาที่ไม่ผันแปร {GC 66.1}

The mountains that girded their lowly valleys were a constant witness to God’s creative power, and a never-failing assurance of His protecting care. Those pilgrims learned to love the silent symbols of Jehovah’s presence. They indulged no repining because of the hardships of their lot; they were never lonely amid the mountain solitudes. They thanked God that He had provided for them an asylum from the wrath and cruelty of men. They rejoiced in their freedom to worship before Him. Often when pursued by their enemies, the strength of the hills proved a sure defense. From many a lofty cliff they chanted the praise of God, and the armies of Rome could not silence their songs of thanksgiving. {GC 66.2}

ภูเขาที่ห้อมล้อมหุบเขาที่พวกเขา อาศัยอยู่นั้น เป็นพยานถึงอำนาจแห่ง การทรงสร้างของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นคำสัญญาถึงการปกป้องดูแลอย่าง ไม่มีวันเสื่อมคลายของพระองค์ ผู้แสวง บุญเหล่านั้นเรียนรู้และรักสัญลักษณ์ที่สงบ นิ่งของการสถิตอยู่ด้วยของพระยาห์เวห์ พวกเขาไม่ปล่อยตัวให้กับการโอดครวญ ถึงความยากลำบากในชีวิต ในท่ามกลาง ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวของขุนเขา พวกเขาไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยว พวกเขา ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานที่หลบซ่อนจาก ความโกรธและความโหดร้ายของมนุษย์ พวกเขาปีติยินดีในเสรีภาพที่จะนมัสการ ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ได้ บ่อยครั้ง เมื่อศัตรูตามล่าพวกเขา ป้อมปราการที่ แข็งแกร่งของภูเขาก็เป็นที่ปกป้องอัน มั่นคงของพวกเขา พวกเขาร้องถวาย สรรเสริญพระเจ้าจากหน้าผาสูงชันต่างๆ และกองทัพของโรมไม่อาจทำให้เสียงเพลง แห่งการขอบคุณพระเจ้าเงียบไปได้ {GC 66.2}

Pure, simple, and fervent was the piety of these followers of Christ. The principles of truth they valued above houses and lands, friends, kindred, even life itself. These principles they earnestly sought to impress upon the hearts of the young. From earliest childhood the youth were instructed in the Scriptures and taught to regard sacredly the claims of the law of God. Copies of the Bible were rare; therefore its precious words were committed to memory. Many were able to repeat large portions of both the Old and the New Testament. Thoughts of God were associated alike with the sublime scenery of nature and with the humble blessings of daily life. Little children learned to look with gratitude to God as the giver of every favor and every comfort. {GC 67.1}

ความเลื่อมใสของผู้ติดตามพระคริสต์ เหล่านี้บริสุทธิ์ เรียบง่ายและร้อนรน พวกเขาถือว่าหลักการแห่งความจริงมี คุณค่าเหนือบ้านและที่ดิน มิตรสหาย ญาติสนิท แม้กระทั่งชีวิตของเขาเอง พวก เขากระตือรือร้นที่จะให้หลักการเหล่านี้ฝัง ลึกเข้าไปในจิตใจของเยาวชน เยาวชนจะถูกสอนเรื่องราวในพระคัมภีร์และแนะนำ ให้รักษาข้อกำหนดในพระบัญญัติของ พระเจ้าให้ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆ เนื่องจากพระคัมภีร์มีอยู่น้อยเล่ม ดังนั้น พวกเขาจึงนำข้อพระวจนะอันมีค่าเหล่านี้ ใส่เข้าไปในสมอง มีหลายคนท่องข้อความ พระคัมภีร์จากทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและ พันธสัญญาใหม่ได้เป็นตอนยาวๆ การ นึกคิดเกี่ยวกับพระเจ้ามีความเชื่อมโยง เหมือนเช่นภาพอันสง่างามของธรรมชาติ และเหมือนเช่นพระพรอันเรียบง่ายของ ชีวิตประจำวัน เด็กเล็กๆ เรียนรู้ที่จะมอง ไปยังพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานพระกรุณาและ ความสุขสำราญให้แก่พวกเขา {GC 67.1}

Parents, tender and affectionate as they were, loved their children too wisely to accustom them to self-indulgence. Before them was a life of trial and hardship, perhaps a martyr’s death. They were educated from childhood to endure hardness, to submit to control, and yet to think and act for themselves. Very early they were taught to bear responsibilities, to be guarded in speech, and to understand the wisdom of silence. One indiscreet word let fall in the hearing of their enemies might imperil not only the life of the speaker, but the lives of hundreds of his brethren; for as wolves hunting their prey did the enemies of truth pursue those who dared to claim freedom of religious faith. {GC 67.2}

พ่อแม่ที่อ่อนน้อมสุภาพและเปี่ยม ด้วยรักก็รักลูกๆ ของตนอย่างชาญฉลาด เกินกว่าที่จะปล่อยให้พวกเขาคุ้นเคยกับ การตามใจตนเอง เพราะเบื้องหน้าของ พวกเขานั้น คือชีวิตที่มีการทดลองและ ความยากลำบาก หรืออาจจะเป็นความ ตายที่ต้องยอมพลีชีพ พวกเขาได้รับการ ฝึกสอนตั้งแต่เด็กๆ ให้อดทนต่อความยาก ลำบาก ให้ยอมอยู่ภายใต้การควบคุม แต่ กระนั้นเขาจะต้องรู้จักคิดและลงมือทำการ ด้วยตนเอง พวกเขาถูกสั่งสอนให้รู้จัก รับผิดชอบตั้งแต่อายุยังน้อย ให้ควบคุม คำพูดและเข้าใจปัญญาของการนิ่งเงียบ คำพูดที่ไม่เหมาะสมเพียงคำเดียวที่ศัตรู ของเขาได้ยิน อาจไม่เพียงนำภัยมายังผู้ พูดเท่านั้น แต่อาจนำภัยมาถึงชีวิตของ พี่น้องของเขานับร้อยๆ คน ดั่งสุนัขป่าที่ตามล่าเหยื่อของมัน เหล่าศัตรูแห่งความ จริงต่างจ้องไล่ล่าผู้ที่กล้าทวงถามหา เสรีภาพทางความเชื่อของศาสนา {GC 67.2}

The Waldenses had sacrificed their worldly prosperity for the truth’s sake, and with persevering patience they toiled for their bread. Every spot of tillable land among the mountains was carefully improved; the valleys and the less fertile hillsides were made to yield their increase. Economy and severe self-denial formed a part of the education which the children received as their only legacy. They were taught that God designs life to be a discipline, and that their wants could be supplied only by personal labor, by forethought, care, and faith.

ชาววอลเดนซิสสละทิ้งความรํ่ารวย ทางโลกเพื่อเห็นแก่ความจริง ด้วยความ อดทนเพื่อหาอาหารเลี้ยงชีพ พวกเขา พัฒนาที่ดินทุกตารางนิ้วที่อยู่บนภูเขา เพื่อใช้เพาะปลูกด้วยความระมัดระวังและ เอาใจใส่ ทำให้หุบเขาและเนินเขาที่ไม่สู้ อุดมนักเกิดผลขึ้นมาได้ ความประหยัด และการหักห้ามใจอย่างถึงที่สุดเป็นส่วน หนึ่งของการศึกษา ซึ่งเป็นมรดกอันเดียว ที่ลูกๆ ของพวกเขาได้รับ เด็กๆ ได้รับการ สั่งสอนว่าพระเจ้าทรงกำหนดให้ชีวิตต้อง มีกรอบระเบียบ และความต้องการของพวกเขาจะได้มาด้วยการลงแรงทำงาน การวางแผนล่วงหน้า การใส่ใจและความ เชื่อ

The process was laborious and wearisome, but it was wholesome, just what man needs in his fallen state, the school which God has provided for his training and development. While the youth were inured to toil and hardship, the culture of the intellect was not neglected. They were taught that all their powers belonged to God, and that all were to be improved and developed for His service. {GC 67.3}

การกระทำเช่นนั้นต้องใช้ความ อุตสาหะและเหน็ดเหนื่อย แต่จะเป็น ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่ง นี่คือสิ่งที่ มนุษย์ในสภาพที่ล้มในบาปจำเป็นต้องทำ เป็นการเรียนรู้ที่พระเจ้าประทานให้เพื่อ ฝึกหัดและพัฒนา ในขณะที่เยาวชนทำตัว ให้คุ้นเคยกับงานหนักและยากลำบากนั้น พวกเขาก็ไม่ได้ละเลยการปลูกฝังทาง ปัญญา พวกเขาถูกสอนว่าความสามารถ ทั้งหมดของพวกเขานั้นเป็นของพระเจ้า และจะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อ พระราชกิจของพระองค์ {GC 67.3}

