Chap. 26— บทที่ 26
The Fight of Faith
การต่อสู้ของความเชื่อ

Many of the youth have not a fixed principle to serve God. They sink under every cloud, and have no power of endurance. They do not grow in grace. They appear to keep the commandments of God, but they are not subject to the law of God, neither indeed can be. Their carnal hearts must be changed. They must see beauty in holiness: then they will pant after it as the hart panteth after the water-brooks; then they will love God and His law; then the yoke of Christ will be easy, and His burden light. {MYP 102.1

เยาวชนมากมายไม่มีหลักการอัน แน่วแน่ในการรับใช้พระเจ้า พวกเขาจมอยู่ ใต้ทุกกลุ่มควัน และไม่มีกำลังที่จะอดทน ต่อความยากลำบาก พวกเขาไม่เติบโตใน พระคุณ พวกเขาดูเหมือนปฏิบัติตาม พระบัญญัติของพระเจ้า แต่ไม่ได้อยู่ใต้ ธรรมบัญญัติของพระเจ้า ที่จริงแล้วก็ไม่มี ความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ จิตใจที่ยัง ฝักใฝ่เนื้อหนังจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องมองเห็นความงดงามในความ บริสุทธิ์ แล้วพวกเขาจะกระหายดังเช่น กวางกระเสือกกระสนหาธารน้ำ แล้วพวกเขา จะรักพระเจ้าและธรรมบัญญัติของพระองค์ เมื่อนั้น แอกของพระคริสต์จะพอเหมาะ และ ภาระของพระองค์ก็จะเบา {MYP 102.1}

If your steps are ordered by the Lord, dear youth, you must not expect that your path will always be one of outward peace and prosperity. The path that leads to eternal day is not the easiest to travel, and at times it will seem dark and thorny. But you have the assurance that God’s everlasting arms encircle you, to protect you from evil. He wants you to exercise earnest faith in Him, and learn to trust Him in the shadow as well as in the sunshine. {MYP 102.2}

หากย่างก้าวของคุณเป็นไปตาม การบัญชาของพระยาห์เวห์ เยาวชนที่รัก คุณต้องไม่คาดหวังว่าวิถีของคุณจะดู สงบสุขและอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นประจำ เส้นทางนำไปสู่นิรันดร์กาลมิใช่เส้นทางที่ สะดวกง่ายต่อการสัญจร และในบางครั้ง ดูเหมือนว่าจะปกคลุมด้วยความมืดและ พงหนาม แต่คุณมีหลักประกันว่าพระหัตถ์ นิรันดรของพระเจ้าจะคอยโอบอุ้มคุณไว้ เพื่อปกป้องคุณให้พ้นจากความชั่ว พระองค์ ประสงค์ให้คุณใช้ความเชื่ออันจริงใจของคุณ และเรียนรู้ที่จะวางใจในพระองค์ทั้งยามอยู่ ใต้เงามืดหรือกลางแสงแดด {MYP 102.2}

The follower of Christ must have faith abiding in the heart; for without this it is impossible to please God. Faith is the hand that takes hold of infinite help; it is the medium by which the renewed heart is made to beat in unison with the heart of Christ. {MYP 102.3}

Living Faith
ความเชื่อที่มีชีวิต

ผู้ติดตามพระคริสต์ต้องมีความเชื่อ อยู่ในใจ ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว จะไม่เป็น ที่พอพระทัยพระเจ้าเลย ความเชื่อคือมือ ที่ยึดความช่วยเหลืออันไร้ขอบเขตไว้มั่น เป็นสื่อกลางซึ่งทำให้หัวใจที่เกิดใหม่เต้น ประสานเข้ากับพระหทัยของพระคริสต์ {MYP 102.3}

