Chapter 54 บทที่ 54
Training for Service
การฝึกอบรมเพื่อการรับใช

Considering the light that God has given, it is marvelous that there are not scores of young men and women inquiring, “Lord, what wilt Thou have me to do?” It is a perilous mistake to imagine that unless a young man has decided to give himself to the ministry, no special effort is required to fit him for the work of God. Whatever may be your calling, it is essential that you improve your abilities by diligent study. {MYP 185.1}

เมื่อคำนึงถึงความกระจ่างที่พระเจ้า ประทานให้ เป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างยิ่ง ที่มีชายหนุ่มหญิงสาวน้อยคนนักที่ทูลถาม พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ประสงค์ ให้ข้าพระองค์ทำอะไร” กิจการ 9:6 Thai KJV เป็นเรื่องผิดมหันต์ที่จะทึกทักไปว่า หาก ผู้ใดไม่อุทิศตนรับใช้แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้อง ไปทุ่มเทไปฝึกให้เขาเหมาะสำหรับรับใช้ พระเจ้า ไม่ว่าการทรงเรียกของคุณจะเป็น อะไร เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณต้อง ปรับปรุงความสามารถของคุณด้วยการศึกษา เรียนรู้อย่างขยันขันแข็ง{MYP 185.1}

Young men and women should be urged to appreciate the heaven-sent blessings of opportunities to become well-disciplined and intelligent. They should take advantage of the schools that have been established for the purpose of imparting the best of knowledge. It is sinful to be indolent and negligent in regard to obtaining an education. Time is short, and therefore, because the Lord is soon to come to close the scenes of earth’s history, there is all the greater necessity of improving present opportunities and privileges. {MYP 185.2}

เราควรสนับสนุนเยาวชนให้ชื่นชม ยินดีกับพระพรที่สวรรค์ประทานมาให้ เพื่อเปิดโอกาสให้เขาเป็นผู้มีวินัยและเป็น คนฉลาด พวกเขาควรหยิบฉวยความได้ เปรียบของโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป้าหมาย ของการประสิทธิ์ประสาทความรู้ที่ดีที่สุด ความเกียจคร้านและความไม่เอาใจใส่ ต่อการขวนขวายหาความรู้นั้นเป็นบาป เวลามีน้อย และเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า กำลังจะเสด็จมาปิดฉากประวัติศาสตร์ของ โลกใบนี้แล้ว จึงเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งขึ้นที่จะ ปรับปรุงโอกาสและสิทธิพิเศษต่างๆ ใน ปัจจุบัน {MYP 185.2}

Young men and young women should place themselves in our schools, in the channel where knowledge and discipline may be obtained. They should consecrate their ability to God, become diligent Bible students, that they may be fortified against erroneous doctrine, and not be led away by the error of the wicked; for it is by diligent searching of the Bible that we obtain a knowledge of what is truth. By the practice of the truth we already know, increased light will shine upon us from the holy Scriptures. . . . {MYP 185.3}

Consecrate Ability to God
จงอุทิศความสามารถแด่พระเจ้า

ชายหนุ่มและหญิงสาวควรเข้าไป อยู่ในโรงเรียนของเรา ไปอยู่ในเส้นทางที่ จะได้รับความรู้และระเบียบวินัย พวกเขา ควรอุทิศความสามารถของตนแด่พระเจ้า ให้เป็นนักเรียนพระคัมภีร์ที่ขยันขันแข็ง เพื่อเสริมความเข้มแข็งไว้ต่อกรกับหลัก ความเชื่อเทียมและไม่ให้ข้อผิดพลาดของ คนเลวพาหลงไป เพราะโดยการศึกษา ค้นหาพระคัมภีร์อย่างขยันขันแข็งจึงจะ ได้ความรู้ว่าเรื่องใดเป็นสัจธรรม และด้วย การปฏิบัติตามสัจธรรมที่เรียนรู้มา ความ กระจ่างมากขึ้นจากพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์จะ ส่องมาสู่เรา. . . . {MYP85.3}