The Vaudois churches, in their purity and simplicity, resembled the church of apostolic times. Rejecting the supremacy of the pope and prelate, they held the Bible as the only supreme, infallible authority. Their pastors, unlike the lordly priests of Rome, followed the example of their Master, who “came not to be ministered unto, but to minister.” They fed the flock of God, leading them to the green pastures and living fountains of His holy word. Far from the monuments of human pomp and pride the people assembled, not in magnificent churches or grand cathedrals, but beneath the shadow of the mountains, in the Alpine valleys, or, in time of danger, in some rocky stronghold, to listen to the words of truth from the servants of Christ. The pastors not only preached the gospel, but they visited the sick, catechized the children, admonished the erring, and labored to settle disputes and promote harmony and brotherly love. In times of peace they were sustained by the freewill offerings of the people; but, like Paul the tentmaker, each learned some trade or profession by which, if necessary, to provide for his own support. {GC 68.1}

คริสตจักรของชาววูดัวซ์ [Vaudois ชื่อ ในปัจจุบันของชาววอลเดนซิส] มีลักษณะคล้ายคลึงคริสตจักรของสมัยอัครทูตใน ด้านความบริสุทธิ์และความเรียบง่าย พวกเขาไม่ยอมรับความเป็นใหญ่ของ พระสันตะปาปาและพระราชาคณะ แต่ ยึดถือพระคัมภีร์เป็นสิทธิอำนาจเดียวที่ สูงสุดและไม่เคยผิดเพี้ยน ไม่เหมือน นักบวชของโรมที่ฝักใฝ่ความเป็นใหญ่ ศิษยาภิบาลของพวกเขาปฏิบัติตาม แบบอย่างของพระอาจารย์ของพวกเขาที่ ว่าพระองค์ “ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติคนอื่น” มัทธิว 20:28 พวกเขาเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า นำแกะ ไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดและไปยังพระวจนะ ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ซึ่งเป็นนํ้าพุแห่งชีวิต พิธีนมัสการของชาววอลเดนซิสก็ช่าง แตกต่างจากพิธีอันเอิกเกริกและน่าภูมิใจ ของคนทั่วไป พวกเขาไม่ได้ชุมนุมกันใน อาคารโบสถ์ที่หรูหรา ยิ่งใหญ่ตระการตา แต่ชุมนุมกันอยู่ภายใต้ร่มเงาของภูเขา ใน หุบเขาแห่งเทือกเขาแอลป์ หรือในช่วง เวลาอันตราย จะชุมนุมกันอยู่ในป้อม ปราการหินเพื่อฟังพระวจนะแห่งความ จริงจากผู้รับใช้ของพระคริสต์ ศิษยาภิบาล ไม่เพียงเทศนาพระกิตติคุณ แต่ยังออก เยี่ยมผู้ป่วย สอนศาสนาให้กับเด็กๆ ด้วย วิธีการถามตอบ เตือนสติผู้หลงผิดและ ทำงานเพื่อยุติความขัดแย้งและเสริมสร้าง ความปรองดองและความรักฉันพี่น้อง ในช่วงเวลาที่สงบ พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ ด้วยเงินถวายจากจิตศรัทธา แต่พวกเขา ก็ทำตัวเหมือนเช่นเปาโลซึ่งเป็นช่างทำ เต็นท์ ศิษยาภิบาลแต่ละคนจะเรียนรู้การงานหรืออาชีพบางอย่างที่จะใช้จุนเจือชีวิต ของเขาเองได้ หากจำเป็นที่จะต้องทำ {GC 68.1}

From their pastors the youth received instruction. While attention was given to branches of general learning, the Bible was made the chief study. The Gospels of Matthew and John were committed to memory, with many of the Epistles. They were employed also in copying the Scriptures. Some manuscripts contained the whole Bible, others only brief selections, to which some simple explanations of the text were added by those who were able to expound the Scriptures. Thus were brought forth the treasures of truth so long concealed by those who sought to exalt themselves above God. {GC 68.2}

เยาวชนได้รับการสอนสั่งจากศิษยา- ภิบาลของพวกเขา ถึงแม้ว่าเยาวชน เหล่านี้ต้องใส่ใจกับการศึกษาในสาขาวิชา ทั่วไปก็ตาม แต่พระคัมภีร์ก็ยังเป็นวิชา หลัก พวกเขาท่องจำพระคริสตธรรม- กิตติคุณมัทธิวและยอห์นได้ทั้งหมด และ ยังจดจำจดหมายต่างๆ ของอัครทูตได้ หลายเล่ม พวกเขาถูกใช้ให้คัดลอก พระคัมภีร์ มีฉบับคัดลอกบางฉบับบรรจุ พระคัมภีร์ทั้งเล่ม บางฉบับก็คัดลอกเป็น ตอนสั้นๆ ที่ได้รับการเลือกสรรพร้อมคำ อธิบายอย่างง่ายๆ โดยผู้ที่มีความสามารถ อธิบายข้อพระคัมภีร์ ด้วยวิธีนี้ ขุมทรัพย์ แห่งความจริงที่ผู้ที่ต้องการยกตนเหนือ พระเจ้าพยายามปกปิดมาเป็นเวลานาน จึงถูกเปิดเผยออกมา {GC 68.2}

By patient, untiring labor, sometimes in the deep, dark caverns of the earth, by the light of torches, the Sacred Scriptures were written out, verse by verse, chapter by chapter. Thus the work went on, the revealed will of God shining out like pure gold; how much brighter, clearer, and more powerful because of the trials undergone for its sake only those could realize who were engaged in the work. Angels from heaven surrounded these faithful workers. {GC 69.1}

การคัดลอกพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ออกมา ทีละข้อ ทีละบทได้นั้นต้องใช้ความอดทน การทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย บ่อย ครั้งที่การคัดลอกนี้กระทำกันภายใต้แสง คบเพลิงในถํ้าลึกที่มืดมิดของโลก ด้วยวิธี การเช่นนี้ที่พระราชกิจของพระเจ้าดำเนิน ต่อไป ทำให้เห็นนํ้าพระทัยของพระเจ้าที่ เจิดจ้าขึ้นมาดั่งทองคำบริสุทธิ์ และจะสว่าง สดใสและมีฤทธานุภาพมากขึ้นสักปานใด ผู้ที่จะรับรู้ความทุกข์ยากของคนเหล่านี้ ได้ก็มีแต่ผู้ที่ร่วมในการทำงานนี้เท่านั้น ทูตสวรรค์ห้อมล้อมอยู่รอบคนงานผู้ ซื่อสัตย์เหล่านี้ {GC 69.1}

Satan had urged on the papal priests and prelates to bury the word of truth beneath the rubbish of error, heresy, and superstition; but in a most wonderful manner it was preserved uncorrupted through all the ages of darkness. It bore not the stamp of man, but the impress of God. Men have been unwearied in their efforts to obscure the plain, simple meaning of the Scriptures, and to make them contradict their own testimony; but like the ark upon the billowy deep, the word of God outrides the storms that threaten it with destruction. As the mine has rich veins of gold and silver hidden beneath the surface, so that all must dig who would discover its precious stores, so the Holy Scriptures have treasures of truth that are revealed only to the earnest, humble, prayerful seeker. God designed the Bible to be a lessonbook to all mankind, in childhood, youth, and manhood, and to be studied through all time. He gave His word to men as a revelation of Himself. Every new truth discerned is a fresh disclosure of the character of its Author. The study of the Scriptures is the means divinely ordained to bring men into closer connection with their Creator and to give them a clearer knowledge of His will. It is the medium of communication between God and man. {GC 69.2}

