Chapter 35 — บทที่ 35
Self-Discipline
การรักษาวินัยของตนเอง

“He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.” He has conquered self,–the strongest foe man has to meet. {MYP 134.1}

“บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลัง มาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้” สุภาษิต 16:32 คนนั้น ได้พิชิตตนเองแล้ว ศัตรูแข็งแกร่งที่สุด เท่าที่มนุษย์ต้องเผชิญนั้นคือตัวเขาเอง {MYP 134.1}

The highest evidence of nobility in a Christian is self-control. He who can stand unmoved amid a storm of abuse is one of God’s heroes. {MYP 134.2}

หลักฐานแห่งความสง่างามสูงส่ง ที่สุดของคริสเตียนคนหนึ่งคือการรู้จัก ควบคุมตนเอง ผู้ที่ยืนหยัดอดทนอย่างไม่ หวั่นไหวต่อการยั่วยุที่ถาโถมเข้าใส่เป็น วีรบุรุษของพระเจ้า {MYP 134.2}

To rule the spirit is to keep self under discipline; to resist evil; to regulate every word and deed by God’s great standard of righteousness. He who has learned to rule his spirit will rise above the slights, the rebuffs, the annoyances, to which we are daily exposed, and these will cease to cast a gloom over his spirit. {MYP 134.3}

การควบคุมจิตวิญญาณคือการ ควบคุมตนเองให้อยู่ในวินัย ให้ต่อสู้กับ ความชั่ว ควบคุมทุกคำพูดและทุกการ กระทำให้อยู่ภายใต้มาตรฐานความชอบ ธรรมอันสูงส่งของพระเจ้า ผู้ที่เรียนรู้การ ควบคุมจิตวิญญาณของตนเองจะอยู่เหนือ คำเหยียดหยาม คำถากถาง การยั่วยุ ซึ่งเราต้องเผชิญอยู่ทุกวัน และคนเหล่านี้ จะหยุดสร้างความระคายเคืองต่อจิตวิญญาณ ของเขาอีกต่อไป {MYP 134.3}

It is God’s purpose that the kingly power of sanctified reason, controlled by divine grace, shall bear sway in the lives of human beings. He who rules his spirit is in possession of this power. {MYP 134.4}

พ ร ะเจ้ าท ร งป ร ะส งค์ที่จ ะให้ ฤทธานุภาพแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ซึ่ง อยู่ภายใต้การควบคุมของพระคุณของ พระองค์กำหนดชีวิตของมนุษย์ ผู้ที่ ควบคุมจิตวิญญาณของตนได้คือผู้ที่มี ฤทธานุภาพนี้อยู่กับตัว {MYP 134.4}

In childhood and youth the character is most impressible. The power of self-control should then be acquired. By the fireside and at the family board influences are exerted the results of which are as enduring as eternity. More than any natural endowment, the habits established in early years will decide whether a man shall be victorious or vanquished in the battle of life. {MYP 134.5}

Power of Self-Control
พลังอำนาจของการควบคุม ตนเอง

วัยเด็กและวัยเยาว์เป็นช่วงเวลา ที่จะปลูกฝังอุปนิสัยได้ดีที่สุด พลังอำนาจ ของการควบคุมตนจะต้องได้มาในช่วงวัยนี้ อิทธพลของการปลูกฝังขณะอยู่รอบเตาผิง และโต๊ะประชุมครอบครัวส่งผลยั่งยืนมั่นคง ตราบเท ่านิรันดร์กาล นิสัยที่สร้างขึ้นใน วัยเยาว์จะตัดสินว่าผู้นั้นจะเป็นผู้กำชัยชนะ หรือความพ ่ายแพ้ในสงครามของชีวิต มากกว่าอิทธิพลอื่นใดที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ในตัวผู้นั้น {MYP 134.5}

In the use of language, there is, perhaps, no error that old and young are more ready to pass over lightly in themselves than hasty, impatient speech. They think it is a sufficient excuse to plead, “I was off my guard, and did not really mean what I said.” But God’s word does not treat it lightly. The Scripture says: “Seest thou a man that is hasty in his words? there is more hope of a fool than of him.” “He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls.” {MYP 134.6}

