Chapter 6— บทที่ 6
Heights That May be Attained
ความสูงที่เราไปให้ถึงได้

Dear youth, what is the aim and purpose of your life? Are you ambitious for education that you may have a name and position in the world? Have you thoughts that you dare not express, that you may one day stand upon the summit of intellectual greatness; that you may sit in deliberative and legislative councils, and help to enact laws for the nation? There is nothing wrong in these aspirations. You may every one of you make your mark. You should be content with no mean attainments. Aim high, and spare no pains to reach the standard. {MYP 36.1}

เยาวชนที่รัก เป้าหมายและจุด ประสงค์ในชีวิตของคุณคืออะไร เป็นความ ทะเยอทะยานของการแสวงหาการศึกษา เพื่อชื่อเสียงและตำแหน่งทางโลกใช่หรือ ไม่ คุณเคยคิดแต่ไม่กล้าบอกใครบ้าง ไหมว่าสักวันหนึ่งคุณจะยืนอยู่บนยอด สูงสุดของความยิ่งใหญ่แห่งปัญญา คุณ จะนั่งอยู่ในตำแหน่งสภาที่ปรึกษาและ สภานิติบัญญัติเพื่อช่วยร่างกฎหมายให้ กับบ้านเมืองใช่หรือไม่ ไม่มีอะไรผิดที่จะ ใฝ ่ฝันเช่นนี้ พวกคุณแต่ละคนบรรลุให้ ถึงจุดนั้นได้ คุณควรพอใจกับเป้าหมาย ที่ไม่ธรรมดา จงตั้งเป้าให้สูงและอย่าละ ความพากเพียรเพื่อไปให้ถึงมาตรฐานนั้น {MYP 36.1}

Religion the Basis of Life
ศาสนาเป็นพื้นฐานของชีวิต

ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงทั้งปวงตั้ง อยู่บนรากฐานของความยำเกรงพระเจ้า ความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อสัตย์ สุจริตที่ไม่สั่นคลอนเท่านั้นเป็นหลักการ ที่คุณจำเป็นต้องนำติดตัวไปในความ สัมพันธ์ทั้งหมดของชีวิต เอาศาสนาของ คุณเข้าไปในชีวิตการเรียน เอาไปอยู่ใน หอพัก เอาเข้าไปในอาชีพการงานทั้งหมด ของคุณ ปัญหาสำคัญของพวกคุณในเวลา นี้คือทำอย่างไรที่จะเลือกและทำให้การ เรียนของคุณสมบูรณ์โดยคงรักษาอุปนิสัย คริสเตียนให้มั่นคงและบริสุทธิ์ไม่มัวหมอง จงเอาข้อเรียกร้องและผลประโยชน์ทาง โลกไว้ใต้ข้อเรียกร้องที่สูงส่งกว่าของข่าว ประเสริฐของพระคริสต์ {MYP 36.2}

You want now to build as you will be able to furnish, to so relate yourself to society and to life that you may answer the purpose of God in your creation. As disciples of Christ, you are not debarred from engaging in temporal pursuits; but you should carry your religion with you. Whatever the business you may qualify yourself to engage in, never entertain the idea that you cannot make a success of it without sacrificing principle. {MYP 36.3}

ในเวลานี้คุณต้องสร้างเท่าที่คุณ จะมีกำลังประดับตกแต่ง เพื่อเอาตัวคุณ เองไปสัมพันธ์กับสังคมและกับชีวิตเพื่อ สนองเป้าหมายการทรงสร้างของพระเจ้า ในฐานะสาวกของพระคริสต์ ไม่มีใครห้าม คุณไปยุ่งเกี่ยวกับอาชีพการงานทางฝ่าย โลก แต ่คุณควรนำศาสนาติดตัวไปด้วย ไม่ว่าธุรกิจใดที่คุณมีคุณสมบัติทำได้ อย่า ปล่อยให้ความคิดที่ว่าคุณจะไม่สามารถ ประสบความสำเร็จได้หากมิได้เสียสละ หลักการ {MYP 36.3}