ซาตานผลักดันบรรดาบาทหลวงและ พระราชาคณะของระบอบเปปาซีให้ฝัง พระวจนะแห่งความจริงลงไปใต้กองขยะ ของคำสอนผิด คำสอนนอกรีตและความ เชื่อที่งมงาย แต่ด้วยวิธีการอัศจรรย์ที่สุด พระวจนะของพระเจ้าถูกปกป้องไว้ตลอด ยุคมืดอย่างไม่มีด่างพร้อย ด้วยเหตุว่า พระวจนะนี้ไม่ได้มีตราประทับของมนุษย์ แต่มีตราประทับของพระเจ้า มนุษย์ไม่เคย ย่อท้อต่อการทำให้ความหมายที่เรียบงาย และชัดเจนในพระคัมภีร์เกิดความสับสน และทำ ให้มันขัดแย้งกับคำ พยานใน พระคัมภีร์เอง ดั่งเช่นเรือโนอาห์ที่ลอย อยู่กลางทะเลลึกที่มีคลื่นใหญ่ พระวจนะ ของพระเจ้ารอดผ่านพายุที่จ้องทำลาย ดั่งเหมืองทองคำและเงินที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน ให้ทุกคนที่ต้องการหาสมบัติขุดลงไป พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นเช่นเดียวกัน โดย มีขุมทรัพย์แห่งความจริงที่จะเปิดเผยออก มาให้แก่ผู้ที่แสวงหาอย่างจริงใจ ถ่อมตน และอธิษฐานสมํ่าเสมอ พระเจ้าทรง ออกแบบให้พระคัมภีร์เป็นบทเรียนสำหรับ มนุษยชาติทั้งปวง ตั้งแต่วัยเด็ก วัยหนุ่ม สาว และวัยผู้ใหญ่ และให้ศึกษาตลอด ทุกเวลา พระองค์ประทานพระวจนะของ พระองค์ให้แก่มนุษย์เพื่อสำแดงพระองค์ เอง ความจริงทุกเรื่องที่ถูกค้นพบใหม่ก็ เป็นการเปิดเผยถึงพระลักษณะใหม่ของ พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ประทานพระวจนะนั้น การศึกษาพระคัมภีร์เป็นวิถีทางที่พระเจ้า ทรงกำหนดไว้เพื่อนำมนุษย์ให้มามีความ สัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระผู้สร้างของตนและเพื่อให้เขาได้รับรู้พระประสงค์ของ พระองค์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พระคัมภีร์เป็น สื่อที่ใช้ติดต่อระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ {GC 69.2}

While the Waldenses regarded the fear of the Lord as the beginning of wisdom, they were not blind to the importance of a contact with the world, a knowledge of men and of active life, in expanding the mind and quickening the perceptions. From their schools in the mountains some of the youth were sent to institutions of learning in the cities of France or Italy, where was a more extended field for study, thought, and observation than in their native Alps. The youth thus sent forth were exposed to temptation, they witnessed vice, they encountered Satan’s wily agents, who urged upon them the most subtle heresies and the most dangerous deceptions. But their education from childhood had been of a character to prepare them for all this. {GC 69.3}

ในขณะที่ชาววอลเดนซิสยอมรับว่า ความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่ง ปัญญานั้น พวกเขาไม่ได้มองข้ามความ สำ คัญของการที่ต้องติดต่อกับโลก ภายนอก กับความรู้ของมนุษยชาติและ วิธีดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเปิด ความนึกคิดให้กว้างและว่องไว เยาวชน บางคนจากโรงเรียนที่อยู่บนภูเขาถูกส่ง ออกไปเล่าเรียนยังสถาบันการศึกษาใน เมืองที่ประเทศฝรั่งเศสหรือประเทศอิตาลี ซึ่งมีสาขาวิชาให้เรียน ให้คิด และให้ค้นคว้า ได้มากกว่าโรงเรียนในบ้านเกิดบนเทือก เขาแอลป์ เยาวชนที่ออกไปต้องพบกับ การทดลอง พวกเขาเห็นความชั่ว พวก เขาเผชิญหน้ากับตัวแทนของซาตานที่เจ้า เล่ห์ ที่ผลักดันคำสอนนอกรีตที่แยบยล ที่สุดและการหลอกลวงที่อันตรายที่สุด แต่ การศึกษาที่พวกเขาได้รับตั้งแต่วัยเด็กนั้น มีคุณสมบัติที่เตรียมพวกเขาให้พร้อม สำหรับเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ {GC 69.3}

In the schools whither they went, they were not to make confidants of any. Their garments were so prepared as to conceal their greatest treasure–the precious manuscripts of the Scriptures. These, the fruit of months and years of toil, they carried with them, and whenever they could do so without exciting suspicion, they cautiously placed some portion in the way of those whose hearts seemed open to receive the truth. From their mother’s knee the Waldensian youth had been trained with this purpose in view; they understood their work and faithfully performed it. Converts to the true faith were won in these institutions of learning, and frequently its principles were found to be permeating the entire school; yet the papal leaders could not, by the closest inquiry, trace the so-called corrupting heresy to its source. {GC 70.1}

ในโรงเรียนต่างๆ ที่พวกเขาเข้าไปเรียน นั้น พวกเขาไม่ยอมวางใจผู้ใด เสื้อผ้าของ พวกเขาถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเก็บซ่อนสมบัติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นคือพระคัมภีร์อันลํ้าค่า ที่เขียนด้วยมือ เป็นผลงานที่พวกเขา ลงแรงด้วยเวลาแรมเดือนแรมปี พวกเขา นำคัมภีร์เหล่านี้ติดตัวไป และเมื่อสบ โอกาสที่ไม่ก่อให้เกิดการสงสัย พวกเขาจะวางเอกสารบางส่วนอย่างระมัดระวังไว้ ตามทางของผู้ที่ดูเหมือนว่าจะเปิดใจรับ ความจริง เยาวชนชาววอลเดนซิสได้รับ การอบรมตั้งแต่อยู่บนตักของมารดาโดย มีเป้าหมายเช่นนี้ พวกเขาเข้าใจหน้าที่นี้ และก็ยินดีทำด้วยความซื่อสัตย์ ในสถาบัน การศึกษาเหล่านี้ มีคนรับเชื่ออย่างแท้จริง และบ่อยครั้งที่พบว่าหลักการนี้แทรกซึม ไปทั่วทั้งโรงเรียน กระนั้น ผู้นำเปปาซีแม้ จะไต่สวนอย่างรอบคอบที่สุด ก็ไม่อาจ แกะรอยไปยังแหล่งที่มาของคำสอนที่เขา ตราว่านอกรีตได้ {GC 70.1}

The spirit of Christ is a missionary spirit. The very first impulse of the renewed heart is to bring others also to the Saviour. Such was the spirit of the Vaudois Christians. They felt that God required more of them than merely to preserve the truth in its purity in their own churches; that a solemn responsibility rested upon them to let their light shine forth to those who were in darkness; by the mighty power of God’s word they sought to break the bondage which Rome had imposed. The Vaudois ministers were trained as missionaries, everyone who expected to enter the ministry being required first to gain an experience as an evangelist. Each was to serve three years in some mission field before taking charge of a church at home. This service, requiring at the outset self-denial and sacrifice, was a fitting introduction to the pastor’s life in those times that tried men’s souls. The youth who received ordination to the sacred office saw before them, not the prospect of earthly wealth and glory, but a life of toil and danger, and possibly a martyr’s fate. The missionaries went out two and two, as Jesus sent forth His disciples. With each young man was usually associated a man of age and experience, the youth being under the guidance of his companion, who was held responsible for his training, and whose instruction he was required to heed. These colaborers were not always together, but often met for prayer and counsel, thus strengthening each other in the faith. {GC 70.2}

วิญญาณของพระคริสต์เป็นวิญญาณ แห่งการประกาศ แรงกระตุ้นอันดับแรก ของจิตใจที่บังเกิดใหม่คือความปรารถนา ที่จะนำ ผู้อื่นมายังพระผู้ช่วยให้รอด คริสเตียนชาววูดัวซ์ก็มีวิญญาณเช่นนี้ พวกเขาตระหนักดีว่า พระเจ้าทรงมี พระประสงค์ให้พวกเขาทำมากกว่าที่จะ เป็นเพียงคนเก็บรักษาความจริงให้บริสุทธิ์ ในคริสตจักรของตนเอง พวกเขามีหน้าที่ อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำความสว่างส่องไปให้ แก่คนที่อยู่ในความมืด โดยฤทธานุภาพ อันยิ่งใหญ่แห่งพระวจนะของพระเจ้า พวกเขามุ่งหวังที่จะทำลายแอกที่โรม ยัดเยียดให้ไว้ ศาสนาจารย์ชาววูดัวซ์ถูก ฝึกให้เป็นผู้ประกาศ ทุกคนที่ต้องการ ก้าวเข้าสู่งานรับใช้นี้จะถูกกำหนดให้ผ่าน การเป็นนักประกาศเสียก่อน แต่ละคนจะ ต้องทำงานรับใช้ในพื้นที่งานประกาศ พระกิตติคุณที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา 3 ปี ก่อนที่จะรับหน้าที่ดูแลโบสถ์สักแห่งในท้องที่ของตน งานการรับใช้นี้เรียกร้อง ให้มีการหักห้ามใจตนเองและการเสียสละ ตั้งแต่เริ่มต้นทำ งาน นี่เป็นบทนำ ที่ เหมาะสมสำหรับช่วงชีวิตของศาสนาจารย์ ที่ทดสอบจิตวิญญาณของมนุษย์ เยาวชน ที่ได้รับการเจิมให้รับงานศักดิ์สิทธิ์มอง เห็นว่าที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นไม่ใช่ ทรัพย์ศฤงคารและความรุ่งเรืองทางโลก แต่เป็นชีวิตของการตรากตรำ และภัย อันตราย และอาจจะต้องพลีชีพเพราะ ความเชื่อของเขา มิชชันนารีออกทำงาน เป็นคู่ๆ ตามแบบอย่างที่พระเยซูส่งสาวก ของพระองค์ออกไป มักจะมีผู้สูงวัยและ มากด้วยประสบการณ์เคียงคู่ออกไปกับ คนหนุ่ม เพื่อเป็นเพื่อนช่วยชี้แนะ และ เป็นผู้ฝึกอบรมเขา และเขาจะต้องเชื่อฟัง คำแนะนำ ผู้ร่วมงานทั้งสองนี้มักจะไม่ได้ อยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่พวกเขามักจะ พบกันเพื่ออธิษฐานและรับคำแนะนำ ด้วยวิธีนี้ จึงเกิดการเสริมสร้างความเชื่อ ของกันและกันให้เข้มแข็งขึ้น {GC 70.2}