ในเรื่องของการใช้ภาษา คงพูด ได้ไม่ผิดว่าคนสูงวัยและคนหนุ่มสาว มักจะใช้ถ้อยคำที่ไม่ยั้งคิดและอดกลั้น ก่อน พวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องเพียงพอที่ จะกล่าวคำขอโทษว่า “ผมลืมตัวไปและ ไม่ได้ตั้งใจที่จะหมายความเช่นนั้น” แต่ พระวจนะของพระเจ้าไม่ถือว่าเป็นเรื่อง เล็กน้อย พระคัมภีร์กล่าวว่า “เจ้าเห็น คนปากไวหรือ? ยังมีความหวังในคนโง่ มากกว่าเขา” “คนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ก็ เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพง” สุภาษิต 29:20; 25:28 {MYP 134.6}

The largest share of life’s annoyances, its heartaches, its irritations, is due to uncontrolled temper. In one moment, by hasty, passionate, careless words, may be wrought evil that a whole lifetime’s repentance cannot undo. Oh, the hearts that are broken, the friends estranged, the lives wrecked, by the harsh, hasty words of those who might have brought help and healing! {MYP 135.1}

เรื่องยุ่งยากรุนแรงที่สุดของชีวิต ได้แก่ความชอกช้ำใจ ความวุ่นวายใจเกิด จากการขาดอารมณ์ยั้งคิดที่ควบคุมไม่ได้ เพียงเสี้ยววินาทีเดียว ด้วยคำพูดที่เต็มไป ด้วยอารมณ์ ไม่ระมัดระวังอาจสร้างความ ชั่วร้ายที่การสำนึกผิดตลอดชีวิตยังไม่อาจ แก้ไขได้ โอ หัวใจกี่ดวงที่ต้องสลาย มิตร สหายกี่คนที่ต้องห่างเหินกันไป กี่ชีวิตที่ ต้องพินาศด้วยคำพูดของคนที่น ่าจะให้ ความช่วยเหลือและเยียวยาพวกเขาได้ {MYP 135.1}

Overwork sometimes causes a loss of self-control. But the Lord never compels hurried, complicated movements. Many gather to themselves burdens that the merciful Heavenly Father did not place on them. Duties He never designed them to perform chase one another wildly. God desires us to realize that we do not glorify His name when we take so many burdens that we are overtaxed, and, becoming heart-weary and brain-weary, chafe and fret and scold. We are to bear only the responsibilities that the Lord gives us, trusting in Him, and thus keeping our hearts pure and sweet and sympathetic. {MYP 135.2}

การทำงานตรากตรำมากเกินไป บางครั้งก็ทำให้เสียการควบคุมตนเอง แต่ พระเจ้าก็ไม่เคยทรงบังคับให้เราทำงาน อย่างรีบเร่งและอย่างวุ่นวายสับสน มีคน จำนวนมากสร้างภาระแก่ตนเองในเรื่องที่ องค์พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงพระเมตตา ไม่เคยวางไว้ให้พวกเขาต้องมารับ พระองค์ ไม่เคยออกแบบหน้าที่มากมายให้พวกเขา ต้องเร่งรีบไล่ทำกันให้ชุลมุนวุ่นวาย พระเจ้า ทรงประสงค์ให้ทุกคนตระหนักว่าเราไม่ได้ ถวายเกียรติแด่พระองค์เลยหากเรารับ ภาระมากมายไว้กับตนเองจนเราต้อง ทำงานเกินกำลังเกิดความเหน็ดเหนื่อย ทางใจและกายจนถึงกับบ่นต่อว่า หงุดหงิด และอารมณ์เสีย เราควรรับผิดชอบแต่ หน้าที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามอบแก่เรา และด้วยความไว้วางใจพระองค์ รักษา จิตใจของเราให้บริสุทธิ์ อ่อนโยนและ เห็นอกเห็นใจกัน {MYP 135.2}

There is a wonderful power in silence. When impatient words are spoken to you, do not retaliate. Words spoken in reply to one who is angry usually act as a whip, lashing the temper into greater fury. But anger met by silence quickly dies away. Let the Christian bridle his tongue, firmly resolving not to speak harsh, impatient words. With the tongue bridled, he may be victorious in every trial of patience through which he is called to pass. {MYP 135.3}

