Chapter 17 (บทที่ 17)
” The Use of Remedies”
“วิธีการบำบัดรักษาโรค”

Disease never comes without a cause. The way is prepared, and disease invited, by disregard of the laws of health. Many suffer in consequence of the transgression of their parents. While they are not responsible for what their parents have done, it is nevertheless their duty to ascertain what are and what are not violations of the laws of health. They should avoid the wrong habits of their parents and, by correct living, place themselves in better conditions. {MH 234.1}

โรคภัยจะไม่มีทางเกิดขึ้นเองโดยปราศจากสาเหตุ การเพิกเฉยละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในด้านสุขภาพย่อมจะเป็นการเปิดทางนำไปสู่ความเจ็บป่วย หลายคนต้องทนทุกข์ทรมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บิดามารดาของเขาได้ล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาจะไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งที่บิดามารดาได้กระทำไว้ แต่กระนั้นพวกเขายังคงมีหน้าที่ต้องค้นหาว่าอะไรเป็นสิ่งที่จะล่วงละเมิดและอะไรที่จะไม่มีผลในการล่วงละเมิดต่อกฎเกณฑ์ในด้านสุขภาพ พวกเขาควรจะหลีกเลี่ยงอุปนิสัยที่ผิดๆของบิดามารดา และโดยการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รักษาสุขภาพ ร่างกายและจิตใจของพวกเขาให้อยู่ในสภาพที่ดีกว่า {MH 234.1}

The greater number, however, suffer because of their own wrong course of action. They disregard the principles of health by their habits of eating, drinking, dressing, and working. Their transgression of nature’s laws produces the sure result; and when sickness comes upon them, many do not credit their suffering to the true cause, but murmur against God because of their afflictions. But God is not responsible for the suffering that follows disregard of natural law. {MH 234.2}

อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ต้องเจ็บป่วยเพราะการดำเนินชีวิตในทางที่ผิดของตนเอง พวกเขาเพิกเฉยละเลยต่อกฎเกณฑ์ของสุขภาพด้วยนิสัยที่ผิดๆ ในการกิน การดื่ม การแต่งกายและการทำงาน การล่วงละเมิดกฎแห่งธรรมชาติของพวกเขาทำให้เกิดผลอย่างที่ไม่น่าสงสัยตามมา และเมื่อความเจ็บป่วยได้มาเยือน หลายคนมิได้ตระหนักถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเจ็บป่วยของตน แต่กลับบ่นต่อว่าพระเจ้าจากการที่ต้องเจ็บป่วย แต่พระเจ้าทรงมิมีส่วนรับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยอันเกิดจากการละเลยกฎแห่งธรรมชาติ {MH 234.2}

God has endowed us with a certain amount of vital force. He has also formed us with organs suited to maintain the various functions of life, and He designs that these organs shall work together in harmony. If we carefully preserve the life force, and keep the delicate mechanism of the body in order, the result is health; but if the vital force is too rapidly exhausted, the nervous system borrows power for present use from its resources of strength, and when one organ is injured, all are affected. Nature bears much abuse without apparent resistance; she then arouses and makes a determined effort to remove the effects of the ill-treatment she has suffered. Her effort to correct these conditions is often manifest in fever and various other forms of sickness. {MH 234.3}

พระเจ้าประทานพลังสำคัญจำนวนหนึ่งไว้ในตัวเรา พระองค์ยังทรงสร้างเราให้มีอวัยวะหลายอย่างที่เหมาะสมเพื่อคอยควบคุมรักษากิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายในการดำรงชีวิต และพระองค์ทรงกำหนดให้อวัยวะเหล่านี้ทำงานร่วมกันอย่างสอดรับกัน หากเราจักใส่ใจถนอมพลังชีวิตนี้ไว้และคอยควบคุมรักษากลไกการทำงานอันละเอียดอ่อนของร่างกายให้อยู่ในระบบระเบียบแล้ว ผลที่ได้ก็คือสุขภาพที่ดี แต่หากพลังสำคัญนี้ถูกใช้หมดอย่างรวดเร็วเกินไป ระบบประสาทจึงต้องดึงพลังงานมาใช้ในขณะนั้นจากแหล่งอื่น ๆ และเมื่ออวัยวะใดเสียหายไป อวัยวะทุกส่วนก็พลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วย โดยธรรมชาติ ร่างกายมีความทนทานต่อการถูกใช้ในทางที่ผิดจนเกินขอบเขตโดยไม่แสดงอาการโต้ตอบอย่างเด่นชัด ผลสุดท้าย ร่างกายก็จะถูกกระตุ้นและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขจัดผลที่เกิดจากการกระทำที่เกินขอบเขตที่ตนเองได้รับ การที่ร่างกายพยายามแก้ไขสภาวะเช่นนี้ จึงมักปรากฏให้เห็นในรูปของอาการเป็นไข้ ตัวร้อนและความเจ็บป่วยไม่สบายในรูปลักษณะต่างๆ {MH 234.3}