Those who are truly consecrated to God will not enter the work prompted by the same motive which leads men to engage in worldly business, merely for the sake of a livelihood, but they will enter the work allowing no worldly consideration to control them, realizing that the cause of God is sacred. {MYP 186.1}

ผู้ซึ่งอุทิศตนอย่างจริงใจต่อพระเจ้า จะไม่เดินเข้าสู่การงานที่ถูกกระตุ้นด้วย เป้าหมายเดียวกันกับที่นำพามนุษย์เข้าไป อยู่กับธุรกิจทางโลกเพียงเพื่อการทำมาหา เลี้ยงชีพ แต่พวกเขาจะเดินเข้าสู่งานโดย ไม่ปล่อยให้ผลประโยชน์ทางโลกมาควบคุม พวกเขา โดยตระหนักว่าพระประสงค์ของ พระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ {MYP 186.1}

The world is to be warned, and no soul should rest satisfied with a superficial knowledge of truth. You know not to what responsibility you may be called. You know not where you may be called upon to give your witness of truth. Many will have to stand in the legislative courts; some will have to stand before kings and before the learned of the earth, to answer for their faith. {MYP 186.2}

Preparation for Future Contingencies
การเตรียมความพร้อมสำหรับ เหตุการณ์ในอนาคต

โลกต้องได้รับการเตือน และไม่มี จิตวิญญาณใดจะนิ่งดูดายอย่างพึงพอใจ กับความรู้ของสัจธรรมเพียงผิวเผิน คุณ ไม่อาจทราบได้ว่าจะถูกเรียกไปรับความ รับผิดชอบใด คุณไม่มีทางรู้ว่าจะถูกเรียกให้ไปเป็นพยานกับสัจธรรมที่ใด หลายคน จะต้องไปยืนอยู่หน้าศาลฝ่ายนิติบัญญัติ บางคนไปยืนอยู่เบื้องพระพักตร์กษัตริย์หรือ ต่อหน้าผู้คงแก่เรียนของโลกเพื่อเป็นพยาน ถึงความเชื่อของพวกเขา {MYP 186.2}

Those who have only a superficial understanding of truth will not be able clearly to expound the Scriptures, and give definite reasons for their faith. They will become confused, and will not be workmen that need not to be ashamed. Let no one imagine that he has no need to study because he is not to preach in the sacred desk. You know not what God may require of you. {MYP 186.3}

ผู้ที่เข้าใจสัจธรรมเพียงผิวเผินจะ ไม่สามารถอธิบายพระคัมภีร์อย่างชัดเจน และให้เหตุผลอย่างแน่นอนเพื่อความเชื่อ ของพวกเขาได้ พวกเขาจะไม่เกิดความสับสน และจะไม่กลายเป็นผู้รับใช้ที่ต้องอับอาย ขายหน้า อย่าทึกทักไปเองว่าคุณไม่จำเป็น ต้องศึกษามากนัก เพราะคุณไม่ใช่นักเทศน์ บนธรรมาสน์ศักดิ์สิทธิ์นั้น คุณไม่อาจทราบ ได้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดจากคุณ {MYP 186.3}

It is a lamentable fact that the advancement of the cause is hindered by the dearth of educated laborers who have fitted themselves for positions of trust. The Lord will accept of thousands to labor in His great harvest field, but many have failed to fit themselves for the work. But every one who has espoused the cause of Christ, who has offered himself as a soldier in the Lord’s army, should place himself where he may have faithful drill. Religion has meant altogether too little to the professed followers of Christ; for it is not the will of God that any one should remain ignorant when wisdom and knowledge have been placed within reach.–“Fundamentals of Christian Education,” pp. 216, 217. {MYP 186.4}

