Chapter 22—บทที่ 22
A Warning Against Skepticism
คำเตือนเรื่องความสงสัยไม่เชื่อ

I feel the most intense anguish for our youth. I warn you, as one who knows the danger, not to be entrapped by Satan through the little knowledge of science which you may have acquired. It is better to have a pure and humble heart than all the knowledge you can possibly gain without the fear of the Lord. {MYP 85.1}

ิฉันรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวใจอย่าง หนักต่อเยาวชนของเรา ในฐานะที่ทราบถึง ภัยอันตราย ดิฉันขอเตือนพวกคุณทั้งหลาย ว่าอย่าหลงเข้าไปติดกับดักของซาตานโดย มีความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ที่คุณ เรียนมา เพียงเล็กน้อยซึ่งการที่คุณมีใจที่บริสุทธิ์ และถ่อมจะดีกว่าความรู้ทั้งหมดที่ได้มาโดย ปราศจากความยำเกรงพระเจ้า {MYP 85.1}

The youth of today will be likely to meet skeptics and infidels wherever they may go, and how necessary that they be equipped, so that they may be able to give a reason of their hope with meekness and fear. Thomas Paine has passed into his grave, but his works live to curse the world, and those who doubt the truth of God’s word will place these infidel productions in the hands of the young and inexperienced, to fill their hearts with the poisonous atmosphere of doubt. The spirit of Satan works through wicked men to carry on his schemes for the ruin of souls. {MYP 85.2}

ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตาม มีทางน่าจะ เป็นไปได้ที่เยาวชนในวันนี้จะไปพบกับคน ช่างสงสัยและคนไม่เลื่อมใสศาสนา และ เป็นเรื่องจำเป็นมากเพียงไรที่เราต้อง เตรียมพวกเขาให้พร้อมที่จะพูดถึงเหตุผล ด้วยความถ่อมตนและยำเกรงถึงความหวัง ของพวกเขา โธมัส เพน ล่วงลับไปอยู่ใน หลุมฝังศพของเขาแล้ว แต่ผลงานของเขา ยังคงอยู่เพื่อสาปแช่งชาวโลกและผู้ที่สงสัย ในสัจธรรมของพระวจนะของพระเจ้าจะเอา ผลงานไร้คุณธรรมของพวกเขาไปไว้ในมือ ของผู้ที่ยังอ่อนวัยและไม ่มีประสบการณ์ เติมหัวใจของพวกเขาให้เต็มไปด้วย บรรยากาศที่เป็นพิษของความสงสัย วิญญาณของซาตานกำลังทำงานผ่าน คนชั่วทั้งหลายเพื่อสานต่อแผนร้ายของมัน ในการทำลายจิตวิญญาณ {MYP 85.2}

We are living in an age of licentiousness, and men and youth are bold in sin. Unless our youth are sacredly guarded, unless they are fortified with firm principles, unless greater care is manifested in choosing their associates and the literature which feeds the mind, they will be exposed to a society whose morals are as corrupt as were the morals of the inhabitants of Sodom. The appearance of the people of the world may be very attractive, but if they are continually throwing out suggestions against the Bible, they are dangerous companions, for they will ever seek to undermine the foundations of your faith, to corrupt the conscientiousness of old-fashioned, gospel religion. {MYP 85.3}

Danger of Association with Skeptics
ภัยของการมีส่วนร่วมกับคนช่าง สงสัย

เรากำลังมีชีวิตอยู ่ในยุคของคน ที่หมกมุ่นอยู ่ในโลกีย์วิสัย ทั้งผู้ใหญ่และ เยาวชนต่างกล้าทำบาป หากเยาวชนของ เราไม่ถูกปกป้องอย่างบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ หากพวกเขาไม่ถูกเสริมให้เข้มแข็งใน หลักการที่มั่นคง หากพวกเขาไม่ถูกแนะ อย่างเอาใจใส่ในการเลือกคบเพื่อน และ การเลือกวรรณกรรมที่เสริมสร้างปัญญา แล้ว พวกเขาจะถูกผลักไสเข้าสู่สังคมที่มี ศีลธรรมเสื่อมโทรมเช่นเดียวกับศีลธรรม ของชาวเมืองโสโดม รูปร่างหน้าตาของ ชาวโลกในสมัยนี้อาจดูเหมือนมีเสน่ห์มาก แต่หากพวกเขายังคงกล่าวร้ายต่อต้าน พระคัมภีร์อยู่อย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะเป็น มิตรที่อันตรายอย่างยิ่ง เพราะคนเหล่านี้ จะคอยบั่นทอนรากฐานแห่งความเชื่อของคุณ จะคอยทำลายจิตสำนึกของศาสนาแห่ง ข่าวประเสริฐที่เก่าแก่ล้าสมัย {MYP 85.3}