Rational Remedies When the abuse of health is carried so far that sickness results, the sufferer can often do for himself what no one else can do for him. The first thing to be done is to ascertain the true character of the sickness and then go to work intelligently to remove the cause. If the harmonious working of the system has become unbalanced by overwork, overeating, or other irregularities, do not endeavor to adjust the difficulties by adding a burden of poisonous medicines. {MH 235.1}

การบำบัดรักษาอย่างเข้าใจในเหตุและผล เมื่อการล่วงละเมิดทางสุขภาพเกิดขึ้นไปไกลจนก่อให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้น บ่อยครั้ง ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองในสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจช่วยแทนเขาได้ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การค้นหาถึงลักษณะอาการที่แท้จริงของความเจ็บป่วย จากนั้นจึงไปดำเนินการอย่างมีสติปัญญาในการขจัดสาเหตุของโรค หากระบบการทำงานของร่างกายเกิดเสียสมดุลขึ้น จากการทำงานหนักเกินไปหรือการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือสิ่งผิดปกติอย่างอื่นๆ จงอย่าพยายามแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มภาระให้กับร่างกายด้วยการใช้ยาอันตราย {MH 235.1}

Intemperate eating is often the cause of sickness, and what nature most needs is to be relieved of the undue burden that has been placed upon her. In many cases of sickness, the very best remedy is for the patient to fast for a meal or two, that the overworked organs of digestion may have an opportunity to rest. A fruit diet for a few days has often brought great relief to brain workers. Many times a short period of entire abstinence from food, followed by simple, moderate eating, has led to recovery through nature’s own recuperative effort. An abstemious diet for a month or two would convince many sufferers that the path of self-denial is the path to health. {MH 235.2}

ความเจ็บป่วยมักมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารอย่างไม่ยับยั้งชั่งใจ และสิ่งที่ธรรมชาติต้องการมากที่สุดก็คือ จะต้องปลดภาระที่มากเกินควรต่อร่างกายนั้นออกไป หลายครั้งเมื่อเกิดความเจ็บป่วย วิธีการบำบัดรักษาที่ดีที่สุดคือให้คนไข้งดอาหารสักมื้อหรือสองมื้อ เพื่อให้อวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารมีโอกาสได้หยุดพัก การรับประทานผลไม้เป็นอาหารสักสองสามวันมักจะช่วยบรรเทาอาการของผู้ที่ต้องทำงานใช้สมอง หลายครั้งการงดอาหารในช่วงเวลาสั้น ๆ จากนั้นจึงค่อยรับประทานอาหารแบบพื้น ๆ ในจำนวนพอประมาณ จะนำไปสู่การฟื้นตัวหายป่วยได้ด้วยตัวเองตามวิธีบำบัดแบบธรรมชาติ การรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมเป็นเวลาสักเดือนหรือสองเดือนจะทำให้ผู้ป่วยหลายคนรู้สึกว่าการควบคุมตัวเองย่อมเป็นวิถีของการมีสุขภาพที่ดี {MH 235.2}

Rest as a Remedy Some make themselves sick by overwork. For these, rest, freedom from care, and a spare diet, are essential to restoration of health. To those who are brain weary and nervous because of continual labor and close confinement, a visit to the country, where they can live a simple, carefree life, coming in close contact with the things of nature, will be most helpful. Roaming through the fields and the woods, picking the flowers, listening to the songs of the birds, will do far more that any other agency toward their recovery. {MH 236.1}