To have made known the object of their mission would have ensured its defeat; therefore they carefully concealed their real character. Every minister possessed a knowledge of some trade or profession, and the missionaries prosecuted their work under cover of a secular calling. Usually they chose that of merchant or peddler. “They carried silks, jewelry, and other articles, at that time not easily purchasable save at distant marts; and they were welcomed as merchants where they would have been spurned as missionaries.”– Wylie, b. 1, ch. 7. All the while their hearts were uplifted to God for wisdom to present a treasure more precious than gold or gems. They secretly carried about with them copies of the Bible, in whole or in part; and whenever an opportunity was presented, they called the attention of their customers to these manuscripts. Often an interest to read God’s word was thus awakened, and some portion was gladly left with those who desired to receive it. {GC 71.1}

การเปิดเผยเป้าหมายพันธกิจของตน จะนำ ความพ่ายแพ้มาอย่างแน่นอน ดังนั้น พวกเขาจึงปกปิดลักษณะแท้จริง ของตน ศาสนาจารย์ทุกคนมีความรอบรู้ เรื่องงานช่างฝีมือบางอย่างหรือมีวิชาชีพ และมิชชันนารีเหล่านี้ทำงานของตนภาย ใต้การอำพรางของอาชีพทางโลก โดย ทั่วไปพวกเขาเลือกที่จะเป็นพ่อค้าหรือคน เร่ขายสินค้า “พวกเขานำผ้าไหม เครื่อง ประดับและสินค้าอื่นๆ ซึ่งในยุคนั้นหาซื้อ ยาก นอกจากในตลาดที่ห่างไกลออกไปและพวกเขาได้รับการต้อนรับในฐานะ พ่อค้า แต่หากมาในฐานะมิชชันนารี พวกเขาจะถูกขับไล่ออกไป” Wylie เล่มที่ 1 บทที่ 7 ตลอดเวลาเหล่านี้ หัวใจของ พวกเขาจะยกชูขึ้นไปยังพระเจ้าเพื่อทูล ขอสติปัญญาที่จะนำเสนอให้เห็นถึงสมบัติ ที่มีค่ายิ่งกว่าทองคำหรือเพชรนิลจินดา พวกเขาซ่อนพระคัมภีร์ทั้งเล่มหรือบางส่วน ไว้กับตัว และที่ใดที่โอกาสเอื้ออำนวย พวก เขาจะหันเหความสนใจของลูกค้ามายัง หนังสือที่คัดลอกด้วยมือเหล่านี้ บ่อยครั้ง จะพบคนที่ตื่นตัวสนใจต้องการอ่าน พระวจนะของพระเจ้า และพระคัมภีร์บาง ตอนก็จะถูกมอบด้วยความยินดีให้แก่ผู้ที่ ต้องการรับไว้ {GC 71.1}

The work of these missionaries began in the plains and valleys at the foot of their own mountains, but it extended far beyond these limits. With naked feet and in garments coarse and travel-stained as were those of their Master, they passed through great cities and penetrated to distant lands. Everywhere they scattered the precious seed. Churches sprang up in their path, and the blood of martyrs witnessed for the truth. The day of God will reveal a rich harvest of souls garnered by the labors of these faithful men. Veiled and silent, the word of God was making its way through Christendom and meeting a glad reception in the homes and hearts of men. {GC 71.2}

งานของมิชชันนารีเหล่านี้เริ่มต้นขึ้น ในที่ราบและหุบเขารอบๆ บริเวณภูเขาที่ เขาอาศัยอยู่ และขยายกว้างออกไปเลย อาณาบริเวณเหล่านี้ พวกเขาเดินด้วยเท้า เปล่าและสวมใส่อาภรณ์เนื้อหยาบที่มี ร่องรอยของการเดินทางเหมือนเช่นที่ พระอาจารย์ของพวกเขาสวมใส่ พวกเขา เดินทางเข้าไปยังเมืองใหญ่ๆ และเจาะ ทะลุไปยังดินแดนที่ห่างไกล พวกเขา หว่านเมล็ดอันลํ้าค่าไปทุกแห่งหน โบสถ์ มากมายเกิดขึ้นตามทางที่พวกเขาเดินทาง ผ่านไป และเลือดของผู้พลีชีพก็เป็นพยาน ให้กับความเชื่อ เราจะเห็นดวงวิญญาณ ทั้งหมดที่เป็นผลงานที่คนเหล่านี้หว่านไว้ ถูกเก็บเกี่ยวอย่างเต็มที่ในวันแห่งพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้า กำลังมุ่งหน้าอย่าง เงียบๆ และถูกปกปิดไว้จนเข้าไปในอาณาจักรของคริสเตียน และได้รับการ ต้อนรับด้วยความชื่นชมทั้งในบ้านและ ในจิตใจของผู้คน {GC 71.2}

To the Waldenses the Scriptures were not merely a record of God’s dealings with men in the past, and a revelation of the responsibilities and duties of the present, but an unfolding of the perils and glories of the future. They believed that the end of all things was not far distant, and as they studied the Bible with prayer and tears they were the more deeply impressed with its precious utterances and with their duty to make known to others its saving truths. They saw the plan of salvation clearly revealed in the sacred pages, and they found comfort, hope, and peace in believing in Jesus. As the light illuminated their understanding and made glad their hearts, they longed to shed its beams upon those who were in the darkness of papal error. {GC 72.1}

สำหรับชาววอลเดนซิสแล้ว พระคัมภีร์ ไม่เพียงแต่บันทึกสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดการ ต่อมนุษย์ในอดีตและเปิดเผยความรับ ผิดชอบและหน้าที่ของมนุษย์ในปัจจุบัน เท่านั้น แต่พระคัมภีร์ยังเปิดเผยถึงภัย พิบัติและสง่าราศีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วย พวกเขาเชื่อว่าจุดจบของทุกสิ่งอยู่ ไม่ไกลนัก และในขณะที่พวกเขาศึกษา พระคัมภีร์ด้วยการอธิษฐานและด้วยนํ้าตา นั้น พวกเขาได้รับความซาบซึ้งใจกับ พระวจนะอันมีค่าเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นและ กับหน้าที่ที่พวกเขาจะต้องประกาศให้ ผู้อื่นทราบความจริงแห่งการช่วยให้รอด พวกเขาเห็นแผนการไถ่ที่เปิดเผยอย่าง ชัดเจนในหนังสือศักดิ์สิทธิ์ และได้พบว่า ความเชื่อของพวกเขาที่มีในพระเยซู ทำให้พวกเขาได้รับการปลอบประโลมใจ ความหวังและสันติสุข เมื่อความกระจ่าง ทำให้พวกเขาเข้าใจ และทำให้จิตใจยินดี ปรีดา พวกเขาปรารถนาที่จะให้ลำแสงนั้น ส่องไปยังเหล่าคนที่ตกอยู่ภายใต้ความมืด จากคำสอนผิดๆ ของเปปาซี {GC 72.1}

They saw that under the guidance of pope and priest, multitudes were vainly endeavoring to obtain pardon by afflicting their bodies for the sin of their souls. Taught to trust to their good works to save them, they were ever looking to themselves, their minds dwelling upon their sinful condition, seeing themselves exposed to the wrath of God, afflicting soul and body, yet finding no relief. Thus conscientious souls were bound by the doctrines of Rome. Thousands abandoned friends and kindred, and spent their lives in convent cells. By oft-repeated fasts and cruel scourgings, by midnight vigils, by prostration for weary hours upon the cold, damp stones of their dreary abode, by long pilgrimages, by humiliating penance and fearful torture, thousands vainly sought to obtain peace of conscience. Oppressed with a sense of sin, and haunted with the fear of God’s avenging wrath, many suffered on, until exhausted nature gave way, and without one ray of light or hope they sank into the tomb. {GC 72.2}