The youth often come in contact with those of skeptical tendencies, and their parents are in ignorance of the fact until the terrible work of evil is consummated and the youth are ruined. The young should be instructed diligently, that they may not be deceived in regard to the true character of these persons, and not form friendships with this class, or listen to their words of sarcasm and sophistry. Unless our young people have moral courage to sever their connection with these persons when they discover their unbelief, they will be ensnared, and will think and talk as do their associates, speaking lightly of religion and the faith of the Bible. {MYP 86.1}

บ่อยครั้ง เยาวชนมักจะเข้าไปสัมผัส ผู้ที่มีแนวโน้มสงสัยความเชื่อทางศาสนา และพ่อแม่ของพวกเขารู้ไม่เท่าทันความ จริงนี้จนกระทั่งผลงานของความชั่วเข้า ครอบงำและทำลายลูกๆ ของพวกเขา ไปแล้ว เยาวชนควรได้รับการสั่งสอน อย่างขยันขันแข็งเอาใจใส่ เพื่อว่าพวกเขา จะไม่ถูกหลอกเกี่ยวกับธาตุแท้ลักษณะ Lตอนที่ 2K การขัดแย้งกับบาป ] 61 ของคนเหล่านี้และไม่ไปสร้างมิตรภาพกับ คนประเภทนี้หรือฟังคำพูดเสียดสีและซับซ้อน ของพวกเขา หากเมื่อทราบว่าคนเหล่านี้ ไม่มีความเชื่อในศาสนาแล้ว เยาวชนของเรา ไม่มีความกล้าพอที่จะตัดความสัมพันธ์ กับคนเหล่านี้ เยาวชนของเราจะติดกับดัก ของพวกมัน และจะคิดและพูดตามคน พวกนั้น ดูถูกและเหยียดหยามศาสนาและ ความเชื่อในพระคัมภีร์ {MYP 86.1}

Could the eyes of deluded youth be opened, they would see the exultant leer of Satan at his success in ruining souls. In every conceivable way he seeks to adapt his temptations to the various dispositions and circumstances of those whom he wishes to entangle. He will try every device, and if the subjects of these temptations do not seek God, they will be blinded to his deceptions, and will be self-confident, self-sufficient, and in ignorance of their condition and danger. They will soon come to despise the faith once delivered to the saints. {MYP 86.2}

Self-Confidence and Blindness
ความเชื่อมั่นในตนเองกับตา ที่มืดบอด

หากจะเบิกตาของเยาวชนที่ถูก หลอกให้เปิดออกได้ พวกเขาจะเห็น ซาตานชำเลืองอย่างลิงโลดในความสำเร็จ ของมันที่สามารถทำลายจิตวิญญาณ ซาตานจะปรับการทดลองของมันด้วย ทุกวิธีที่มันนึกได้ให้เข้ากับอารมณ์และ สถานการณ์อันหลากหลายของเหยื่อที่ มันต้องการทำให้หลงเข้าไปติด มันจะ ทดลองใช้ทุกเครื่องมือที่มี และหากเหยื่อ ของการทดลองไม่แสวงหาความช่วยเหลือ ของพระเจ้า ตาของพวกเขาจะมืดบอด มองไม่เห็นการหลอกลวงต่างๆ ของมัน และจะเชื่อมั่นในตนเอง พึ่งพาตนเอง ไม่ ตระหนักถึงสภาพและอันตรายของตนเอง ในไม่ช้าพวกเขาจะเริ่มเหยียดหยาม ความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชน ครั้งเดียวสำหรับตลอดไป {MYP 86.2}