การบำบัดด้วยการพักผ่อน บางคนทำให้ตัวเองป่วยโดยการทำงานหนักเกินไป สำหรับคนเหล่านี้ การได้พักผ่อน การปลอดจากเรื่องวิตกกังวลและการรับประทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะเป็นสิ่งจำเป็นในการฟื้นฟูสุขภาพ สำหรับผู้ที่สมองอ่อนล้าและกระวนกระวายเนื่องจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องและต้องอยู่ในสถานที่จำกัด การได้ออกไปพักผ่อนในชนบทที่ซึ่งพวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่าย ปราศจากเรื่องกังวลใจและได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ จะเป็นประโยชน์อย่างที่สุด การเดินเที่ยวเล่นไปตามท้องทุ่งและป่าเขา เก็บดอกไม้และฟังเสียงนกร้อง จะฟื้นฟูสุขภาพได้ดีกว่าวิธีการอื่นใด {MH 236.1}

In health and in sickness, pure water is one of heaven’s choicest blessings. Its proper use promotes health. It is the beverage which God provided to quench the thirst of animals and man. Drunk freely, it helps to supply the necessities of the system and assists nature to resist disease. The external application of water is one of the easiest and most satisfactory ways of regulating the circulation of the blood. A cold or cool bath is an excellent tonic. Warm baths open the pores and thus aid in the elimination of impurities. Both warm and neutral baths soothe the nerves and equalize the circulation. {MH 237.1}

การใช้น้ำเพื่อการบำบัดรักษา น้ำบริสุทธิ์เป็นของประทานอันประเสริฐประการหนึ่งจากสวรรค์สำหรับใช้ในยามป่วยไข้และยามสุขสบาย การใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยส่งเสริมสุขภาพ น้ำเป็นเครื่องดื่มที่พระเจ้าประทานไว้เพื่อระงับความกระหายของมนุษย์และบรรดาสัตว์ต่างๆ เมื่อดื่มน้ำในปริมาณที่มากเพียงพอ จะช่วยทดแทนสิ่งที่ขาดไปในระบบต่างๆ ของร่างกายและยังช่วยให้ร่างกายสามารถต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย ส่วนการใช้น้ำสำหรับภายนอกร่างกายนั้น เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและให้ผลที่น่าพอใจมากที่สุดในการควบคุมระบบการไหลเวียนของโลหิต การอาบน้ำเย็นจัดหรือน้ำเย็นเป็นยาบำรุงที่สุดยอด ส่วนการอาบน้ำอุ่นจะช่วยให้รูขุมขนเปิดออกและช่วยในการกำจัดของเสีย ทั้งการอาบน้ำอุ่นรวมทั้งการอาบน้ำร้อนสลับน้ำเย็น จะช่วยผ่อนคลายระบบประสาทและปรับสมดุลให้กับระบบการไหลเวียนของโลหิต {MH 237.1}

But many have never learned by experience the beneficial effects of the proper use of water, and they are afraid of it. Water treatments are not appreciated as they should be, and to apply them skillfully requires work that many are unwilling to perform. But none should feel excused for ignorance or indifference on this subject. There are many ways in which water can be applied to relieve pain and check disease. All should become intelligent in its use in simple home treatments. Mothers, especially, should know how to care for their families in both health and sickness. {MH 237.2}

แต่หลายคนยังไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ถึงคุณค่าของการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และพวกเขายังไม่กล้าที่จะลอง การบำบัดด้วยน้ำยังไม่ได้รับการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าเท่าที่ควรและการที่จะนำวิธีการนี้มาใช้อย่างชำนาญนั้นต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติซึ่งหลายคนไม่สมัครใจที่จะทำ แต่อย่าให้มีใครกล่าวอ้างว่าตนเองนั้นไม่ทราบ ไม่มีความรู้หรือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้ เราสามารถใช้น้ำได้ในหลากหลายวิธีการเพื่อช่วยในการบรรเทาอาการเจ็บปวดและยับยั้งโรคภัยไข้เจ็บได้ ทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้น้ำในการบำบัดรักษาอย่างง่ายๆ ภายในบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นมารดาควรจะรู้จักวิธีการในการดูแลและรักษาพยาบาลสมาชิกในครอบครัวทั้งในเวลาปกติและในยามที่เจ็บป่วย {MH 237.2}