เป็นความจริงที่น่าเศร้าใจยิ่งนักว่า ความคืบหน้าของพระราชกิจต้องเผชิญกับ การขาดผู้รับใช้ที่มีความรู้ที่ฝึกตนเองเพื่อ ให้เหมาะกับตำแหน่งในความรับผิดชอบ พระยาห์เวห์ทรงยอมรับผู้รับใช้จำนวนหมื่น จำนวนพันในทุ่งนาอันกว้างไพศาลของ พระองค์ แต่ผู้คนมากมายขาดคุณสมบัติ ที่เหมาะกับพันธกิจนี้ แต่ทุกคนที่ยอมเข้า ร่วมพระราชกิจของพระคริสต์ ผู้ซึ่งเสนอ ตนเป็นทหารในกองทัพของพระองค์ควร เอาตัวไปอยู่ในที่ที่จะฝึกฝนตนเองอย่าง สัตย์ซื่อ ศาสนามีความหมายน้อยเกิน ไปสำหรับผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ติดตามของ พระคริสต์ เพราะว่ามิใช่พระประสงค์ของ พระเจ้าที่คนใดยังอยู่อย่างขาดความรู้ ในเมื่อพระองค์ทรงวางสติปัญญาและ ความรู้ไว้ใกล้แค ่มือเอื้อมของเขาแล้ว– “Fundamentals of Christian Eduction,” pp. 216, 217. {MYP 186.4}

It is not true that brilliant young men always make the greatest success. How often men of talent and education have been placed in positions of trust, and have proved failures. Their glitter had the appearance of gold, but when it was tried it proved to be but tinsel and dross. They made a failure of their work through unfaithfulness. They were not industrious and persevering, and did not go to the bottom of things. They were not willing to begin at the bottom of the ladder, and with patient toil ascend round after round till they reached the top. They walked in the sparks (their bright flashes of thought) of their own kindling. They did not depend on the wisdom which God alone can give. Their failure was not because they did not have a chance, but because they were not sober-minded. They did not feel that their educational advantages were of value to them, and so did not advance as they might have advanced in the knowledge of religion and science. Their mind and character were not balanced by high principles of right.– “Fundamentals of Christian Education,” p. 193. {MYP 187.1}

Balanced by Right Principles
จงสร้างความสมดุลด้วยหลักการ ที่ถูกต้อง

เป็นเรื่องไม่จริงที่ว่าหนุ่มสาวฉลาด ปราดเปรื่องจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ ที่สุดเสมอไป บ่อยครั้งเพียงไรที่หนุ่มสาว ผู้มีความสามารถและการศึกษาสูงซึ่งได้รับ การมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูง ประสบกับความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง คน เหล่านี้ดูคล้ายทองคำแต่เมื่อถูกทดสอบ กลับกลายเป็นเศษเครื่องประดับแวววาว และขยะ พวกเขาล้มเหลวอันเนื่องจาก ความไม่สัตย์ซื่อ พวกเขาไม่ขยันและ ไม่อดทนพากเพียร และไม่เจาะลึกไปถึง แก่นแท้ พวกเขาไม่เต็มใจที่จะเริ่มจากบันได ขั้นต่ำสุด และปีนสูงขึ้นตามลำดับด้วย ความตรากตรำอย่างอดทนขึ้นไปทีละขั้น จนถึงขั้นบนสุด พวกเขาดำเนินชีวิต ท่ามกลางประกายเจิดจรัส (ความคิดเจิดจ้า ของตน) ตามอารมณ์เร่าร้อนของตน พวกเขาไม่พึ่งพาสติปัญญาที่มีเพียง พระเจ้าเท่านั้นจะประทานได้ ความล้มเหลว ของพวกเขาไม่ใช่เป็นเพราะขาดโอกาส แต่เพราะจิตใจของพวกเขาไม่เยือกเย็น สุขุม พวกเขาไม่รู้สึกถึงความสำคัญของ การศึกษาว่ามีคุณค่าสำหรับพวกเขา พวกเขาจึงก้าวให้สูงขึ้นทั้งในด้านศาสนา และศาสตร์อื่นๆไม่ได้ อุปนิสัยและสติ ปัญญาของพวกเขาไม่มีความสมดุลตาม หลักการที่ถูกต้องขั้นสูง–“Fundamentals of Christian Education,” p. 193. {MYP 187.1}