พวกเขาเห็นว่าภายใต้การนำของ พระสันตะปาปาและบาทหลวง ประชาชน มากมายกำลังพยายามหาทางหลุดพ้น จากบาปที่อยู่ในจิตวิญญาณของพวกเขา อย่างไร้ผลด้วยการทรมานร่างกาย คน เหล่านี้ถูกสอนให้พึ่งพิงในการทำดีเพื่อ ช่วยตัวเองให้รอด จึงทำให้พวกเขามองแต่ตัวเอง ความนึกคิดยึดติดอยู่แต่ใน สภาพที่เต็มไปด้วยบาปของตนเอง มอง เห็นตนเองตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของ พระเจ้า คนเหล่านี้จึงพยายามสร้างความ เจ็บปวด ทรมานทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและ ร่างกายตนเอง แต่กระนั้นก็ยังไม่พบทาง บรรเทาทุกข์ ด้วยประการฉะนี้ ผู้ที่รู้สำนึก ในใจจึงถูกหลักคำสอนของโรมผูกมัด คนนับพันละทิ้งมิตรสหายและญาติพี่น้อง มาใช้ชีวิตในห้องเล็กๆ ภายในสำนักสงฆ์ คนนับพันพยายามแสวงหาสันติสุขให้กับ ความนึกคิดของเขาเองด้วยการอดอาหาร และเฆี่ยนตีตัวเองอย่างทารุณอยู่บ่อยๆ สวดมนต์กลางดึก นอนราบกับก้อนหินที่ อยู่ภายในห้องพักที่มืดทึบ ชื้น และเยือก เย็นเป็นเวลาหลายชั่วโมงอย่างทุกข์ ทรมาน เดินทางไกลเพื่อแสวงบุญ การรับ ใช้โทษอย่างน่าอดสูและการทรมานอัน น่ากลัว แต่การกระทำเช่นนี้ก็ไร้ผล พวก เขาถูกบีบบังคับด้วยความรู้สึกผิด และถูก หลอนด้วยความกลัวพระพิโรธของพระเจ้า ที่จะคอยแก้แค้น คนมากมายต้องทนทุกข์ ทรมานต่อไป จนกว่าสภาพธรรมชาติของ ร่างกายจะยอมแพ้ และคนเหล่านี้จึงลงไป ยังหลุมศพโดยปราศจากลำแสงหรือความ หวังใดๆ {GC 72.2}

The Waldenses longed to break to these starving souls the bread of life, to open to them the messages of peace in the promises of God, and to point them to Christ as their only hope of salvation. The doctrine that good works can atone for the transgression of God’s law they held to be based upon falsehood. Reliance upon human merit intercepts the view of Christ’s infinite love. Jesus died as a sacrifice for man because the fallen race can do nothing to recommend themselves to God. The merits of a crucified and risen Saviour are the foundation of the Christian’s faith. The dependence of the soul upon Christ is as real, and its connection with Him must be as close, as that of a limb to the body, or of a branch to the vine. {GC 73.1}

ชาววอลเดนซิสปรารถนาที่จะยื่น อาหารแห่งชีวิตให้แก่จิตวิญญาณที่หิวโหย เหล่านี้ พวกเขาต้องการนำข่าวสารแห่ง สันติสุขที่มีในพระสัญญาของพระเจ้ามา ให้และชี้ให้คนเหล่านั้นเห็นว่าพระคริสต์ ทรงเป็นความหวังเดียวที่เขาทั้งหลายจะได้รับความรอด คำสอนที่คนเหล่านั้น ยึดถือที่ว่าการทำความดีชดเชยการล่วง ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าได้นั้น เป็นคำสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ เท็จ การพึ่งในคุณความดีของมนุษย์ กีดขวางภาพความรักอันไม่มีขอบเขตของ พระคริสต์ เหตุที่พระเยซูต้องสิ้นพระชนม์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาของมนุษย์ก็เพราะ เผ่าพันธ์ุมนุษยชาติที่ล้มในบาปไม่อาจทำ สิ่งใดเพื่อนำตนเองกลับไปคืนดีกับพระเจ้า ได้ คุณความดีที่พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง ถูกตรึงบนกางเขนและทรงกลับเป็นขึ้น จากตายนั้นต่างหากคือรากฐานของความ เชื่อคริสเตียน การที่วิญญาณจิตต้องพึ่ง พิงในพระคริสต์จึงเป็นเรื่องจริง และความ สัมพันธ์กับพระองค์จะต้องใกล้ชิด เหมือน ดั่งแขนที่ติดอยู่กับร่างกาย หรือกิ่งที่ติด อยู่กับเถา {GC 73.1}

The teachings of popes and priests had led men to look upon the character of God, and even of Christ, as stern, gloomy, and forbidding. The Saviour was represented as so far devoid of sympathy with man in his fallen state that the mediation of priests and saints must be invoked. Those whose minds had been enlightened by the word of God longed to point these souls to Jesus as their compassionate, loving Saviour, standing with outstretched arms, inviting all to come to Him with their burden of sin, their care and weariness. They longed to clear away the obstructions which Satan had piled up that men might not see the promises, and come directly to God, confessing their sins, and obtaining pardon and peace. {GC 73.2}

คำสอนของพระสันตะปาปาและของ บาทหลวงชักนำมนุษย์ให้มองพระลักษณะ ของพระเจ้าและแม้กระทั่งของพระคริสต์ เป็นความเกรี้ยวกราด หงุดหงิด และ น่ากลัว พวกเขาทำให้พระผู้ช่วยให้รอด กลายเป็นผู้ที่ไม่เห็นใจมนุษย์ซึ่งตกอยู่ใน บาปจนต้องใช้บาทหลวงและพวกนักบุญ มาไกล่เกลี่ย ส่วนผู้ที่สติปัญญาได้รับ ความกระจ่างด้วยพระวจนะของพระเจ้า ต่างต้องการนำจิตวิญญาณของตนไปหา พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ เปี่ยมด้วยพระเมตตาและความรัก พระองค์ ผู้ทรงยืนอ้าแขนออกรอคอยพวกเขา เชิญชวนทุกคนให้เข้ามาหาพระองค์พร้อมกับภาระแห่งบาป ความกังวล และความ อ่อนล้าของพวกเขา คนเหล่านี้ปรารถนา ที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางซึ่งซาตานกองทับถม ขึ้นจนมนุษย์ไม่อาจมองเห็นพระสัญญา และไม่อาจเข้าหาพระเจ้าโดยตรงเพื่อ สารภาพบาปของพวกเขา และได้รับการ อภัยโทษและสันติสุข {GC 73.2}

Eagerly did the Vaudois missionary unfold to the inquiring mind the precious truths of the gospel. Cautiously he produced the carefully written portions of the Holy Scriptures. It was his greatest joy to give hope to the conscientious, sin-stricken soul, who could see only a God of vengeance, waiting to execute justice. With quivering lip and tearful eye did he, often on bended knees, open to his brethren the precious promises that reveal the sinner’s only hope. Thus the light of truth penetrated many a darkened mind, rolling back the cloud of gloom, until the Sun of Righteousness shone into the heart with healing in His beams. It was often the case that some portion of Scripture was read again and again, the hearer desiring it to be repeated, as if he would assure himself that he had heard aright. Especially was the repetition of these words eagerly desired: “The blood of Jesus Christ His Son cleanseth us from all sin.” 1 John 1:7. “As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life.” John 3:14, 15. {GC 73.3}