Action is a law of our being. Every organ of the body has its appointed work, upon the performance of which its development and strength depend. The normal action of all the organs gives strength and vigor, while the tendency of disuse is toward decay and death. Bind up an arm, even for a few weeks, then free it from its bands, and you will see that it is weaker than the one you have been using moderately during the same time. Inactivity produces the same effect upon the whole muscular system. {MH 237.3}

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายและการออกแรงใช้กำลังเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในชีวิตของเรา อวัยวะทุกส่วนของร่างกายมีหน้าที่ๆ กำหนดไว้โดยเฉพาะ สมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อการเจริญเติบโตและกำลังความแข็งแรง การทำงานตามปกติของอวัยวะทั้งระบบนั้นจะก่อให้เกิดกำลังและความแข็งแรง แต่การที่อวัยวะไม่ได้ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานๆ ย่อมจะมีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความชำรุดทรุดโทรมและนำไปสู่ความตายได้ในที่สุด หากเราลองมัดแขนข้างหนึ่งไว้ แม้จะเป็นเวลาเพียงแค่สองถึงสามสัปดาห์ จากนั้นก็ค่อยแก้สายที่รัดออก ท่านจะเห็นว่าแขนข้างที่ถูกมัดไว้นั้นจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรงกว่าแขนอีกข้างหนึ่งที่ใช้งานตามปกติ การไม่มีการเคลื่อนไหวส่งผลในลักษณะเดียวกันต่อระบบกล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกาย {MH 237.3}

Inactivity is a fruitful cause of disease. Exercise quickens and equalizes the circulation of the blood, but in idleness the blood does not circulate freely, and the changes in it, so necessary to life and health, do not take place. The skin, too, becomes inactive. Impurities are not expelled as they would be if the circulation had been quickened by vigorous exercise, the skin kept in a healthy condition, and the lungs fed with plenty of pure, fresh air. This state of the system throws a double burden on the excretory organs, and disease is the result. {MH 238.1}

การไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัย การออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นและปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิต แต่การอยู่เฉย ๆจะทำให้โลหิตไหลเวียนไม่สะดวก และส่งผลต่อกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีความสำคัญจำเป็นต่อชีวิตและสุขภาพมิให้เกิดขึ้นได้ ผิวหนังก็เช่นเดียวกันจะตกอยู่ในสภาพที่ไม่ทำงาน สิ่งสกปรกจะไม่ถูกขับออกไปตามที่ควรจะเป็นหากการไหลเวียนของโลหิตได้รับการกระตุ้นจากการออกกำลังกาย ผิวหนังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และปอดได้รับอากาศที่สดชื่นและบริสุทธิ์อย่างเพียงพอ ระบบที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้จึงผลักภาระหนักเป็นสองเท่าไปยังอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายและขจัดของเสีย โรคภัยไข้เจ็บจึงตามมา {MH 238.1}

Invalids should not be encourage in inactivity. When there has been serious overtaxation in any direction, entire rest for a time will sometimes ward off serious illness; but in the case of confirmed invalids, it is seldom necessary to suspend all activity. {MH 238.2}

เราไม่ควรสนับสนุนให้คนไข้อยู่เฉย ๆโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลย เมื่อร่างกายทำงานหนักจนเกินกำลังไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม การพักผ่อนอย่างเต็มที่ในช่วงระยะหนึ่งจะมีส่วนช่วยในขจัดความเจ็บป่วยแม้ในสภาพที่รุนแรงออกไปได้ แต่ในรายของคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่ต้องงดการเคลื่อนไหวใดๆของร่างกายไปเสียทีเดียว {MH 238.2}

Those who have broken down from mental labor should have rest from wearing thought; but they should not be led to believe that it is dangerous to use their mental powers at all. Many are inclined to regard their condition as worse than it really is. This state of mind is unfavorable to recovery, and should not be encouraged. {MH 238.3}

ผู้ที่ล้มป่วยเพราะสมองต้องทำงานหนักมากเกินไป ควรให้สมองได้หยุดพักจากการใช้ความคิดที่หนักสมอง แต่พวกเขาไม่ควรถูกชักนำให้เชื่อว่าจะเป็นอันตรายหากพวกเขาใช้ความคิดแม้แต่เล็กน้อย หลายคนมักจะเข้าใจอาการป่วยของพวกเขาหนักเกินความจริง ความคิดในลักษณะเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นไข้และไม่ควรได้รับการสนับสนุน {MH 238.3}