High Responsibilities
ความรับผิดชอบขั้นสูง

เมื่อมีหลักการศาสนาที่สมดุลแล้ว คุณจะปีนป่ายขึ้นสู่ความสูงใดๆ ได้ตาม ต้องการ เราจะชื่นชมยินดีที่เห็นคุณเติบโต ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงส่งที่พระเจ้าทรงจัดวางไว้ ให้คุณบรรลุ พระเยซูทรงรักเยาวชนที่ ล้ำค่าเหล่านี้และพระองค์จะไม่ทรงพอ พระทัยที่เห็นพวกเขาเติบใหญ่ขึ้นด้วย ความสามารถที่ขาดการอบรมและขาด การพัฒนา พวกเขาเป็นชายที่เข้มแข็งมี หลักการอันแน่วแน่เหมาะที่จะรับความ วางใจต่อความรับผิดชอบระดับสูงได้ และ ด้วยการก้าวไปถึงจุดหมายนี้ พวกเขา อาจต้องใช้ประสาททุกเส้นอย่างถึงที่สุด ก็ได้ {MYP 37.1}

But never commit so great a crime as to pervert your God-given powers to do evil and destroy others. There are gifted men who use their ability to spread moral ruin and corruption; but all such are sowing seed that will produce a harvest which they will not be proud to reap. It is a fearful thing to use God-given abilities in such a way as to scatter blight and woe instead of blessing in society. It is also a fearful thing to fold the talent intrusted to us in a napkin, and hide it away in the world; for this is casting away the crown of life. God claims our service. There are responsibilities for every one to bear; and we can fulfill life’s grand mission only when these responsibilities are fully accepted, and faithfully and conscientiously discharged. {MYP 37.2}

แต่อย่าก่ออาชญากรรมรุนแรงจน นำพลังที่พระเจ้าประทานให้ไปใช้ในทางที่ ผิดด้วยการทำชั่วและทำลายผู้อื่น ยังมีคน ที่มีพรสวรรค์มากมายใช้ความสามารถที่ ได้มาไปกระจายหายนะทางศีลธรรมและ การทุจริต แต่คนเหล่านี้กำลังหว่านเมล็ด ที่จะออกผลที่จะทำให้พวกเขาไม่ภูมิใจ ในการเก็บเกี่ยว เป็นเรื่องน่ากลัวที่จะใช้ ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ในทาง ที่จะกระจายความเสื่อมเสียและความทุกข์ ร้อนแทนพระพรในสังคม เป็นเรื่องน่ากลัว เช่นกันที่จะเก็บความสามารถที่ได้ทรง โปรดประทานให้แก่เราห่อไว้ในผ้าเช็ดตัว และเก็บซ่อนไว้ในพื้นผิวโลก เพราะการ ทำเช่นนี้เป็นการเอามงกุฎแห่งชีวิตไปทิ้ง พระเจ้าทรงอ้างสิทธิ์ในการรับใช้ของเรา ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ และ เราจะทำพันธกิจยิ่งใหญ่แห่งชีวิตให้สำเร็จ ได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับหน้าที่เหล่านั้นด้วย ความเต็มใจ และปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ และอย่างมีจิตสำนึก {MYP 37.2}

นักปราชญ์กล่าวว่า “ในปฐมวัย ของเจ้า เจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้าง ของเจ้า” ปัญญาจารย์ 12:1 แต่อย่าเสีย เวลาแม้แต่น้อยคิดว่าศาสนาจะทำให้คุณ ทุกข์ใจและเศร้าหมองรวมทั้งจะขัดขวาง ทางสู่ความสำเร็จ ศาสนาของพระคริสต์ ไม่ได้ทำลายหรือบั่นทอนความสามารถ ของคุณแม้สักอยาง ไม่ได้จำกัดคุณจาก ความเพลิดเพลินกับความสุขที่แท้จริง ไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อลดความสนใจต่อชีวิต ของคุณ หรือทำให้คุณเย็นชาต่อมิตรสหาย หรือสังคม ไม่ใช่คลุมชีวิตด้วยผ้ากระสอบ ไม่ใช่ให้แสดงออกด้วยการถอนหายใจ ยาวและบ่นพึมพำ ไม่ ไม่ใช่เช่นนั้นเลย ผู้ที่ในทุกสิ่งเทิดทูนพระเจ้าไว้เป็นอันดับ แรกและอันดับสุดท้ายและในที่ดีที่สุดคือ ผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลก รอยยิ้มและ ความเบิกบานจะไม่สูญหายไปจากสีหน้า ของคนเหล่านี้ ศาสนาไม่ทำให้ผู้รับเป็น คนหยาบและกร้าน ไม่เรียบร้อยและ ไร้มารยาท ในทางกลับกัน ศาสนาจะยก เขาให้สูงขึ้นและสง่างามยิ่งขึ้น ขัดเกลา รสนิยมของเขา ชำระการวินิจฉัยของเขา ให้บริสุทธิ์และทำให้เขาคู ่ควรกับสังคม ของทูตสวรรค์และที่พำนักซึ่งพระเยซู เสด็จไปเตรียมให้เรา {MYP 38.1}