Ruling the Spirit
การปกครองจิตวิญญาณ

ความเงียบมีพละกำลังอันน่าประ หลาดใจ เมื่อไรที่มีถ้อยคำยั่วยุถากถาง พาดพิงถึงคุณ อย่าไปตอบโต้คำพูดเพื่อ ตอบผู้ที่กำลังโกรธ โดยปกติจะเป็นเหมือน แส้ ยิ่งไปเฆี่ยนตี ความโมโหของเขาก็จะเพิ่ม มากขึ้น แต่ความโกรธเมื่อเผชิญกับความ เงียบจะดับมอดไปอย่างรวดเร็ว ให้คริสเตียน เอาบังเหียนใส่ลิ้นของตน ตั้งใจอย่าง แน่วแน่จะไม่ใช้คำพูดเกรี้ยวกราด ใจร้อน หงุดหงิด หากเอาบังเหียนคุมลิ้นแล้ว เขาจะได้ชัยชนะในการทดสอบเรื่องความ อดทนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องสอบ ให้ผ่าน {MYP 135.3}

In his own strength man cannot rule his spirit. But through Christ he may gain self-control. In His strength he may bring his thoughts and words into subjection to the will of God. The religion of Christ brings the emotions under the control of reason and disciplines the tongue. Under its influence the hasty temper is subdued, and the heart is filled with patience and gentleness. {MYP 136.1}

ด้วยพละกำลังของตนเอง มนุษย์ ควบคุมจิตวิญญาณของตนเองไม่ได้ แต่ ผ่านทางพระคริสต์ เขาจะเข้าถึงการควบคุม ตนเอง ด้วยพละกำลังของพระองค์ เขา นำความคิดและคำพูดของเขาไปอยู่ใต้ พระประสงค์ของพระเจ้า ศาสนาของ พระคริสต์นำอารมณ์ไปอยู่ใต้การควบคุม ของเหตุผลและลิ้นอยู่ใต้ระเบียบวินัย ภายใต้อิทธิพลนี้อารมณ์ร้อนจึงถูกสยบลง หัวใจจะเต็มล้นด้วยความอดกลั้นและ ความอ่อนโยน {MYP 136.1}

Hold firmly to the One who has all power in heaven and in earth. Though you so often fail to reveal patience and calmness, do not give up the struggle. Resolve again, this time more firmly, to be patient under every provocation. And never take your eyes off your divine Example.–Review and Herald, October 31, 1907. {MYP 136.2}

จงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์มีฤทธานุภาพทั้งในสวรรค์และ แผ่นดินโลก แม้ว่าบ่อยครั้ง คุณพลาดที่จะ แสดงออกถึงความอดกลั้นและความนิ่งสงบ จงอย่ายอมแพ้ที่จะดิ้นรนต่อไป ตั้งใจใหม่ อีกครั้ง และครั้งนี้ให้เข้มแข็งแน่วแน่กว่า เดิมในการใช้ความอดกลั้นต่อการยั่วยุทุก กรณี และอย่าละสายตาจากพระเจ้าพระ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของคุณ–Review and Herald, October 31, 1907. {MYP 136.2

The tempter’s agency is not to be accounted an excuse for one wrong act. Satan is jubilant when he hears the professed followers of Christ making excuses for their deformity of character. It is these excuses that lead to sin. There is no excuse for sinning. A holy temper, a Christlike life, is accessible by every repenting, believing child of God.–“Desire of Ages,” p. 311. {MYP 136.3}

No Excuse for Sinning
ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการทำบาป

เราไม่ควรเอาเครื่องมือของผู้ ล่อลวงมาเป็นข้ออ้างในการทำความผิด แม้เพียงครั้งเดียว ซาตานตีอกดีใจเมื่อ มันได้ยินผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้ติดตาม พระคริสต์แก้ตัวให้กับความบกพร่องของ อุปนิสัยของพวกตน ข้อแก้ตัวเหล่านี้ แหละที่นำไปสู่การทำบาป ไม่มีคำแก้ตัว ใดสำหรับการทำบาป ผู้ที่กลับใจมารับเชื่อ พระเจ้าทุกคนเข้าถึงอารมณ์อันบริสุทธิ์ และพระลักษณะชีวิตแบบพระคริสต์ได้– “Desire of Ages,” p. 311. {MYP 136.3}