Ministers, teachers, students, and other brain workers often suffer from illness as the result of severe mental taxation, unrelieved by physical exercise. What these persons need is a more active life. Strictly temperate habits, combined with proper exercise, would ensure both mental and physical vigor, and would give power of endurance to all brain workers. {MH 238.4}

ผู้สอนศาสนา ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและคนอื่นๆ ที่ทำงานใช้สมองมักจะเจ็บป่วยได้บ่อยๆ จากการใช้สมองทำงานมากเกินไปและไม่ได้รับการผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกาย สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการก็คือ การดำเนินชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น นิสัยในการประมาณตนอย่างเข้มงวดผนวกกับการได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมย่อมจะทำให้ร่างกายและสมองเกิดความกระปรี้กระเปร่าและสร้างกำลังความทนทานแก่ผู้ที่ทำงานใช้สมองเป็นอย่างดี {MH 238.4}

Those who have overtaxed their physical powers should not be encouraged to forgo manual labor entirely. But labor, to be of the greatest advantage, should be systematic and agreeable. Outdoor exercise is the best; it should be so planned as to strengthen by use the organs that have become weakened; and the heart should be in it; the labor of the hands should never degenerate into mere drudgery. {MH 238.5}

เราไม่ควรสนับสนุนผู้ป่วยที่ใช้แรงกายมากเกินไปละเว้นจากการใช้แรงงานไปเลยเสียทีเดียว แต่การใช้แรงงานที่เป็นประโยชน์มากที่สุด ควรจะดำเนินการให้เป็นระบบและยอมรับได้ การออกกำลังกลางแจ้งเป็นสิ่งดีที่สุด ทั้งนี้ควรมีการวางแผนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่อวัยวะที่อ่อนแอด้วยการใช้งาน และควรทำงานนั้นด้วยความตั้งใจ ไม่ควรปล่อยให้การใช้แรงงานของแขนเสื่อมสลายจนกลายเป็นเพียงงานหนักที่น่าเบื่อหน่าย {MH 238.5}

When invalids have nothing to occupy their time and attention, their thoughts become centered upon themselves, and they grow morbid and irritable. Many times they dwell upon their bad feelings until they think themselves much worse than they really are and wholly unable to do anything. {MH 239.1}

เมื่อผู้ป่วยไม่มีอะไรทำและไม่มีอะไรที่เขาสนใจ ความคิดของพวกเขาก็จะมีศูนย์รวมอยู่ที่เรื่องของตัวเองและก็จะเริ่มมองโลกในแง่ร้ายและมีใจคอที่หงุดหงิด หลายครั้งพวกเขาหมกมุ่นและจมอยู่กับความรู้สึกที่แย่ๆ จนคิดไปว่าตนนั้นป่วยหนักเกินกว่าที่พวกเขาเป็นจริง ๆ และไม่สามารถจะทำอะไรได้เลย {MH 239.1}

In all these cases well-directed physical exercise would prove an effective remedial agent. In some cases it is indispensable to the recovery of health. The will goes with the labor of the hands; and what these invalids need is to have the will aroused. When the will is dormant, the imagination becomes abnormal, and it is impossible to resist disease. {MH 239.2}

ในกรณีทั้งหมดนี้ การออกกำลังกายภายใต้การดูแลอย่างระมัดระวังจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าวิธีการนี้เป็นการรักษาที่ได้ผลเป็นอย่างดี สำหรับคนไข้ในบางราย การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียไม่ได้เลยเพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคได้ กำลังใจนั้นเดินเคียงคู่ไปกับแรงงานของแขนและสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการก็คือการที่กำลังใจได้รับการหนุนชู เมื่อใดที่กำลังใจขาดพลัง จินตนาการก็จะเพี้ยนไป และไม่มีทางที่จะต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ {MH 239.2}

Inactivity is the greatest curse that could come upon most invalids. Light employment in useful labor, while it does not tax mind or body, has a happy influence upon both. It strengthens the muscles, improves the circulation, and gives the invalid the satisfaction of knowing that he is not wholly useless in this busy world. He may be able to do but little at first, but he will soon find his strength increasing, and the amount of work done can be increased accordingly. {MH 240.1}