อย่าให้เราคลาดสายตาจากข้อเท็จจริง ที่ว่าพระเยซูทรงเป็นบ่อน้ำพุแห่งความ ชื่นชมยินดี พระองค์ไม่ทรงโปรดปรานกับ ความทุกข์โศกของมนุษย์ แต่พระองค์ ทรงรักที่จะเห็นพวกเขามีความสุข คริสเตียน มีแหล่งกำเนิดความสุขมากมายตามที่เขา ต้องการ และพวกเขาจะบอกได้อย่างแม่นยำ อย่างไม่ผิดเพี้ยนว่าความบันเทิงใดที่มี ศีลธรรมและเหมาะสม พวกเขาเพลิดเพลิน กับความบันเทิงที่ไม่ทำให้สมองฟุ้งเฟ้อ และทำให้จิตวิญญาณตกต่ำ สิ่งเหล่านี้ จะไม่สร้างความผิดหวังและทิ้งความทุกข ในภายหลังที่จะมาทำลายความเคารพตนเอง หรือกีดกันการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ผู้อื่น หากเขามีพระเยซูไปด้วยและคงไว้ซึ่ง จิตใจที่อธิษฐานตลอดเวลา เขาก็จะปลอดภัย อย่างครบถ้วน. . . . {MYP 38.2}

Influence of Religion Says the wise man, “Remember now thy Creator in the days of thy youth.” But do not for a moment suppose that religion will make you sad and gloomy and will block up the way to success. The religion of Christ does not obliterate or even weaken a single faculty. It in no way incapacitates you for the enjoyment of any real happiness; it is not designed to lessen your interest in life, or to make you indifferent to the claims of friends and society. It does not mantle the life in sackcloth; it is not expressed in deep-drawn sighs and groans. No, no; those who in everything make God first and last and best, are the happiest people in the world. Smiles and sunshine are not banished from their countenance. Religion does not make the receiver coarse and rough, untidy, and uncourteous; on the contrary, it elevates and ennobles him, refines his taste, sanctifies his judgment, and fits him for the society of heavenly angels and for the home that Jesus has gone to prepare. {MYP 38.1} อิทธิพลของศาสนา
Our Stewardship of Talents

เพื่อนเยาวชนทั้งหลาย ความ ยำเกรงพระเจ้าตั้งอยู่ที่รากฐานของความ ก้าวหน้าทั้งปวง ความยำเกรงเป็นจุดเริ่มต้น ของปัญญา พระบิดาในสวรรค์ของคุณ อ้างสิทธิ์เหนือตัวคุณเพราะพระองค์ ประทานสิ่งของอันอุดมสมบูรณ์แก่คุณ โดยที่คุณไม่ได้ร้องขอหรือมีคุณงามความดี ใดเลย นอกจากนี้ พระองค์ประทาน ทั้งสวรรค์ไว้ในของขวัญเพียงชิ้นเดียว แก่คุณ และนั่นคือพระบุตรที่รักองค์เดียว ของพระองค์ เพื่อเป็นการตอบแทนของ ประทานอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงอ้างสิทธิ์นี้ จากคุณให้คุณมอบถวายการเชื่อฟังอย่าง เต็มใจ เนื่องจากคุณได้รับการไถ่ด้วยราคา เป็นพระโลหิตของพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงประสงค์ให้คุณใช้สิทธิพิเศษ ที่ชื่นชอบอยู ่นี้ในทางที่ถูกต้อง ความ สามารถทางปัญญาและศีลธรรมเป็นของ ประทานของพระเจ้าเป็นความสามารถที่ ฝากไว้เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างชาญฉลาด และคุณไม ่มีเสรีภาพที่จะปล่อยความ สามารถเหล่านี้ให้อยู่ว่างๆ ขาดการ พัฒนาให้ดีขึ้น หรือปล่อยให้ง่อยโดยไม่นำ มาใช้งาน เป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจว่า คุณจะตอบสนองความรับผิดชอบที่ตกมา ถึงคุณอย่างซื่อสัตย์หรือไม่ ว่าคุณจะกำกับ ความพากเพียรของคุณอย่างถูกต้องและ อย่างดีที่สุดหรือไม่ {MYP 39.1}