I speak to the youth as one who knows, as one to whom the Lord has opened the perils that attend their pathway. Self-confidence will lead you into the snare of the enemy. The youth do not ask counsel of God, and make Him their refuge and strength. They enter society with all assurance, confident that they are fully able to choose the right and to comprehend divine mysteries, because of their powers of reason, as though they could discover truth for themselves. {MYP 87.1}

ดิฉันพูดกับเยาวชนในฐานะผู้รู้ ในฐานะที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นถึง ภัยอันตรายที่อยู่บนเส้นทางของพวกเขา ความเชื่อมั่นในตนเองจะนำพาพวกคุณ หลงเข้าไปติดกับดักของศัตรู เยาวชน ไม่แสวงหาคำแนะนำจากพระเจ้าและให้ พระองค์เป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของพวกเขา พวกเขาก้าวเข้าสู่สังคมด้วยความมั่นใจ เชื่อมั่นว่าตนเองมีความสามารถเลือก สิ่งที่ถูกต้องและเข้าใจความลี้ลับของพระเจ้า เพราะพวกเขามีความสามารถในการใช้ เหตุผล ราวกับว่าพวกเขาสามารถค้นหา ความกระจ่างได้ด้วยตนเอง {MYP 87.1}

We fear more for those who are self-confident than for any others, for they will surely be entangled in the net that has been set by the great adversary of God and man. Some associate who has been chosen as a familiar friend, who has been tainted with the corruption of doubt, will instill his leaven of unbelief into the minds of this class. By fulsome flattery of their talent, their intellectual superiority, by inciting in them an ambition for high position, their attention will be gained, and moral blight will fall upon them. Those who are exalted in their own opinions will despise the blood of the Atoning Sacrifice, and will do despite to the Spirit of grace. {MYP 87.2}

เรากังวลถึงผู้คนที่มั่นใจมากกว่า คนอื่นใด เพราะพวกเขาจะติดกับดักที่ จอมศัตรูของพระเจ้ากับมนุษย์วางไว้ อย่างแน่นอน มิตรสหายบางคนที่พวกเขา เลือกไว้เป็นเพื่อนสนิท ผู้ที่ถูกแปดเปื้อน ด้วยความชั่วของการสงสัยจะถ่ายเชื้อ แห่งการไม่เชื่อมาสู่จิตใจของคนจำพวกนี้ ด้วยคำป้อยออันน่ารังเกียจในความสามารถ ของตนเอง ในความฉลาดที่เหนือกว่า คนอื่น และในการกระตุ้นให้พวกเขา ทะเยอทะยานที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูง จะ เอาชนะความสนใจของพวกเขาได้และ ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมจะครอบงำ พวกเขา ผู้ที่ถูกยกชูให้สูงด้วยความคิดเห็น ของตนจะชิงชังพระโลหิตแห่งการเสียสละ เพื่อลบบาปและจะเหยียดหยามพระวิญญาณ แห่งพระคุณ {MYP 87.2}

The children of Sabbath-keeping parents, who have had great light, who have been the objects of the tenderest solicitude, may be the ones who will leave a heritage of shame, who will sow to the wind and reap the whirlwind. In the judgment the names of those who have sinned against great light will be written with those who are condemned to be separated from the presence of the Lord and from the glory of His power. They will be lost, lost, and will be numbered with the scorners of the grace of Christ. {MYP 87.3}

ลูกๆ ของพ่อแม่ที่ถือรักษาวันสะบาโตผู้ซึ่งมีความกระจ่างยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่ง เป็นเป้าหมายของความห่วงใยที่อ่อนโยน ที่สุด อาจเป็นผู้ฝากมรดกแห่งความอับอาย ที่ต้องหว่านเมล็ดไปตามสายลมและเก็บ เกี่ยวพายุหมุน ในวันพิพากษารายชื่อ ของผู้ที่ทำบาปต่อความกระจ่างยิ่งใหญ่ จะถูกจารึกลงคู่กับผู้ที่ถูกสาปแช่งให้ต้อง แยกตัวออกจากเบื้องพระพักตร์และออกไป จากพระสิริแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ คนเหล่านี้จะสูญหายไป และจะถูกนับ รวมกับผู้ที่แช่งด่าพระคุณของพระคริสต์ {MYP 87.3}