In her endeavors to reach her home, the eagle is often beaten down by the tempest to the narrow defiles of the mountains. The clouds, in black, angry masses sweep between her and the sunny heights where she secures her nest. For a while she seems bewildered, and dashes this way and that, beating her strong wings as if to sweep back the dense clouds. She awakens the doves of the mountains with her wild cry in her vain endeavors to find a way out of her prison. At last she dashes upward into the blackness, and gives a shrill scream of triumph as she emerges, a moment later, in the calm sunshine above. The darkness and tempest are all below her, and the light of heaven is shining about her. She reaches her loved home in the lofty crag, and is satisfied. It was through darkness that she reached the light. It cost her an effort to do this, but she is rewarded in gaining the object which she sought. {MYP 102.4}

ในความพยายามของนกอินทรีย์ ที่จะไปให้ถึงรัง บ่อยครั้งมันถูกลมพายุ รุนแรงซัดกระหน่ำลงไปยังหุบเขาแคบ ก้อนเมฆดำเคลื่อนไปกั้นระหว่างมันและ เนินเขาสูงซึ่งเป็นที่ตั้งรังของมันและที่มี แดดจ้าส่องอยู่ ดูเหมือนว่ามันจะมึนงงไป ชั่วครู่ มันพยายามโฉบไปทางโน้นและ แวบมาทางนี้ กระพือปีกอันแข็งแกร่ง คล้ายกับจะกวาดก้อนเมฆมืดทึบไปให้พ้น เส้นทาง ในความพยายามอย่างไร้ผลที่ จะหาทางหลุดพ้นจากพันธนาการนี้ เสียง ร้องว้าวุ่นใจของมันปลุกหมู่นกเขาทั้งหลาย บนภูผาจนแตกตื่น ในที่สุดมันทะยาน ขึ้นสูงเข้าไปในความมืดนั้น และนาทีต่อมา มันแผดเสียงแหลมแห่งชัยชนะเมื่อฝ่า ความมืดออกมาได้ มาอยู่ท่ามกลางแสงแดด อันสงบที่ส่องจากเบื้องบน ความมืดและ พายุค่อยๆ จมหายไปอยู่เบื้องล่าง ความ สว่างของท้องฟ้าส่องรอบตัวมัน มันบิน ถึงรังรักที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาสูง มันพอใจ การฝ่าผ่านความมืดทำให้มันไปถึงความ สว่าง มันต้องใช้ความพยายามในการทำ เช่นนี้แต่มันได้ผลตอบแทนบรรลุตามเป้า หมายที่มุ่งหวังไว้ {MYP 102.4}

This is the only course we can pursue as followers of Christ. We must exercise that living faith, which will penetrate the clouds that, like a thick wall, separate us from heaven’s light. We have heights of faith to reach, where all is peace and joy in the Holy Spirit. {MYP 103.1}

นี่เป็นหนทางเดียวที่เราดำเนินตาม ได้ในฐานะที่เป็นผู้ติดตามของพระคริสต์ เราต้องใช้ความเชื่อที่มีชีวิตเพื่อเจาะผ่าน เมฆที่เป็นเหมือนกำแพงหนาทึบแยกเรา ออกจากความแสงสว่างของสวรรค์ เรา มีที่ราบสูงแห่งความเชื่อที่จะไปให้ถึง ที่นั่นจะมีแต่สันติสุขและชื่นชมยินดีใน พระวิญญาณบริสุทธิ์ {MYP 103.1}

Have you ever watched a hawk in pursuit of a timid dove? Instinct has taught the dove that in order for the hawk to seize his prey, he must gain a loftier flight than his victim. So she rises higher and still higher in the blue dome of heaven, ever pursued by the hawk, which is seeking to obtain the advantage. But in vain. The dove is safe as long as she allows nothing to stop her in her flight, or draw her earthward; but let her once falter, and take a lower flight, and her watchful enemy will swoop down upon his victim. Again and again have we watched this scene with almost breathless interest, all our sympathies with the little dove. How sad we should have felt to see it fall a victim to the cruel hawk! {MYP 103.2}

