Chapter 34 —บทที่ 34
Genuine Christian Experience
ประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนขนานแท

I saw that unless there is an entire change in the young, a thorough conversion, they may despair of heaven. From what has been shown me, there are not more than half of the young who profess religion and the truth, who have been truly converted. If they had been converted, they would bear fruit to the glory of God. Many are leaning upon a supposed hope, without a true foundation. The fountain is not cleansed, therefore the streams proceeding from that fountain are not pure. Cleanse the fountain, and the streams will be pure. {MYP 131.1}

ิฉันรู้ดีว่าหากคนหนุ่มสาวไม่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงและการกลับใจ อย่างครบถ้วนแล้ว พวกเขาอาจหมดหวัง ที่จะไปสวรรค์ จากสิ่งที่สำแดงแก่ดิฉันนั้น มีเยาวชนที่ยอมรับในเรื่องศาสนาและ สัจธรรมเป็นผู้กลับใจอย่างแท้จริงไม่ถึงครึ่ง หากพวกเขากลับใจใหม่แล้ว ก็คงออกผล ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า คนมากมาย พึ่งพิงอยู่กับความหวังที่ทึกทักขึ้นมาเอง โดยปราศจากฐานรากที่แท้จริง ธารน้ำพุนี้ ยังไม่ถูกชำระให้สะอาด ดังนั้น สายน้ำ ที่ไหลออกมาจากน้ำพุนี้จึงไม่บริสุทธิ์ จง ชำระบ่อน้ำพุและธารน้ำที่ไหลออกมาจึง จะบริสุทธิ์ {MYP 131.1}

If the heart is right, your words, your dress, your acts will all be right. True godliness is lacking. I would not dishonor my Master so much as to admit that a careless, trifling, prayerless person is a Christian. No; a Christian has victory over his besetments, over his passions. There is a remedy for the sin-sick soul. That remedy is in Jesus. Precious Saviour! His grace is sufficient for the weakest; and the strongest must also have His grace or perish. {MYP 131.2}

หากหัวใจถูกต้อง คำพูด การแต่ง กายของคุณ ความประพฤติของคุณจะ ถูกต้องทั้งสิ้น พระลักษณะที่แท้จริงของ พระเจ้ายังขาดแคลน ดิฉันไม่ต้องการหลู่ เกียรติพระอาจารย์ของดิฉันมากเท่ากับ การยอมรับผู้ที่ไม่เอาใจใส่ ทำทีเล่นทีจริง และขาดการอธิษฐานว่าเป็นคริสเตียนคน หนึ่ง ไม่เลย คริสเตียนคนหนึ่งจะมีชัยชนะ เหนือการถูกรุมเร้าและเหนือตัณหาของตน ยังมีทางบำบัดสำหรับจิตวิญญาณที่เจ็บป่วย ด้วยบาป ทางบำบัดนั้นอยู่ในองค์พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดผู้ประเสริฐ พระคุณของ พระองค์มีมากพอสำหรับผู้ที่อ่อนแอที่สุด และผู้ที่แข็งแรงที่สุดก็ต้องมีพระคุณนี้เช่นกัน มิฉะนั้นเขาก็ต้องพินาศ {MYP 131.2}

I saw how this grace could be obtained. Go to your closet, and there alone plead with God: “Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.” Be in earnest, be sincere. Fervent prayer availeth much. Jacob-like, wrestle in prayer. Agonize. Jesus in the garden sweat great drops of blood; you must make an effort. Do not leave your closet until you feel strong in God; then watch, and just as long as you watch and pray you can keep these evil besetments under, and the grace of God can and will appear in you. {MYP 131.3}