I would rather see my children laid in the grave than see them taking the path that leads to death. The terrible fact that I had nurtured children to fight against the God of heaven, to swell the ranks of apostates in the last days, to march under the black banner of Satan, would indeed be a thought of horror to me. {MYP 88.1}

ดิฉันปรารถนาที่จะเห็นลูกของดิฉัน ถูกฝังไว้ในหลุมศพมากกว่าเห็นพวกเขา เดินอยู่บนเส้นทางที่นำไปสู ่ความตาย มันจะเป็นความจริงอันน่าหดหู่สำหรับ ดิฉันหากต้องเห็นลูกๆ ที่ดิฉันพร่ำสั่งสอน ต้องมาต่อสู้กับพระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ ต้องมาดำรงตำแหน่งสูงของผู้ละทิ้งพระเจ้า ในยุคสุดท้ายและเดินสวนสนามใต้ธงดำ ของซาตาน ความคิดนี้ช่างเป็นเรื่องน่า เหี้ยมโหดสลดใจสำหรับดิฉัน {MYP 88.1}

Our youth will meet temptations on every hand, and they must be so educated that they will depend upon higher power, higher teaching, than can be given by mortals. There are despisers of our Lord everywhere, who habitually throw contempt upon Christianity. They call it the plaything of children, invented to impose on the credulity of the ignorant. {MYP 88.2}

Moral Courage Needed
จำเป็นต้องการความกล้าหาญ ฝ่ายศีลธรรม

เยาวชนของเราจะเผชิญหน้ากับ การทดลองรอบด้าน พวกเขาจึงต้องได้รับ การศึกษาในรูปแบบที่พวกเขาต้องพึ่งพา ฤทธานุภาพที่สูงกว่า เป็นคำสอนระดับสูง เกินกว่าที่มนุษย์มตะจะให้ได้ มีผู้หลู่เกียรติ พระเจ้าอยู่ทุกแห่งหน ผู้เหยียดหยาม ศาสนาคริสต์จนติดเป็นนิสัย พวกเขา เรียกศาสนานี้ว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็ก ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อบังคับใช้กับความเชื่อ งมงายของผู้รู้ไม่เท่าทัน {MYP 88.2}

Those who have not moral power cannot stand in defense of the truth; they have not courage to say: “Unless such conversation ceases, I cannot remain in your presence. Jesus, the world’s Redeemer, is my Saviour; in Him is centered my hope of eternal life.” But this is the very way in which to silence them. If you argue with them, they will have arguments with which to meet you, and nothing you may say will touch them; but if you live for Christ, if you are firm in your allegiance to the God of heaven, you may do for them that which argument will fail to do, and convince them of the fallacy of their doctrines by the power of godliness. {MYP 88.3}

ผู้ที่ไม่มีพลังฝ่ายศีลธรรมไม่อาจ ยืนหยัดปกป้องสัจธรรมได้ พวกเขาไม่กล้า พอที่จะพูดว่า “หากยังไม่หยุดสนทนา ถึงเรื่องเช ่นนี้ ผมก็อยู่ร่วมกับคุณต ่อไป อีกไม่ได้ พระเยซูองค์พระผู้ช่วยชาวโลก ให้รอด เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของผม พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความหวัง ในชีวิตนิรันดร์ของผม” แต่วิธีนี้เป็นหน ทางเดียวที่จะทำให้คนเหล่านั้นหยุดพูด หากคุณต่อล้อต่อเถียงกับพวกเขา พวกเขา ก็จะมีข้ออ้างมาสู้กับคุณและสิ่งที่คุณพูด จะไม่เข้าหูพวกเขา แต่หากคุณดำเนินชีวิต เพื่อพระคริสต์ หากคุณแน่วแน่ในความ จงรักภักดีต่อพระเจ้าบนสรวงสวรรค์ คุณ จะช่วยพวกเขาได้ดีกว่าการไปโต้เถียงกับ พวกเขา และจะนำพาพวกเขาให้เห็นถึง ข้อผิดพลาดในความเชื่อของพวกเขา โดย อาศัยฤทธานุภาพของพระเจ้า {MYP 88.3}