การไม่เคลื่อนไหวร่างกายส่งผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดที่อาจเกิดกับผู้ป่วยส่วนใหญ่ การเคลื่อนไหวเบา ๆ จากการใช้แรงงานที่เป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่ไม่กระทบกระเทือนต่อจิตและกาย แต่กลับให้ผลดีต่อทั้งสองสิ่งนี้ กล้ามเนื้อจะแข็งแรง ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกพึงพอใจที่ได้รู้ว่าเขามิใช่คนที่ไร้ประโยชน์ในโลกที่ไม่เคยหยุดพักแห่งนี้ แรกๆ เขาอาจจะทำได้แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในไม่ช้าเขาจะพบว่ากำลังเรี่ยวแรงของเขานั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้น และปริมาณของงานก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ {MH 240.1}

Exercise aids the dyspeptic by giving the digestive organs a healthy tone. To engage in severe study or violent physical exercise immediately after eating, hinders the work of digestion; but a short walk after a meal, with the head erect and the shoulders back, is a great benefit. {MH 240.2}

การออกกำลังกายช่วยให้อวัยวะที่มีหน้าที่ย่อยอาหารของผู้ป่วยที่เป็นโรคอาหารไม่ย่อยทำงานได้ดียิ่งขึ้น การเรียนหนังสืออย่างคร่ำเคร่งหรือการออกกำลังกายหนักๆ ทันทีภายหลังการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ ขัดขวางการทำงานของระบบการย่อยอาหาร แต่การเดินเล่นระยะทางสั้น ๆ ด้วยศีรษะที่ตั้งตรงและไหล่ที่ผายออกภายหลังจากการรับประทานอาหารจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก {MH 240.2}

Notwithstanding all that is said and written concerning its importance, there are still many who neglect physical exercise. Some grow corpulent because the system is clogged; others become thin and feeble because their vital powers are exhausted in disposing of an excess of food. The liver is burdened in its effort to cleanse the blood of impurities, and illness is the result. {MH 240.3}

แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงและมีข้อเขียนที่เกี่ยวกับความสำคัญของการออกกำลังกายมาแล้วก็ตาม ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ได้ละเลยต่อการออกกำลังกาย บางคนอ้วนพุงพลุ้ยเนื่องจากระบบอุดตัน ส่วนบางคนก็ผอมแห้งและอ่อนเพลีย เพราะพลังงานที่ให้กำลังต่อร่างกายถูกนำไปใช้ในการย่อยและเผาผลาญอาหารที่ได้รับมากเกินจนหมดสิ้น ตับต้องทำงานหนักมากขึ้นในการกำจัดของเสียออกจากโลหิต และผลที่ตามมาก็คือความเจ็บป่วย {MH 240.3}

Those whose habits are sedentary should, when the weather will permit, exercise in the open air every day, summer or winter. Walking is preferable to riding or driving, for it brings more of the muscles into exercise. The lungs are forced into healthy action, since it is impossible to walk briskly without inflating them. {MH 240.4}

ผู้ที่ชอบนั่งนอนอยู่กับที่ไม่ค่อยจะได้ออกแรงควรจะหาเวลาไปออกกำลังกายกลางแจ้งทุกวันเมื่อฝนฟ้าอากาศอำนวยไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาว การเดินย่อมดีกว่าการนั่งรถเที่ยวเล่นหรือการขับรถ เพราะกล้ามเนื้อจะได้ออกกำลังมากกว่า ปอดก็จะถูกบังคับให้ทำงานอย่างเต็มที่เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเดินเร็วโดยที่ปอดไม่ยอมขยายตัว {MH 240.4}

Such exercise would in many cases be better for the health than medicine. Physicians often advise their patients to take an ocean voyage, to go to some mineral spring, or to visit different places for change of climate, when in most cases if they would eat temperately, and take cheerful, healthful exercise, they would recover health and would save time and money. {MH 240.5}

การได้ออกกำลังกายเช่นนี้จะส่งผลดีมากกว่าการรับประทานยา ในหลาย ๆ กรณี แพทย์ทั้งหลายมักจะแนะนำคนไข้ให้เดินทางไปเที่ยวทะเล ไปอาบน้ำแร่หรือไปตากอากาศตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสภาพอากาศ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าคนไข้ได้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องและได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยจิตใจที่เบิกบาน พวกเขาก็จะหายป่วย อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเงินทองและเวลาอีกด้วย {MH 240.5}