ในเวลานี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในระยะ อันตรายของยุคสุดท้าย ทั่วทั้งสวรรค์ สนใจการหล่อหลอมอุปนิสัยของคุณ ทุกสิ่ง ถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณแล้ว เพื่อว่าคุณจะ มีส ่วนร่วมในพระลักษณะของพระเจ้า เพื่อให้พ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ ในโลกอันเกิดจากกิเลสตัณหา มนุษย์ ไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อ เอาชนะอำนาจความชั่วด้วยกำลังอัน อ่อนแอของเขาเอง ความช่วยเหลืออยู่ แค่เอื้อมและจะประทานแก่จิตวิญญาณ ทุกดวงที่ปรารถนาอย่างแท้จริง ทูตสวรรค์ ของพระเจ้าที่เดินขึ้นและลงบันไดซึ่ง ยาโคบเห็นในนิมิตนั้นจะมาช่วยจิตวิญญาณ ทุกดวงที่ตั้งใจจะไต ่ขึ้นไปแม้กระทั่งไป ให้ถึงสวรรค์ชั้นสูงสุด ทูตสวรรค์เหล านี้ กำลังเฝ้าปกป้องประชากรของพระเจ้าอยู่ และคอยติดตามทุกย่างก้าว ผู้ที่ปีนป่าย อยู่บนทางสว่างจะได้รับรางวัล พวกเขาจะ เข้าถึงความชื่นชมยินดีของพระยาห์เวห์– “Fundamentals of Christian Education,” pp. 82-86. {MYP 39.2}

ฉันทภาระต่อความสามารถของเรา
A High Ideal to Reach

ความคิดที่สูงกว่าความคิดสูงสุด ของมนุษย์ที่จะต้องไปให้ถึงคืออุดมการณ์ ของพระเจ้าสำหรับบุตรทั้งหลายของ พระองค์ พระลักษณะของพระเจ้าหรือ อุปนิสัยเหมือนพระเจ้าเป็นเป้าหมายที่เรา จะต้องไปให้ถึง เบื้องหน้านักศึกษาคือเส้น ทางแห่งความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องที่ เปิดไว้ เขามีจุดหมายที่ต้องทำให้สำเร็จ มี มาตรฐานที่ต้องไปให้ถึง ซึ่งรวมถึงทุกสิ่ง ที่ดี บริสุทธิ์ และสง่างาม เขาจะก้าวไปให้ เร็วและไกลเท่าที่จะทำได้ในทุกสาขาวิชา ความรู้ที่เที่ยงแท้ แต่ความพยายามของ เขาจะต้องมุ่งไปยังสิ่งที่สูงกว่าเพียงความ เห็นแก่ตัวและความสนใจทางโลกเหมือน ดั่งสวรรค์ที่สูงกว่าโลก–”Education,” pp. 18, 19. {MYP 40.1}

อุดมการณ์สูงส่งที่ต้องไปให้ถึง
Channels of God’s Grace

ท่อพระพรแห่งพระคุณของพระเจ้า

เป็นอภิสิทธิ์พิเศษสำหรับจิตวิญญาณ ทุกดวงในการเป็นท่อพระพรอันมีชีวิตที่ พระเจ้าทรงใช้เพื่อส่งขุมทรัพย์แห่งพระคุณ ที่เป็นความมั่งคั่งในพระคริสต์ผ่านไปยัง โลกได้ ไม่มีสิ่งใดที่พระคริสต์ทรงหวังไป มากกว่าผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพระวิญญาณ และพระลักษณะของพระองค์ให้กับโลก ไม่มีสิ่งใดที่โลกต้องการมากไปกว่าการ สำแดงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด ผ่านมายังมนุษย์ทั้งหลาย สวรรค์กำลัง รอคอยผู้ที่จะเป็นท่อที่สามารถรับน้ำมัน อันบริสุทธิ์ไหลไปเพื่อให้ความสุขและ พระพรแก ่จิตใจของมนุษย์–”Christ’s Object Lessons,” p. 419. {MYP 40.2}