There is no sadder spectacle than that of those who have been purchased by the blood of Christ, who have been intrusted with talents wherewith they may glorify God, turning to jest the messages graciously sent to them in the gospel, denying the divinity of Christ, and trusting to their own finite reasoning, and to arguments that have no foundation. When tested with affliction, when brought face to face with death, all these fallacies they have cherished will be melted away like frost before the sun. {MYP 88.4}

ไม่มีภาพใดที่จะน่าเศร้าไปกว่า การเห็นผู้คนที่ได้รับการไถ่ให้รอดด้วย พระโลหิตของพระคริสต์ ผู้ซึ่งได้รับตะลันต์ เป็นของประทานพิเศษเพื่อถวายเกียรติ แด่พระเจ้า กลับทำตัวเยาะเย้ยถากถาง ข่าวสารแห่งพระกิตติคุณที่ตนเองเคย ได้รับอย่างเต็มล้นด้วยพระคุณ บอกปัด ความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ และ วางใจในเหตุผลอย่างจำกัดของตนเองและ การโต้แย้งที่ไร้รากฐาน เมื่อถูกทดสอบ ด้วยความทุกข์ยาก เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ ความตาย ข้อผิดพลาดที่คนเหล่านี้ฟูมฟัก ขึ้นในใจจะหลอมเหลวไปเหมือนเช ่น เกล็ดหิมะใต้แสงอาทิตย์ {MYP 88.4}

How terrible it is to stand by the coffin of one who has rejected the appeals of divine mercy! How terrible to say: Here is a life lost! Here is one who might have reached the highest standard, and gained immortal life, but he surrendered his life to Satan, became ensnared by the vain philosophies of men, and was a plaything of the evil one! The Christian’s hope is as an anchor to the soul, both sure and steadfast, and entereth into that which is within the veil, whither Christ the forerunner is for us entered. We have an individual work to do to prepare for the great events that are before us. {MYP 89.1}

ช่างน่าหดหู่ใจยิ่งนักที่ต้องยืนอยู ต่อหน้าหีบศพของผู้ที่ปฏิเสธพระคุณของ พระเจ้า มันน่าอดสูที่ต้องกล่าวออกมาว่า นี่คือชีวิตหนึ่งที่หลงหายไป นี่คือชีวิตหนึ่ง ที่น่าจะก้าวไปถึงมาตรฐานสูงสุดและรับชีวิต อมตะ แต่เขายอมจำนนชีวิตของเขาแก่ ซาตาน ตกสู่กับดักของปรัชญาอันไร้สาระ ของมนุษย์ และกลายเป็นของเล่นของ คนชั่ว ความหวังของคริสเตียนเปรียบ เหมือนสมอของจิตวิญญาณ ทั้งมั่นคงและ เหนียวแน่น และเข้าไปให้ถึงหลังม่านนั้น ที่ซึ่งพระคริสต์ผู้ทรงมาก่อนเราทรงก้าว เข้าไปแล้ว เราแต่ละคนต่างมีงานต้องเตรียม และทำเพื่อเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่อยู่ต่อ หน้าเรา {MYP 89.1}

The youth should seek God more earnestly. The tempest is coming, and we must get ready for its fury by having repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. The Lord will arise to shake terribly the earth. We shall see troubles on all sides. Thousands of ships will be hurled into the depths of the sea. Navies will go down, and human lives will be sacrificed by millions. Fires will break out unexpectedly, and no human effort will be able to quench them. The palaces of earth will be swept away in the fury of the flames. Disasters by rail will become more and more frequent; confusion, collision, and death without a moment’s warning will occur on the great lines of travel. The end is near, probation is closing. Oh, let us seek God while He may be found, call upon Him while He is near! The prophet says: “Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought His judgment; seek righteousness, seek meekness: it may be ye shall be hid in the day of the Lord’s anger.”–The Signs of the Times, April 21, 1890. {MYP 89.2}

