Chapter 8 บทที่ 8
Climbing the Heights
ไต่ขึ้นไปสู่ระดับสูง

In perfecting a Christian character, it is essential to persevere in right doing. I would impress upon our youth the importance of perseverance and energy in the work of character-building. From the earliest years it is necessary to weave into the character principles of stern integrity, that the youth may reach the highest standard of manhood and womanhood. They should ever keep the fact before their eyes that they have been bought with a price, and should glorify God in their bodies and spirits, which are His…. {MYP 45.1}

การพัฒนาอุปนิสัยคริสเตียนให้ สมบูรณ์จำเป็นต้องพากเพียรในการทำ สิ่งที่ถูก ดิฉันต้องการเน้นย้ำเยาวชนถึง ความสำคัญของความพากเพียรและพละ กำลังที่ต้องทุ่มเทของการสร้างอุปนิสัย ตั้งแต่ชีวิตวัยแรกเริ่ม จำเป็นต้องถักทอ หลักการของความซื่อสัตย์ที่กวดขันเข้ม งวดเข้าไปในอุปนิสัยเพื่อให้เยาวชนก้าว ถึงมาตรฐานสูงสุดของความเป็นชายและ หญิง พวกเขาต้องเอาความจริงมาไว้อยู่ ต่อหน้าเสมอว่าพวกเขาถูกไถ่มาแล้วด้วย มูลค่าสูงและต้องถวายพระสิริพระเจ้าด้วย ร่างกายและจิตวิญญาณซึ่งเป็นของพระองค์ . . . . {MYP 45.1}

It is the work of the youth to make advancement day by day. Peter says, “Add to your faith virtue; and to virtue knowledge; and to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; and to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity. For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.” {MYP 45.2}

Daily Advancement
ความก้าวหน้าในชีวิตประจำวัน

การบรรลุถึงความก้าวหน้าแบบ วันต่อวันเป็นงานของเยาวชน เปโตร กล่าวว่า “จงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอา คุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่าน เอา ความรู้เพิ่มคุณธรรม เอาการควบคุมตัว เองเพิ่มความรู้ เอาความทรหดอดทนเพิ่ม การควบคุมตัวเอง และเอาความยำเกรง พระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทน เอาความ รักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้า และเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้อง ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่าน และเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้พวกท่าน เป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลในการ รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ เรา” 2 เปโตร 1: 5-8 {MYP 45.2}

All these successive steps are not to be kept before the mind’s eye, and counted as you start; but fixing the eye upon Jesus, with an eye single to the glory of God, you will make advancement. You cannot reach the full measure of the stature of Christ in a day, and you would sink in despair could you behold all the difficulties that must be met and overcome. You have Satan to contend with, and he will seek by every possible device to attract your mind from Christ. {MYP 45.3

ขั้นตอนต่อเนื่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ให้ เก็บไว้เพียงในความคิดและนับต่อในขณะ ที่คุณเริ่มต้น แต่ด้วยสายตาที่จ้องเจาะจง ที่พระสิริของพระเจ้าให้เพ่งมองไปยังพระเยซู แล้วคุณจะมีความก้าวหน้า คุณไม่อาจ ไปถึงความไพบูลย์เต็มที่แบบพระคริสต์ ในวันเดียวได้ และคุณจะจมอยู ่ในความ สิ้นหวังหากคุณมัวแต่ไปคิดถึงความยาก ลำบากทั้งหมดที่จะต้องพบและต้องเอาชนะ คุณกำลังต่อสู้กับซาตานและมันจะหา เครื่องมือทุกรูปแบบที่หาได้เพื่อดึงคุณ ออกจากพระคริสต์ {MYP 45.3}

But we must meet all obstacles placed in our way, and overcome them one at a time. If we overcome the first difficulty, we shall be stronger to meet the next, and at every effort will become better able to make advancement. By looking to Jesus, we may be overcomers. It is by fastening our eyes on the difficulties and shrinking from earnest battle for the right, that we become weak and faithless. {MYP 46.1}

Meeting Obstacles
การเผชิญหน้ากับอุปสรรค

แต่เราต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งปวง ที่อยู่บนทางของเราและเอาชนะอุปสรรค ทีละอัน หากเราชนะความยากลำบากอัน แรก เราก็จะเข้มแข็งขึ้นที่จะเผชิญหน้า กับอุปสรรค์อันต่อไป และด้วยทุกความ พยายาม เราจะมีความสามารถมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุถึงความก้าวหน้า ด้วยการมอง ไปยังพระเยซู เราจะเป็นผู้มีชัย การมอง ไปที่ความยากลำบากและการถอยออก จากการต่อสู้เพื่อความถูกต้องอย่างจริงจัง ที่ทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนแอและเป็น คนไม่มีความเชื่อ {MYP 46.1

By taking one step after another, the highest ascent may be climbed, and the summit of the mount may be reached at last. Do not become overwhelmed with the great amount of work you must do in your lifetime, for you are not required to do it all at once. Let every power of your being go to each day’s work, improve each precious opportunity, appreciate the helps that God gives you, and make advancement up the ladder of progress step by step. Remember that you are to live but one day at a time, that God has given you one day, and heavenly records will show how you have valued its privileges and opportunities. May you so improve every day given you of God, that at last you may hear the Master say, “Well done, thou good and faithful servant.”—The Youth’s Instructor, January 5, 1893. {MYP 46.2}

ด้วยการก้าวไปทีละก้าว เราจะปีน ถึงบันไดขั้นสูงสุดได้ และไปถึงยอดภูเขา ได้ในที่สุด อย่าเป็นทุกข์กับงานที่ต้องทำ ตลอดชีวิตของคุณ เพราะไม่ได้กำหนดให้ คุณต้องทำทั้งหมดทันที จงนำพละกำลัง ในร่างกายของคุณไปทำงานของแต่ละวัน นำไปปรับปรุงทุกโอกาสอันล้ำค่าของคุณ ให้ซาบซึ้งกับความช่วยเหลือที่พระเจ้า ประทานแก่คุณ และก้าวไปข้างหน้าขึ้นไป บนบันไดแห่งความก้าวหน้าไปทีละขั้น จง จำไว้ว่าคุณจะดำเนินชีวิตไปทีละวัน พระเจ้า ประทานให้คุณวันต่อวันและสมุดบันทึก ของสวรรค์จะแสดง ่าคุณให้คุณค่ากับ สิทธิพิเศษและโอกาสของแต่ละวันอย่างไร ขอให้คุณพัฒนาแต่ละวันที่พระเจ้าประทาน ให้ จนในที่สุดคุณจะได้ยินพระอาจารย์ ตรัสว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์” มัทธิว 25: 23–The Youth’s Instructor, January 5, 1893. {MYP 46.2} การพัฒนาอุปนิสัยคริสเตียนให้สมบูรณ์ จำเป็นต้องพากเพียรในการทำสิ่งที่ถูก {MYP 45.1}