Saving Grace
พระคุณช่วยให้รอด

ดิฉันเข้าใจแล้วว่าเราจะรับพระคุณนี้ ได้อย่างไร จงปลีกตัวไปยังห้องชั้นใน ของคุณเอง และอยู่ในนั้นตามลำพังทูล อ้อนวอนต่อพระเจ้าดังนี้ “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์” สดุดี 51:10 จงมีความกระตือรือร้น จริงใจ คำอธิษฐานที่มีศรัทธาสูงบังเกิดผลสูง เหมือนเช่นลักษณะที่ยาโคบปล้ำสู้ในการ อธิษฐาน พระเยซูทรงทนเจ็บปวดในสวน แห่งนั้น ทรงหลั่งเหงื่อเป็นหยดพระโลหิต เม็ดโต คุณก็ต้องทุ่มเทอย่างแรงกล้า อย่า ออกจากห้องนั้นจนกว่าคุณรู้สึกว่าเข้มแข็ง ในพระเจ้า จากนั้น ให้เฝ้าสังเกตตราบใด ที่คุณเฝ้าระวังและอธิษฐาน คุณจะควบคุม การรุมเร้าอันชั่วร้ายเหล่านี้ได้และพระคุณ ของพระเจ้าจึงจะปรากฏและปรากฏใน ตัวคุณ {MYP 131.3}

God forbid that I should cease to warn you. Young friends, seek the Lord with all your heart. Come with zeal, and when you sincerely feel that without the help of God you perish, when you pant after Him as the hart panteth after the water-brooks, then will the Lord strengthen you speedily. Then will your peace pass all understanding. If you expect salvation, you must pray. Take time. Be not hurried and careless in your prayers. Beg of God to work in you a thorough reformation, that the fruits of His Spirit may dwell in you, and you shine as lights in the world. Be not a hindrance or curse to the cause of God; you can be a help, a blessing. Does Satan tell you that you cannot enjoy salvation, full and free? Believe him not. {MYP 132.1}

ไม่เลย ดิฉันไม่ควรยุติที่จะเตือนคุณ เพื่อนผู้เยาว์ทั้งหลาย จงแสวงหาองค์ พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของคุณ จง เข้ามาด้วยใจที่กระตือรือร้น และเมื่อคุณ รู้สึกอย่างจริงใจว่าหากปราศจากความ ช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วคุณจะพินาศ เมื่อคุณกระหายแสวงหาพระองค์ดั่งเช่น กวางน้อยกระหายหาน้ำแล้วละก็ เมื่อนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสริมกำลังแก่คุณ อย่างรวดเร็ว เมื่อนั้นคุณจะพบกับสันติสุข ที่เกินความเข้าใจทั้งปวง ถ้าคุณคาดหวัง ความรอด คุณต้องอธิษฐาน ต้องใช้เวลา อย่าอธิษฐานอย่างรีบเร่งและเลินเล่อ อ้อนวอนทูลขอพระเจ้า ปฏิรูปภายในตัวคุณ อย่างครบถ้วน เพื่อผลของพระวิญญาณ บริสุทธิ์มาสถิตในตัวคุณ และคุณจะฉาย ความสว่างในโลก อย่าทำตัวคุณเป็นอุปสรรค หรือคำสาปต่อพระราชกิจของพระเจ้า คุณทำตัวให้เป็นประโยชน์และเป็นพระพรได้ ซาตานบอกคุณว่าคุณชื่นชมยินดีกับความ รอดที่ประทานมาอย่างครบถ้วนและให้เปล่า ไม่ได้ใช่ไหม อย่าไปเชื่อมัน {MYP 132.1}

It is the privilege of every Christian to enjoy the deep movings of the Spirit of God. A sweet, heavenly peace will pervade the mind, and you will love to meditate upon God and heaven. You will feast upon the glorious promises of His word. But know first that you have begun the Christian course. Know that the first steps are taken in the road to everlasting life. Be not deceived. I fear, yea, I know that many of you know not what religion is. You have felt some excitement, some emotion, but have never seen sin in its enormity. You have never felt your undone condition, and turned from your evil ways with bitter sorrow. You have never died to the world. You still love its pleasures; you love to engage in conversation on worldly matters. But when the truth of God is introduced, you have nothing to say. Why so silent! Why so talkative upon worldly things, and so silent upon the subject that should most concern you,–a subject that should engage your whole soul? The truth of God does not dwell in you. –“Testimonies for the Church,” Vol. 1, pp. 158, 159. {MYP 132.2}