มิชชันนารีชาววอลเดนซิสเปิดเผย ความจริงอันลํ้าค่าของข่าวประเสริฐให้แก่ สติปัญญาของผู้ใฝ่แสวงหาด้วยความ กระตือรือร้น พวกเขานำข้อพระคัมภีร์ ศักดิ์สิทธิ์บางตอนที่คัดลอกด้วยความ เพียรพยายามออกมาอย่างระมัดระวัง เป็นความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาที่ได้ให้ ความหวังใจแก่จิตวิญญาณที่รู้สำนึกและ ตกอยู่ในบาปที่มองเห็นพระเจ้าเป็นแค่ผู้ ที่ผูกพยาบาท คอยตัดสินความ บ่อยครั้ง ที่พวกเขามักจะคุกเข่าพร้อมกับริมฝีปาก ที่สั่นเทาและนํ้าตาคลอเต็มเบ้า เปิดเผย ความหวังเดียวของคนบาปให้แก่พี่น้อง ของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ แสงสว่างแห่งความ จริงจึงเจาะทะลุเข้าสู่สติปัญญาที่มืดมน มากมาย ขับไล่เมฆหมอกแห่งความสิ้น หวังออกไป จนดวงอาทิตย์แห่งความชอบ ธรรมส่องสว่างเข้าไปในจิตใจด้วยลำแสง แห่งการรักษาของพระองค์ จึงมีบ่อยครั้ง ที่ข้อพระคัมภีร์บางตอนถูกอ่านซํ้าแล้ว ซํ้าอีกตามความประสงค์ของผู้ฟังซึ่ง ต้องการให้แน่ใจว่าได้ยินถูกต้องแล้ว โดย เฉพาะข้อความที่พวกเขาต้องการรับฟัง ซํ้าแล้วซํ้าอีกด้วยความกระตือรือร้นว่า “พระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้ง สิ้น” 1 ยอห์น 1:7 “โมเสสยกงูขึ้นในถิ่น ทุรกันดารอย่างไร บุตรมนุษย์จะต้องถูก ยกขึ้นอย่างนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์ จะได้ชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:14, 15 {GC 73.3}

Many were undeceived in regard to the claims of Rome. They saw how vain is the mediation of men or angels in behalf of the sinner. As the true light dawned upon their minds they exclaimed with rejoicing: “Christ is my priest; His blood is my sacrifice; His altar is my confessional.” They cast themselves wholly upon the merits of Jesus, repeating the words, “Without faith it is impossible to please Him.” Hebrews 11:6. “There is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.” Acts 4:12. {GC 74.1}

มีคนมากมายไม่ยอมให้คำกล่าวอ้าง ของโรมมาหลอกได้ พวกเขามองว่าการ ที่มนุษย์หรือทูตสวรรค์จะมาทำหน้าที่ผู้ ไกล่เกลี่ยแทนคนบาปนั้นเป็นเรื่องไร้สาระ ยิ่ง เมื่อแสงสว่างที่แท้จริงส่องมายัง ความคิด พวกเขาจึงร้องออกมาด้วยความ เปรมปรีดิ์ว่า “พระคริสต์ทรงเป็นปุโรหิต ของฉัน พระโลหิตเป็นเครื่องถวายบูชา ของฉัน แท่นบูชาของพระองค์เป็นที่ สารภาพบาปของฉัน” พวกเขานำตนเข้า มาพึ่งพิงในพระคุณความดีของพระเยซู อย่างเต็มที่ พร้อมกับพูดซํ้าแล้วซํ้าอีกว่า “ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอ พระทัยเลย” ฮีบรู 11:6 “นามอื่นซึ่งให้เรา ทั้งหลายรอดได้นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลาง มนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” กิจการ 4:12 {GC 74.1}

The assurance of a Saviour’s love seemed too much for some of these poor tempest-tossed souls to realize. So great was the relief which it brought, such a flood of light was shed upon them, that they seemed transported to heaven. Their hands were laid confidingly in the hand of Christ; their feet were planted upon the Rock of Ages. All fear of death was banished. They could now covet the prison and the fagot if they might thereby honor the name of their Redeemer. {GC 74.2}

ความมั่นใจในความรักของพระผู้ช่วย ให้รอดนั้นดูเหมือนจะลึกซึ้งเกินกว่าที่บาง จิตวิญญาณที่น่าสงสารและถูกมรสุม กระหนํ่าเหล่านี้จะรับรู้ได้ การปลดปล่อย ที่พวกเขาได้รับนั้นช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน ความสว่างเช่นนี้แหละที่ส่องลงมายังพวก เขา จนเคลิบเคลิ้มราวกับว่าพวกเขาไป อยู่ในสวรรค์แล้ว คนเหล่านี้วางมือของตน ไว้ในพระหัตถ์ของพระคริสต์อย่างมั่นใจ เท้าของพวกเขายึดติดอยู่บนพระมหาศิลาความกลัวตายทั้งปวงอันตรธานหายไป บัดนี้พวกเขาปรารถนาเรือนจำและโซ่ ตรวน ถ้านั่นจะเป็นที่ถวายเกียรติพระนาม ของพระผู้ไถ่ของพวกเขา {GC 74.2}

In secret places the word of God was thus brought forth and read, sometimes to a single soul, sometimes to a little company who were longing for light and truth. Often the entire night was spent in this manner. So great would be the wonder and admiration of the listeners that the messenger of mercy was not infrequently compelled to cease his reading until the understanding could grasp the tidings of salvation. Often would words like these be uttered: “Will God indeed accept my offering? Will He smile upon me? Will He pardon me?” The answer was read: “Come unto Me, all ye that labor and are heavy-laden, and I will give you rest.” Matthew 11:28. {GC 74.3}

ในที่ลับต่างๆ พระวจนะของพระเจ้า ถูกนำขึ้นมาอ่าน ในบางครั้งก็อ่านให้ จิตวิญญาณเพียงดวงเดียว บางครั้งก็อ่าน ให้กลุ่มเล็กๆ ที่แสวงหาแสงสว่างและ ความจริง บ่อยครั้งพวกเขาทำเช่นนี้ทั้ง คืน ความอยากรู้และชื่นชมของผู้ฟังนั้นมี มาก จนบ่อยครั้งที่ผู้ฟังไม่ยอมให้ผู้นำข่าว แห่งความเมตตาหยุดอ่านจนกว่าพวกเขา จับใจความของข่าวดีแห่งการช่วยให้รอด ได้ จะมีคำเช่นนี้พูดออกมาบ่อยๆ ว่า “พระเจ้าจะยอมรับของถวายของฉันหรือ เปล่า พระองค์จะทรงยอมรับฉันไหม พระองค์จะทรงอภัยให้ฉันไหม” จึงมีคำ ตอบอ่านให้ฟังว่า “บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะ ให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก” มัทธิว 11:28 {GC 74.3}

Faith grasped the promise, and the glad response was heard: “No more long pilgrimages to make; no more painful journeys to holy shrines. I may come to Jesus just as I am, sinful and unholy, and He will not spurn the penitential prayer. ‘Thy sins be forgiven thee.’ Mine, even mine, may be forgiven!” {GC 75.1}

เมื่อความเชื่อสัมผัสถึงพระสัญญาของ พระเจ้า จะได้ยินคำตอบสนองด้วยความ ชื่นชมยินดีว่า “ไม่ต้องไปแสวงบุญที่ต้อง ใช้เวลานานอีกแล้ว ไม่ต้องเดินทางที่แสน ลำบากเพื่อไปยังศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ฉัน เข้ามาหาพระเยซูในสภาพที่เต็มไปด้วย บาปและไม่บริสุทธิ์อย่างที่ฉันเป็นอยู่ใน เวลานี้ได้ และพระองค์จะไม่ทรงละเลย คำอธิษฐานของผู้ที่เสียใจกับบาป ‘บาป ของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว’ บาปของฉันก็ จะได้รับการอภัยด้วย” {GC 75.1}

A tide of sacred joy would fill the heart, and the name of Jesus would be magnified by praise and thanksgiving. Those happy souls returned to their homes to diffuse light, to repeat to others, as well as they could, their new experience; that they had found the true and living Way. There was a strange and solemn power in the words of Scripture that spoke directly to the hearts of those who were longing for the truth. It was the voice of God, and it carried conviction to those who heard. {GC 75.2}

ความปีติยินดีอันศักดิ์สิทธิ์จะเต็มล้น จิตใจ และคำสรรเสริญและโมทนาพระคุณ แด่พระนามของพระเยซูจะแพร่สะพัด ออกไป จิตวิญญาณที่มีความสุขเหล่านี้ จะกลับไปยังบ้านของตนเพื่อกระจายแสง สว่าง เพื่อแบ่งปันแก่ผู้อื่นอีกครั้งแล้วครั้ง เล่าตราบเท่าที่จะทำได้ถึงประสบการณ์ ใหม่ที่พวกเขาได้พบหนทางแห่งชีวิตที่แท้ จริง พระวจนะจากพระคัมภีร์นั้นมีอำนาจ ประหลาดและน่าเกรงขามซึ่งตรัสโดยตรง ถึงจิตใจของผู้ที่แสวงหาความจริง เป็น พระสุรเสียงของพระเจ้าและนำความสำนึก มาสู่ผู้ที่ได้ยิน {GC 75.2}