A Lifelong Conflict
การต่อสู้ทั้งชีวิต

คุณเคยเฝ้าดูเหยี่ยวตามล่านกเขา ขี้ตื่นหรือไม่ สัญชาตญาณสอนนกเขาให้ รู้ว่าการที่เหยี่ยวจะจับเหยื่อได้ มันต้อง บินในระดับให้สูงเหนือกว่าเหยื่อ ดังนั้น นกเขาจึงบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ บินไปสู่ ท้องฟ้าสีครามเบื้องบน ภายใต้การไล่ล่า ของเหยี่ยวที่บินตามอย่างไม่ลดละเพื่อให้ ได้ระดับได้เปรียบที่สูงกว่า แต่ไม่ประสบผล ตามต้องการ นกเขาจะปลอดภัยตราบใด ที่ไม่ปล่อยให้สิ่งใดมาทำให้มันหยุดบิน หรือล่อให้มันบินลงต่ำ แต่เมื่อใดนกเขา สะดุดและบินต่ำลง ศัตรูที่คอยจ้องอยู่แล้ว ก็จะโฉบลงมาหาเหยื่อของมัน ครั้งแล้ว ครั้งเล่าที่พวกเราคอยติดตามเหตุการณ์ เช่นนี้เกิดขึ้นด้วยใจระทึกจนแทบจะกลั้น หายใจ พวกเราส่งความเห็นใจไปให้ นกเขาตัวน้อย ช่างน่าเศร้าเพียงไรที่ต้อง เห็นมันตกเป็นเหยื่อของเจ้าเหยี่ยวโหด เหี้ยม {MYP 103.2}

We have before us a warfare,–a lifelong conflict with Satan and his seductive temptations. The enemy will use every argument, every deception, to entangle the soul; and in order to win the crown of life, we must put forth earnest, persevering effort. We must not lay off the armor or leave the battlefield until we have gained the victory, and can triumph in our Redeemer. As long as we continue to keep our eyes fixed upon the Author and Finisher of our faith, we shall be safe. But our affections must be placed upon things above, not on things of the earth. By faith we must rise higher and still higher in the attainment of the graces of Christ. By daily contemplating His matchless charms, we must grow more and more into His glorious image. While we thus live in communion with Heaven, Satan will lay his nets for us in vain.–The Youth’s Instructor, May 12, 1898. {MYP 104.1}

สงครามอยู่เบื้องหน้าเรา เป็น สงครามที่ต้องต่อสู้กันทั้งชีวิตกับซาตาน และการทดลองยั่วยวนของมัน ศัตรูจะใช้ ทุกการโต้แย้ง การล่อลวงทุกรูปแบบเพื่อ จองจำจิตวิญญาณ และหากเราต้องการ ครองมงกุฎแห่งชีวิตแล้วเราจะต้องลงมือ ด้วยความพากเพียรอย่างจริงใจ ทรหด อดทน เราต้องไม่ถอดยุทธภัณฑ์หรือทิ้ง สมรภูมิจนกว่าจะได้รับชัยชนะและร่วม ฉลองชัยกับพระผู้ไถ่ของเรา ตราบใดที่เรา เอาหน้าหันไปจับจ้องอยู่กับพระผู้เบิกทาง ความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้น สมบูรณ์แล้วเราก็จะปลอดภัย เราจะต้องเอา ความรักของเราไปวางไว้อยู่กับสิ่งที่อยู่ เบื้องบนไม่ใช่อยู่กับสิ่งของบนโลกนี้ โดย ความเชื่อ เราต้องไต่เต้าให้สูงขึ้น และ สูงยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุให้ถึงพระคุณทั้งหมด ของพระคริสต์ โดยการตรึกตรองถึง ความน่าประทับใจอันหาที่เปรียบมิได้ ของพระองค์ทุกวัน เราจะเติบโตยิ่งขึ้น ตามพระฉายอันเปี่ยมด้วยพระสิริของ พระองค์ ในขณะที่เราดำเนินชีวิตอย่าง สนิทใกล้ชิดกับสวรรค์เช่นนี้ ตาข่ายของ ซาตานที่จัดวางไว้เพื่อดักเราจะล้มเหลว– The Youth’s Instructor, May 12, 1898. {MYP 104.1}