The First Steps
ขั้นตอนแรก

เป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียนทุกคน ที่จะชื่นชมกับการขับเคลื่อนอย่างลึกซึ้ง ของพระวิญญาณของพระเจ้า สันติสุข อันหวานชื่นของสวรรค์จะแผ่ล้นจิตใจและ คุณจะชอบใคร่ครวญถึงพระเจ้าและสวรรค์ คุณจะอิ่มเอิบกับพระสัญญาอันเจิดจำรัส แห่งพระวจนะของพระองค์ แต่ก่อนอื่น จง รู้ว่าคุณได้เริ่มต้นวิถีทางของคริสเตียนแล้ว จงรู้ว่าคุณก้าวสู่ขั้นตอนแรกบนถนน ที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์แล้ว อย่าหลงผิด เลย ถูกแล้ว ดิฉันกลัวและทราบดีว่าพวกคุณ หลายคนยังไม ่เข้าใจว่าศาสนาคืออะไร คุณสัมผัสถึงความตื่นเต้นและอารมณ์ บางอย่างมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เคยเห็นบาป ในสภาพร้ายกาจสุดๆ ของมัน คุณยัง ไม่เคยตกอยู่ในสภาพแก้ไขไม่ได้และจำต้อง หันหลังให้กับความชั่วด้วยความขมขื่น คุณ ยังไม่เคยตายจากทางโลก คุณยังคงคลั่งไคล้ ในความเพลิดเพลินของมัน คุณยังรักที่จะ สนทนาเรื่องของทางโลก แต่เมื่อไรที่มีการ พูดคุยกันถึงสัจธรรมของพระเจ้า คุณกลับ เป็นใบ้ไม่มีปัญญาที่จะพูด ทำไมคุณต้อง นิ่งเงียบเช่นนั้น ทำไมคุณจึงพูดมาก เกี่ยวกับเรื่องทางโลกและกลับนิ่งเงียบใน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณทั้งสิ้นของคุณ สัจธรรมของพระเจ้ามิได้อยู่ในตัวคุณเลย– “Testimonies for the Church,” Vol. 1, pp. 158, 159. {MYP 132.2}

There is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance, so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing church and an impenitent congregation. If Satan had his way, there would never be another awakening, great or small, to the end of time. But we are not ignorant of his devices. It is possible to resist his power. When the way is prepared for the Spirit of God, the blessing will come. Satan can no more hinder a shower of blessing from descending upon God’s people than he can close the windows of heaven that rain cannot come upon the earth. Wicked men and devils cannot hinder the work of God, or shut out His presence from the assemblies of His people, if they will, with subdued, contrite hearts, confess and put away their sins, and in faith claim His promises.–Review and Herald, March 22, 1887. {MYP 133.1}

ไม่มีสิ่งใดที่ซาตานกลัวมากเท่ากับ การที่ประชากรของพระเจ้ากรุยทางให้โล่ง เตียนปราศจากสิ่งกีดขวางเพื่อองค์พระผู้ เป็นเจ้าจะเทพระวิญญาณของพระองค์ลง มาสู่คริสตจักรที่โรยราและคนในคริสตจักร ที่ขาดการสำนึกผิด หากซาตานมีอำนาจ ทำได้ตามใจของมันแล้ว ก็คงจะไม่มีการ ฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณทั้งใหญ่และเล็กอีก ต่อไปจนถึงวาระสิ้นยุค แต่ใช่ว่าเราจะขาด ความรู้ถึงเล่ห์กลของมัน เรามีทางที่จะต้าน อำนาจของมัน เมื่อเราเตรียมทางไว้ให้ พระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว พระพรก็จะ หลั่งลงมา ซาตานขัดขวางสายฝนแห่ง พระพรที่หลั่งลงมายังประชากรของพระเจ้า ไม่ได้มากไปกว่าการที่มันจะไปปิดหน้าต่าง ท้องฟ้าเพื่อไม่ให้ฝนตกลงยังพื้นโลก คนชั่วและภูตผีปีศาจไม่สามารถขัดขวางพระ ราชกิจของพระเจ้า หรือห้ามการทรงร่วม สถิตของพระองค์จากการชุมนุมของ ประชากรของพระองค์ได้ หากประชากร ของพระองค์จะยอมจำนนต่อพระองค์ ด้วยใจสำนึกผิด สารภาพและเลิกการ ทำบาปของตนและด้วยความเชื่อเรียกร้อง สิทธิ์ของตนตามคำมั่นสัญญาของพระองค์– Review and Herald, March 22, 1887. {MYP 133.1}