The messenger of truth went on his way; but his appearance of humility, his sincerity, his earnestness and deep fervor, were subjects of frequent remark. In many instances his hearers had not asked him whence he came or whither he went. They had been so overwhelmed, at first with surprise, and afterward with gratitude and joy, that they had not thought to question him. When they had urged him to accompany them to their homes, he had replied that he must visit the lost sheep of the flock. Could he have been an angel from heaven? they queried. {GC 75.3}

ผู้นำข่าวแห่งความจริงจะเดินทางของ เขาต่อไป แต่ลักษณะที่ถ่อมตน จริงใจ ตั้งใจและความศรัทธาอย่างลึกลํ้าของเขา มักจะถูกผู้คนกล่าวขานถึงเสมอ บ่อยครั้ง ที่ผู้ฟังไม่ได้ถามว่าเขามาจากไหนหรือ กำลังจะไปไหน ในตอนแรก ผู้ฟังจะถูก ความแปลกใจมาบดบัง และในตอนหลัง ความสำนึกในบุญคุณและชื่นชมยินดี เบี่ยงเบนความสนใจจนลืมซักถาม เมื่อ ถูกเชิญให้ไปที่บ้าน เขาจะตอบว่า ต้องไป เยี่ยมแกะที่หลงหายจากฝูง พวกผู้ฟังต่าง ถามกันว่า เป็นไปได้ไหมที่เขาจะเป็นทูต ที่ลงมาจากสวรรค์ {GC 75.3}

In many cases the messenger of truth was seen no more. He had made his way to other lands, or he was wearing out his life in some unknown dungeon, or perhaps his bones were whitening on the spot where he had witnessed for the truth. But the words he had left behind could not be destroyed. They were doing their work in the hearts of men; the blessed results will be fully known only in the judgment. {GC 75.4}

มีหลายรายที่พวกผู้ฟังจะไม่ได้เห็น ผู้นำข่าวแห่งความจริงนี้อีกเลย เขาอาจ เดินทางไปยังดินแดนอื่น หรือชีวิตของเขา กำลังเหี่ยวเฉาลงในคุกมืดที่ไม่มีใครรู้จัก หรืออาจเป็นไปได้ว่า กระดูกของเขาถูก เผาไหม้จนเหลือแต่เถ้าอยู่ในบริเวณที่เขาเป็นพยานเพื่อความจริง อย่างไรก็ตาม คำพูดที่พวกเขาทิ้งไว้นั้นไม่อาจถูกทำลาย ไป คำพูดเหล่านั้นกำลังทำงานอยู่ในจิตใจ ของมนุษย์ ซึ่งทุกคนจะรู้ถึงผลงานที่ ประเสริฐเหล่านี้อย่างเต็มที่ในวันพิพากษา ที่จะมาถึงเท่านั้น {GC 75.4}

The Waldensian missionaries were invading the kingdom of Satan, and the powers of darkness aroused to greater vigilance. Every effort to advance the truth was watched by the prince of evil, and he excited the fears of his agents. The papal leaders saw a portent of danger to their cause from the labors of these humble itinerants. If the light of truth were allowed to shine unobstructed, it would sweep away the heavy clouds of error that enveloped the people. It would direct the minds of men to God alone and would eventually destroy the supremacy of Rome. {GC 76.1}

มิชชันนารีชาววอลเดนซิสกำลังรุก เข้าไปในอาณาจักรของซาตานและอำนาจ ของความมืดถูกปลุกให้ระมัดระวังตัว ยิ่งขึ้น อำนาจแห่งความมืดเฝ้าติดตาม ความพยายามทุกขั้นตอนที่ทำให้ความจริง รุดหน้าไป และจะกระตุ้นตัวแทนของมัน ให้เกิดความกลัว ผู้นำเปปาซีมองเห็น อันตรายอันใหญ่หลวงที่มีต่อเป้าหมาย ของตนซึ่งเกิดจากการทำงานของนักเดิน ทางผู้ถ่อมตนเหล่านี้ หากปล่อยให้แสง สว่างแห่งความจริงส่องไปโดยไม่ถูก ขัดขวาง แสงนี้จะปัดเป่าเมฆแห่งความ ผิดอันหนาทึบซึ่งปิดล้อมประชาชนไว้ ความจริงนี้จะนำให้ความนึกคิดของมนุษย์ ไปยังพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น และในที่สุด ก็จะทำลายอำนาจของโรมไป {GC 76.1}

The very existence of this people, holding the faith of the ancient church, was a constant testimony to Rome’s apostasy, and therefore excited the most bitter hatred and persecution. Their refusal to surrender the Scriptures was also an offense that Rome could not tolerate. She determined to blot them from the earth. Now began the most terrible crusades against God’s people in their mountain homes. Inquisitors were put upon their track, and the scene of innocent Abel falling before the murderous Cain was often repeated. {GC 76.2}

การที่มีคนเหล่านี้ซึ่งยึดถือความเชื่อ ของคริสตจักรยุคแรกเริ่มอยู่นั้นเป็นพยาน อย่างต่อเนื่องถึงการละทิ้งความเชื่อของ โรม ดังนั้น จึงปลุกความเกลียดชังและการ กดขี่ข่มเหงครั้งรุนแรงที่สุดขึ้นมา การที่ พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมทิ้งพระคัมภีร์ก็เป็น ความผิดที่โรมยอมไม่ได้ เธอตั้งใจทำลาย พระคัมภีร์ให้หมดไปจากโลก ถึงตอนนี้ โรมเริ่มรณรงค์ให้ทุกคนเข้ามาร่วมทำ สงครามที่น่ากลัวที่สุดต่อประชากรของพระเจ้าที่อาศัยอยู่บนภูเขา มีการจัดวาง การไต่สวนตามเส้นทางของพวกเขา และ ภาพของอาเบลผู้บริสุทธิ์ที่ถูกฆ่าต่อหน้า ฆาตรกรอย่างคาอินก็ปรากฏให้เห็นอยู่ อย่างต่อเนื่อง {GC 76.2}

Again and again were their fertile lands laid waste, their dwellings and chapels swept away, so that where once were flourishing fields and the homes of an innocent, industrious people, there remained only a desert. As the ravenous beast is rendered more furious by the taste of blood, so the rage of the papists was kindled to greater intensity by the sufferings of their victims. Many of these witnesses for a pure faith were pursued across the mountains and hunted down in the valleys where they were hidden, shut in by mighty forests and pinnacles of rock. {GC 76.3}

ครั้งแล้วครั้งเล่า ท้องนาอันอุดมถูก ทิ้งให้รกร้าง ที่อยู่อาศัยและโบสถ์ของ พวกเขาถูกทำลายไป จนกระทั่งในที่ซึ่ง ครั้งหนึ่งเคยเป็นทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์และ บ้านเรือนของคนบริสุทธิ์และขยัน บัดนี้ กลายเป็นที่รกร้าง เช่นเดียวกับสัตว์ป่าที่ หิวกระหายจะดุร้ายมากขึ้นเมื่อได้ชิมเลือด ความดุดันของเหล่าผู้นิยมเปปาซีถูกจุด ปะทุให้รุนแรงมากขึ้นด้วยความทรมาน ของเหยื่อของพวกเขา พยานเพื่อความ เชื่อที่บริสุทธิ์มากมายถูกไล่ล่าข้ามภูเขา และลงมาตามที่ราบที่พวกเขาซ่อนตัว ขัง ตัวเองในป่าหนาทึบและตามยอดภูเขาสูง {GC 76.3}

No charge could be brought against the moral character of this proscribed class. Even their enemies declared them to be a peaceable, quiet, pious people. Their grand offense was that they would not worship God according to the will of the pope. For this crime every humiliation, insult, and torture that men or devils could invent was heaped upon them. {GC 76.4}

ไม่มีข้อหาใดจะนำมากล่าวหาต่อการ ฝักใฝ่ศีลธรรมของคนกลุ่มนี้ได้ แม้ศัตรู ของพวกเขายังประกาศว่า คนเหล่านี้รัก ความสงบ เรียบง่ายและเป็นพวกเคร่ง ศาสนา ความผิดรุนแรงของพวกเขา คือการไม่ยอมนมัสการพระเจ้าตาม พระประสงค์ขององค์สันตะปาปา ความ ผิดนี้เอง พวกเขาจึงถูกกระหนํ่าด้วย ความอดสู การเหยียดหยาม การเยาะเย้ย และการทารุณกรรมด้วยวิธีต่างๆ เท่าที่ มนุษย์หรือมารร้ายจะประดิษฐ์ขึ้นมา {GC 76.4}