The Tempest Is Coming
จำเป็นต้องการความกล้าหาญ ฝ่ายศีลธรรม

เยาวชนทั้งหลายควรแสวงหา พระเจ้าด้วยความจริงใจมากกว่านี้ พายุแรง กำลังมา เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับ ความบ้าคลั่งของมันโดยการสำนึกผิด และกลับใจเข้าหาพระเจ้าและมีความเชื่อ ต่อพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเป็นเจ้าจะทรงลุกขึ้นเขย่าโลกอย่าง น่ากลัว เราจะเห็นภัยพิบัติรอบด้าน เรือ นับหมื่นนับแสนจะถูกเหวี่ยงให้จมดิ่งสู่ ก้นทะเล กองกำลังทางนาวีจะล่มสลาย และมนุษย์ต้องเสียชีวิตเป็นล้านๆ คน อัคคีภัยจะเกิดขึ้นไปทั่วอย่างไม่คาดคิด และกำลังของมนุษย์ไม่อาจดับมันลงได้ พระราชวังและคฤหาสน์ต่างๆ จะถูกเผาไหม้ เป็นจุลในกองเพลิง ภัยพิบัติบนรางรถไฟ จะเกิดถี่ยิ่งขึ้น ความสับสน การประสาน งากันและความตายโดยไม่มีการแจ้งเตือน ล่วงหน้าจะเกิดขึ้นในทุกเส้นทางยิ่งใหญ่ ของการเดินทาง วันสิ้นยุคคืบใกล้เข้า มาแล้ว วาระแห่งพระกรุณากำลังสิ้นสุดลง โอ ให้เราแสวงหาพระยาห์เวห์ขณะที่ยังพบ พระองค์ได้ ให้ทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ ทรงอยู่ใกล้ ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “จง แสวงหาพระยาห์เวห์ทุกคนที่ถ่อมใจบน แผ่นดินคือผู้ที่ทำตามพระบัญชาของ พระองค์ จงแสวงหาความชอบธรรม จง แสวงหาความถ่อมใจ บางทีพวกเจ้าจะ ได้รับการกำบังในวันแห่งพระพิโรธของ พระยาห์เวห์” เศฟันยาห์. 2:3–The Signs of the Times, April 21, 1890. {MYP 89.2}

When you rise in the morning, do you feel your helplessness, and your need of strength from God? and do you humbly, heartily make known your wants to your heavenly Father? If so, angels mark your prayers, and if these prayers have not gone forth out of feigned lips, when you are in danger of unconsciously doing wrong, and exerting an influence which will lead others to do wrong, your guardian angel will be by your side, prompting you to a better course, choosing your words for you, and influencing your actions. {MYP 90.1}

Daily Dependence on God
การพึ่งพระเจ้าทุกวัน

เมื่อคุณตื่นนอนในเวลาเช้า คุณ รู้สึกว่าหมดหนทางและต้องการพละกำลัง จากพระเจ้าไหม และคุณทูลขอด้วยความ ถ่อมตนอย่างจริงใจต่อพระบิดาบนสรวง สวรรค์ถึงความขัดสนหรือไม่ หากคุณ ทำเช ่นนี้ ทูตสวรรค์บันทึกคำอธิษฐาน ของคุณ และหากคำอธิษฐานเหล่านี้มิได้ กล่าวออกจากริมฝีปากที่เสแสร้ง เมื่อคุณ ตกอยู่ในภัยอันตรายที่จะทำผิดอย่างไม่รู้ตัว และส่งอิทธิพลที่จะนำผู้อื่นทำผิดนั้นไป ด้วย เมื่อนั้น ทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ของคุณ จะมาอยู่ข้างตัวคุณ กระตุ้นคุณให้เดิน ไปบนเส้นทางที่ดีกว่า เลือกคำพูดให้ คุณและส่งอิทธิพลต่อการกระทำของคุณ {MYP 90.1}

If you feel in no danger, and if you offer no prayer for help and strength to resist temptations, you will be sure to go astray; your neglect of duty will be marked in the book of God in heaven, and you will be found wanting in the trying day.–“Testimonies for the Church,” Vol. 3, pp. 363, 364. {MYP 90.2}

หากคุณรู้สึกว่าไม่ตกอยู่ในอันตราย และไม่คิดที่จะอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือ และพละกำลังเพื่อต่อสู้กับการทดลอง คุณจะเดินหลงทางอย่างแน่นอน การละเลย หน้าที่ของคุณจะถูกบันทึกไว้ในสมุดของ พระเจ้าบนสวรรค์ และคุณจะพบว่าคุณยัง ขาดอยู่ในวันพิพากษานั้น– “Testimonies for the Church,” Vol. 3, pp. 363, 364. {MYP 90.2}