When Rome at one time determined to exterminate the hated sect, a bull was issued by the pope, condemning them as heretics, and delivering them to slaughter. (See Appendix.) They were not accused as idlers, or dishonest, or disorderly; but it was declared that they had an appearance of piety and sanctity that seduced “the sheep of the true fold.” Therefore the pope ordered “that malicious and abominable sect of malignants,” if they “refuse to abjure, to be crushed like venomous snakes.”–Wylie, b. 16, ch. 1. Did this haughty potentate expect to meet those words again? Did he know that they were registered in the books of heaven, to confront him at the judgment? “Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these My brethren,” said Jesus, “ye have done it unto Me.” Matthew 25:40. {GC 77.1}

เมื่อถึงจุดที่โรมมุ่งมั่นจะทำลายลัทธิเขาเกลียดชัง พระสันตะปาปาทรงตรา กฎหมายขึ้นเพื่อปรักปรำคนเหล่านี้ว่าเป็น คนนอกรีตและต้องนำไปประหาร (โปรด ดูภาคผนวก) พวกเขาไม่ได้ถูกกล่าวหา ว่าเป็นคนเกียจคร้านหรือคนไม่ซื่อสัตย์ หรือเป็นคนไร้ระเบียบ แต่ถูกตราว่ามี ลักษณะเป็นคนที่ศรัทธาแก่กล้าและน่า นับถือ เที่ยวไปหลอกลวง “ลูกแกะจากฝูง แกะที่แท้จริง” ดังนั้น พระสันตะปาปาจึง ทรงตราคำสั่งถึง “ลัทธิที่เลวร้ายซึ่งมุ่งร้าย และเป็นที่น่ารังเกียจ” หากพวกเขา “ยัง คงปฏิเสธไม่ยอมกลับตัว ให้บดขยี้ได้ดั่งงู พิษ” Wylie เล่มที่ 16 บทที่ 1 ผู้มีอำนาจ ที่ออกคำสั่งนี้เคยคาดคิดบ้างไหมว่า เขา จะต้องกลับมาพบกับคำพูดเหล่านั้นอีก ครั้งหนึ่ง พวกเขาเคยรู้หรือไม่ว่าคำพูด เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในสมุดบันทึกแห่ง สวรรค์ที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้าในวัน พิพากษา พระเยซูตรัสว่า “ซึ่งพวกท่าน ได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดใน พี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำกับเราด้วย” มัทธิว 25:40 {GC 77.1}

This bull called upon all members of the church to join the crusade against the heretics. As an incentive to engage in this cruel work, it “absolved from all ecclesiastical pains and penalties, general and particular; it released all who joined the crusade from any oaths they might have taken; it legitimatized their title to any property they might have illegally acquired; and promised remission of all their sins to such as should kill any heretic. It annulled all contracts made in favor of Vaudois, ordered their domestics to abandon them, forbade all persons to give them any aid whatever, and empowered all persons to take possession of their property.”–Wylie, b. 16, ch. 1. This document clearly reveals the master spirit behind the scenes. It is the roar of the dragon, and not the voice of Christ, that is heard therein. {GC 77.2}

พระบัญชาของพระสันตะปาปานี้เรียก ร้องให้สมาชิกคริสตจักรทุกคนเข้าร่วม สงครามต่อสู้กับคนนอกรีตเหล่านี้ เพื่อ เป็นแรงจูงใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมในภารกิจอัน ทารุณโหดร้ายนี้ ผู้ที่เข้าร่วมจะ “หลุดพ้น จากความผิดและการลงโทษทางศาสนา ทั้งสิ้น ทั้งบาปทั่วไปและบาปที่เฉพาะ เจาะจง และทุกคนที่เข้าร่วมจะหลุดพ้น จากคำสาบานที่เคยทำไว้ ทั้งยังมีสิทธิ์อัน ชอบธรรมในการเป็นเจ้าของสมบัติที่ได้มาอย่างไม่ถูกกฎหมาย และพวกเขายัง ได้รับสัญญาว่าบาปทั้งหมดของพวกเขา จะได้รับการอภัยถ้าพวกเขาฆ่าคน นอกรีตได้ คำสั่งนี้ให้ยกเลิกสัญญาทั้งหมด ที่เคยทำไว้กับชาววอลเดนซิส สั่งให้คน ในท้องถิ่นทิ้งพวกเขา ห้ามทุกคนให้ความ ช่วยเหลือใดๆ แก่พวกเขา และให้อำนาจ ทุกคนที่จะริบเอาสมบัติของพวกเขาไป ได้” Wylie, เล่มที่ 16 บทที่ 1 เอกสารชิ้น นี้เปิดเผยอย่างชัดเจนถึงวิญญาณที่อยู่ เบื้องหลังฉากเหล่านี้ เสียงที่ได้ยินนั้น คือเสียงคำ รามของพญานาค ไม่ใช่ พระสุรเสียงของพระคริสต์ {GC 77.2}

The papal leaders would not conform their characters to the great standard of God’s law, but erected a standard to suit themselves, and determined to compel all to conform to this because Rome willed it. The most horrible tragedies were enacted. Corrupt and blasphemous priests and popes were doing the work which Satan appointed them. Mercy had no place in their natures. The same spirit that crucified Christ and slew the apostles, the same that moved the blood-thirsty Nero against the faithful in his day, was at work to rid the earth of those who were beloved of God. {GC 77.3}

ผู้นำของระบอบเปปาซีไม่ยอมปฏิบัติ ตนตามมาตรฐานยิ่งใหญ่ในพระบัญญัติ ของพระเจ้า แต่สร้างมาตรฐานขึ้นตาม ความต้องการของตนเอง และตั้งใจบังคับ ทุกคนให้ทำตามมาตรฐานนี้ เพราะนี่เป็น ความต้องการของโรม กฎหมายที่น่ากลัว ที่สุดถูกตราออกมาแล้ว บาทหลวงและ พระสันตะปาปาที่คดโกงและหมิ่นประมาท พระเจ้าเริ่มทำงานที่ซาตานกำหนดให้ พวกเขาทำ ความเมตตาปรานีไม่มีใน อุปนิสัยของพวกเขา วิญญาณเดียวกับที่ ตรึงพระคริสต์บนกางเขนและฆ่าอัครสาวก ทั้งหลาย วิญญาณเดียวกับที่ขับเคลื่อนจักรพรรดิเนโรผู้กระหายเลือดให้กำจัด ผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ในสมัยนั้น เป็นวิญญาณ เดียวกับที่กำลังทำงานกำจัดผู้ที่พระเจ้า ทรงรักให้หมดไปจากโลกนี้ {GC 77.3}

The persecutions visited for many centuries upon this God-fearing people were endured by them with a patience and constancy that honored their Redeemer. Notwithstanding the crusades against them, and the inhuman butchery to which they were subjected, they continued to send out their missionaries to scatter the precious truth. They were hunted to death; yet their blood watered the seed sown, and it failed not of yielding fruit. Thus the Waldenses witnessed for God centuries before the birth of Luther. Scattered over many lands, they planted the seeds of the Reformation that began in the time of Wycliffe, grew broad and deep in the days of Luther, and is to be carried forward to the close of time by those who also are willing to suffer all things for “the word of God, and for the testimony of Jesus Christ.” Revelation 1:9. {GC 78.1}

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่การกดขี่ ข่มเหงเช่นนี้เข้ามาเยือนผู้ที่ยำเกรง พระเจ้า พวกเขาอดทนด้วยความขันติและ ความมั่นคงเพื่อถวายเกียรติแด่พระผู้ไถ่ โดยที่ไม่คำนึงถึงสงครามปราบปรามและ การสังหารโหดที่ไร้มนุษยธรรมซึ่งกระทำ ต่อพวกเขา คนเหล่านี้ยังคงส่งมิชชันนารี ออกไปเพื่อกระจายความจริงอันลํ้าค่า พวกเขาถูกตามล่าจนตาย แต่กระนั้น เลือดของพวกเขารดลงบนเมล็ดที่ถูก หว่านออกไป และบังเกิดผลออกมาอย่าง ไม่เคยสร้างความผิดหวัง ด้วยประการ ฉะนี้ ชาววอลเดนซิสเป็นพยานให้พระเจ้า เป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ลูเธอร์จะ เกิด พวกเขากระจายไปอยู่ในหลาย ประเทศ พวกเขาเพาะเมล็ดของการปฏิรูป ทางศาสนาที่เริ่มต้นขึ้นในสมัยของไวคลิฟ แผ่ขยายออกไปและฝังลึกในสมัยของ ลูเธอร์ และจะถูกดำเนินการต่อไปจนถึง คราสิ้นยุคโดยผู้ที่ยอมทนทุกข์ในทุกสิ่ง เพื่อ “พระวจนะของพระเจ้าและคำพยาน ของพระเยซู” วิวรณ์ 1:9 {GC 78.1}